Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Trường THCS Vi Hương

I. MỤC TIÊU:

- HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình trong năm học lớp 7, từ đó biết tự lập kế hoạch tập luyện cho riêng mình.

- HS có một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT, hiểu được ý nghĩa, nguyên nhân và cách phòng tránh.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Sân bãi sạch, phẳng.

- SGV TD7, giáo án.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc142 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Trường THCS Vi Hương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, giáo án III. Tiến trình dạy học Nội dung Đl Tổ chức - Phương pháp A. Phần mở đầu 1.Nhận lớp: 2.Khởi động - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang B. Phần cơ bản 1. Bật nhảy: - Ôn luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (độ dài và tốc độ chạy đà nhanh). - Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” 2. Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên (Nam: 800m, nữ: 600m) C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ tay, rũ chân - Hít thở sâu. 2. HDVN - nhận xét: - Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, các kỹ thuật đá cầu - Chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 24p 8p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. HS tập luyện; GV sửa chữa, uốn nắn GV: HD, phổ biến luật, HS chơi tích cực GV điều khiển, HS chạy theo nhóm, mỗi nhóm 8em. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 33 Tiết: 67 NS: //200 ND: //200 bật nhảy - chạy bền I/ Mục tiêu: * Bật nhảy: - Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”, Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Yêu cầu: thực hiện kỹ đúng kỹ thuật một cách thành thạo, tích cực ôn luyện. * Chạy bền: Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên Yêu cầu: nghiêm túc trong kiểm tra, đạt thành tích tốt. II/ Địa điểm – Phương tiện Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy, hố cát SGV TD7, giáo án III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: 7..:./.. 7..:.../.. 7..:../.. 7..:.../.. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang B/ Phần cơ bản 1/ Bật nhảy: - Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; - Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - Kết hợp kiểm tra thử 2/ Chạy bền: a/ Nội dung kiểm tra - Kiểm tra thành tích chạy bền 500m trên địa hình tự nhiên (trong sân trường hoặc sân vận động) b/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 8 HS, mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. c/ Cách tính điểm. - Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 7-8: Chạy đạt thành tích mức khá theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 5-6: Chạy đạt thành tích mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 3-4: Chạy không đạt thành tích mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. 4/ Tiến hành kiểm tra. - Kiểm tra: chạy bền trên địa hình tự nhiên C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, các kỹ thuật đá cầu Chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 15p 18p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. HS tập luyện; GV sửa chữa, uốn nắn GV: HD, phổ biến luật, HS chơi tích cực HS tập luyện; GV sửa chữa, uốn nắn * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách Nam và Nữ riêng, mỗi nhóm 4 - 8 em - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần GV điều khiển có sự giúp đỡ của CS. HS kiểm tra theo đội hình dưới: Những em chưa đến lượt kiểm tra yêu cầu trật tự và tự khởi động. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 34 Tiết: 67 NS: //200 ND: //200 ÔN tập cuối năm – bật nhảy I/ Mục tiêu: - Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi (tập trung vào nội dung chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi để chuẩn bị kiểm tra), trò chơi bật xa tiếp sức tiếp sức. - Yêu cầu: HS thực hiện thành thạo các động tác bổ trợ, rèn luyện nhảy xa chuẩn bị kiểm tra, nhiệt tình trách nhiệm trong trò chơi. II/ Địa điểm – Phương tiện Sân bãi sạch, phẳng, hố cát SGV TD7, giáo án III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: 7..:./.. 7..:.../.. 7..:../.. 7..:.../.. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang B/ Phần cơ bản 1/ Các động tác bổ trợ: - Bật nhảy bằng 2 chân, 1 chân, hai chân luân phiên. - Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. - Chạy nâng cao đùi tại chỗ - Bật cao tay với vật trên cao - Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. 2/ Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Thi đấu giữa các tổ 3/ Tò chơi: Bật xa tiếp sức. C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, Chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 10p 18 5 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. Từng tổ thực hiện GV hướng dẫn và điều khiển HS chơi. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 34 Tiết: 68 NS: //200 ND: //200 Kiểm tra học kỳ ii - Bật nhảy I/ Mục tiêu: - Kiểm tra chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của HS - Yêu cầu: HS thực hiện được động tác, có thành tích. II/ Địa điểm – Phương tiện Sân bãi sạch, phẳng, hố cát SGV TD7, giáo án III/ Tiến trình dạy học A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: 7..:./.. 7..:.../.. 7..:../.. 7..:.../.. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thành tích chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2/ Hình thức, yêu cầu kiểm tra. Kiểm tra theo từng đợt, mỗi đợt 3 HS, mỗi HS được thực hiện 3 lần, lần cao nhất lấy điểm. 3/ Cách tính điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,4m(nam), 2,9m(nữ). - Điểm 7-8: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,1m(nam), 2,6m(nữ). - Điểm 5-6: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 2,8m(nam), 2,3m(nữ). - Điểm 3-4: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt dưới 2,8m(nam), 2,3m(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra: C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, Chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV thông báo nội dung, yêu cầu kiểm tra để HS nắm và thực hiện. GV: Thống nhất thang điểm cho HS GV có sự hỗ trợ của CS tiển hành kiểm tra, chú ý đảm bảo an toàn. HS: Kiểm tra xong về chỗ ngồi nghiêm túc, trật tự. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 35 Tiết: 69 NS: //200 ND: //200 Kiểm tra học kỳ ii - Bật nhảy I/ Mục tiêu: - Kiểm tra chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của HS - Yêu cầu: HS thực hiện được động tác, có thành tích. II/ Địa điểm – Phương tiện Sân bãi sạch, phẳng, hố cát SGV TD7, giáo án III/ Tiến trình dạy học A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: 7..:./.. 7..:.../.. 7..:../.. 7..:.../.. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thành tích chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2/ Hình thức, yêu cầu kiểm tra. Kiểm tra theo từng đợt, mỗi đợt 3 HS, mỗi HS được thực hiện 3 lần, lần cao nhất lấy điểm. 3/ Cách tính điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,4m(nam), 2,9m(nữ). - Điểm 7-8: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,1m(nam), 2,6m(nữ). - Điểm 5-6: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 2,8m(nam), 2,3m(nữ). - Điểm 3-4: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt dưới 2,8m(nam), 2,3m(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra: C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, Chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV thông báo nội dung, yêu cầu kiểm tra để HS nắm và thực hiện. GV: Thống nhất thang điểm cho HS GV có sự hỗ trợ của CS tiển hành kiểm tra, chú ý đảm bảo an toàn. HS: Kiểm tra xong về chỗ ngồi nghiêm túc, trật tự. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 35 Tiết: 70 NS: //200 ND: //200 Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT – Chạy bền I/ Mục tiêu: - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT – chạy bền - Qua kiểm tra đánh giá được khả năng luyện tập sức bền, thành tích của từng em, từ đó GV có kế hoạch và phương pháp dạy học phù hợp cho năm học sau - Yêu cầu HS kiểm tra nghiêm túc và đảm bảo an toàn II/ Địa điểm – Phương tiện Sân bãi sạch, phẳng SGV TD7, giáo án, đồng hồ bấm giây, dây đích III/ Tiến trình dạy học A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: 7..:./.. 7..:.../.. 7..:../.. 7..:.../.. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Các động tác bổ trợ chạy B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra - Kiểm tra thành tích chạy bền 500m trên địa hình tự nhiên (trong sân trường hoặc sân vận động) 2/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 8 HS, mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. 3/ Cách tính điểm. - Giỏi: Chạy đạt thành tích 100s(nam), 112s(nữ). - Khá: Chạy đạt thành tích 110s(nam), 119s(nữ). - Đạt: Chạy đạt thành tích 120s(nam), 132s(nữ). - Chưa đạt: Chạy không đạt thành tích; Dưới120s(nam), 132s(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra. C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, Chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 2p 5p 33p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách Nam và Nữ riêng, mỗi nhóm 5 em - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần GV: Thống nhất cách đánh giá cho HS GV điều khiển có sự giúp đỡ của CS. HS kiểm tra theo đội hình dưới: Những em chưa đến lượt kiểm tra yêu cầu trật tự và tự khởi động. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học.

File đính kèm:

  • docgiao an the dt.doc