Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010 - Lê Đức Trường

I/MỤC TIÊU:

 -Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết cơ bản về TDTT để các em tích cực rèn luyện thân thể .yêu cầu học sinh nắm được nội dung ,mục tiêu chương trình lớp 7 và biết được cách phòng tránh chấn thương khi tập luyện TDTT.

II/ĐỊA ĐIỂM ,PHƯƠNG TIỆN .

 -Địa điểm :trong lớp .

 -Phương tiện :phấn ,bảng giáo án .

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc103 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010 - Lê Đức Trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hà: + Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh . 2phút + GV nhận xét chung về ý thức HS trong khi tập luyện. - GV hướng dẫn cách ôn luyện ở nhà . Ngày Soạn : 18/12/2009 tiết32. - ôn tập chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau ,xuất phát cao - chạy nhanh 60m. I/ Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập chạy nhanh để kiểm tra HK I : Yêu cầu: HS thực hiện các động tác bổ trợ tương đối chuẩn xác và thực hiện các động tác chạy nhanh 60m tương đối đúng kĩ thuật. II/ Địa điểm .phương tiện . - Địa điểm :Sân tập. - Phương tiện : Còi ,đồng hồ, dây đích , III/ Nội dung và phương pháp lên lớp. nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu. - Nhận lớp: GV kiểm tra sĩ số,sức khỏe ,quân tư trang HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học - Khơi động : + Tại chỗ kết hợp xoay các khớp cổ tay ,cổ chân ,đầu gối, hông ,vai . + Tập động tác thể dục: tay, chân, lườn ,bụng, vặn mình + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi ,gót chạm mông . -ép các cơ. 8-10 ph 1phút 1phút 8phút 2x8nhịp 10-15m - Cán sự cho lớp tập hợp và điểm danh báo cáo sĩ số, quân tư trang cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * GV * * * * * 2/ Phần cơ bản: a/ Chạy nhanh: - Ôn : + Chạy bươc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau, + Xuất phát cao- chạy nhanh 60m. - Củng cố: Nội dung vừa học xong. + GV gọi một HS lên thực hiện các nội dung vừa học song GV đưa ra nhận xét 28-30ph 10-12ph 2lần10m 2lần10m 2lần20m. - Từ đội hình 4 hàng ngang di chuyển thành 4 hàng dọc tập hợp sau đường chạy,Gv hướg dẫn cách ôn luyện. Đ ↑ 60m ↓ u v w x XP GV CB * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 3/ Phần kết thúc : - Thả lỏng: - GV cho HS thả lỏng. + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng. + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét giờ học. - Bài tập về nhà: + Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh . 4-5 phút 2phút 1phút 2phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV + GV nhận xét chung về ý thức HS trong khi tập luyện. - GV hướng dẫn cách ôn luyện ở nhà . Ngày Soạn : 20/12/2009 tiết33. - ôn tập chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau ,xuất phát cao - chạy nhanh 60m. I/ Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập chạy nhanh để kiểm tra HK I : Yêu cầu: HS thực hiện các động tác bổ trợ tương đối chuẩn xác và thực hiện các động tác chạy nhanh 60m tương đối đúng kĩ thuật. II/ Địa điểm .phương tiện . - Địa điểm :Sân tập. - Phương tiện : Còi ,đồng hồ, dây đích , III/ Nội dung và phương pháp lên lớp. nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu. - Nhận lớp: GV kiểm tra sĩ số,sức khỏe ,quân tư trang HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học - Khơi động : + Tại chỗ kết hợp xoay các khớp cổ tay ,cổ chân ,đầu gối, hông ,vai . + Tập động tác thể dục: tay, chân, lườn ,bụng, vặn mình + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi ,gót chạm mông . -ép các cơ. 8-10 ph 1phút 1phút 8phút 2x8nhịp 10-15m - Cán sự cho lớp tập hợp và điểm danh báo cáo sĩ số, quân tư trang cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * GV * * * * * 2/ Phần cơ bản: a/ Chạy nhanh: - Ôn : + Chạy bươc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau, + Xuất phát cao- chạy nhanh 60m. - Củng cố: Nội dung vừa học xong. 28-30ph 10-12ph 2lần10m 2lần10m 2lần20m. - Từ đội hình 4 hàng ngang di chuyển thành 4 hàng dọc tập hợp sau đường chạy,Gv hướg dẫn cách ôn luyện. Đ ↑ 60m ↓ u v w x XP GV CB * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + GV gọi một HS lên thực hiện các nội dung vừa học song GV đưa ra nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 3/ Phần kết thúc : - Thả lỏng: - GV cho HS thả lỏng. + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng. + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét giờ học. - Bài tập về nhà: + Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh . 4-5 phút 2phút 1phút 2phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV + GV nhận xét chung về ý thức HS trong khi tập luyện. - GV hướng dẫn cách ôn luyện ở nhà . Ngày Soạn : 24/12/2009 tiết 34. kiểm tra học kì I: chạy nhanh I /Mục tiêu - Kiểm tra chạy nhanh :Yêu cầu HS chạy đúng kĩ thuật và thi đạt tiêu chuẩn RLTT. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : 2 Đồng hồ, còi ,dây đích ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,quân tư trang ,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập bài thể dục giữa giờ. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót cham mồng , gót cham tay. + ép các cơ. 8-10phút -Lớp trưởng cho lớp tập hợp và báo cáo sĩ số cho GV,và hô chúc GV "khỏe ". * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * GV * * * * * 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Chạy nhanh xuất phát cao chạy 60m( kết hợp thi tiêu chuẩn RLTT). b/ Tổ chức : - Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 2 em. - Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần ,trường hợp điểm dưới 5 có thể cho kiểm tra lại ,nhung điểm không quá 8 điểm . - Những HS đứng ở vạch chuẩn bị khi có lệnh mới được vào chỗ. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt loại giỏi . - Điểm 7-8: Có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật ,thành tích đạt khá. - Điểm 5-6: Thực hiện sai một trong 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích xếp loại đạt. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai hai giai đoạn kĩ thuật ,không tính thành tích . -Điểm 1-2: Thực hiện sai ba giai đoạn . 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : Cúi người thả lỏng . - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà:Ôn 4 động tác bài thể dục. 28-30 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . - GV gọi từng hai em một vao đường chạy. 4- 5 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày Soạn : 28/12/2009 tiết 35 - kiểm tra tcrltt môn: bật nhảy I /Mục tiêu : - Kiểm tra bật nhảy:Yêu cầu :HS thực hiện đúng kĩ thuật thành tích phải đạt. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : Cầu ,giáo án ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,trang phục,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + ép các cơ. 8-10phút 1phút 1phút 8phút 200-250m 15x1lần - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ( Gv) * * * * * GV * * * * * 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : kiểm tra kĩ thuật bật xa , tính thành tích. b/ Tổ chức : - kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt3-5 em nam nư riêng.mỗi HS bật xa 3 lần lấy thành tích cao nhất.nếu lần 1 đá đạt thi không cần kiểm tra lần 2và 3. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt loại giỏi . - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạt khá. - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích xếp loại đạt. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật , thành tích sếp loại đạt. 28-30 phút - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ( Gv) 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : 4- 5 phút * * * * * * +Cúi người thả lỏng . + Rũ chân thả lỏng. - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà: Ôn bật nhảy ,chạy bền. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ( Gv Ngày Soạn : 31/12/2009 tiết 36. kiểm tra tcrltt môn: chạy nhanh I /Mục tiêu - Kiểm tra chạy nhanh :Yêu cầu HS chạy đúng kĩ thuật và thi đạt tiêu chuẩn RLTT. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : 2 Đồng hồ, còi ,dây đích ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,quân tư trang ,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập bài thể dục giữa giờ. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót cham mồng , gót cham tay. + ép các cơ. 8-10phút -Lớp trưởng cho lớp tập hợp và báo cáo sĩ số cho GV,và hô chúc GV "khỏe ". * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * GV * * * * * 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Chạy nhanh xuất phát cao chạy 60m( kết hợp thi tiêu chuẩn RLTT). b/ Tổ chức : - Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 2 em. - Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần ,trường hợp điểm dưới 5 có thể cho kiểm tra lại ,nhung điểm không quá 8 điểm . - Những HS đứng ở vạch chuẩn bị khi có lệnh mới được vào chỗ. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt loại giỏi trong bảng tcrltt. - Điểm 7-8: Có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật ,thành tích đạt khá. - Điểm 5-6: Thực hiện sai một trong 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích xếp loại đạt. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai hai giai đoạn kĩ thuật ,không tính thành tích . -Điểm 1-2: Thực hiện sai ba giai đoạn . 28-30 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . - GV gọi từng hai em một vao đường chạy. 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : Cúi người thả lỏng . - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà:Ôn 4 động tác bài thể dục. 4- 5 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV

File đính kèm:

  • docgiao-an-7-hockyI-2010.doc