Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 61: Kiểm tra đá cầu - Năm học 2012-2013 - Phạm Chí Tâm

 I. NHIỆM VỤ:

 - Kiểm tra phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 III. THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

 IV. ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập TDTT của trường.

 V. DỤNG CỤ:

 - Trụ, lưới, cầu đá.

 

 

 

 

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/02/2021 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 61: Kiểm tra đá cầu - Năm học 2012-2013 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 32 MÔN: KIỂM TRA ĐÁ CẦU ˜w™ Tiết CT : 61 Thời gian dạy : 09/04/2013 I. NHIỆM VỤ: - Kiểm tra phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 3. Thái độ: - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương. III. THỜI GIAN: - 1 tiết (45’) IV. ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập TDTT của trường. V. DỤNG CỤ: - Trụ, lưới, cầu đá. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra Khởi động: Chung và chuyên môn KTBC: (6p) 1’ 1’ 4’(2 lần x 8 nhịp) II/ Phần cơ bản: Kiểm tra: - Kiểm tra phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 2) Thang điểm: + Đạt + Chưa đạt (35p) III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét - Dặn dò (4p) 2’ 1’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC - Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng - Tích cực thực hiện khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Thực hiện đúng kỹ thuật, phát qua 3 lần. - Thực hiện đúng kỹ thuật, phát qua 2 lần. - Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật, qua 1 lần. - Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật, không qua. *Tổ chức và PP kiểm tra: - Đến lượt kiểm tra hs vào vị trí phát cầu. - Mỗi hs được thực hiện 3 lần phát cầu. - Mỗi học sinh chỉ được kiểm tra 1 lần. - Nếu chưa đạt giáo viên cho kiểm tra lần - Các trường hợp khác gv tự quyết định . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. - Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra - Thực hiện tốt bài tập ở nhà. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 26 Tháng 10 Năm2012 Giáo viên soạn Phạm Chí Tâm NHẬN XÉT BỔ SUNG : . . Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGA T321L7.doc