Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2

I. Mục tiêu – Yêu cầu

1. Bài thể dục:

- Nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản

- Biết thực hiện các động tác theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu

- Biết vận dụng để tự tập hằng ngày

2.Bật nhảy:

- Nhằm rèn luyện các nhóm cơ chi dưới của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung

-Thực hiên tương đối chính xác kỉ thuật đông tc đá lăng

-Nắm bắt và thực hiện tốt trò chơi.

3.Chạy bền:

-Hoàn thanh tương dối tốt cự li được giao;

II. Địa điểm – Phương tiện

- Sân thể dục

- Sân trường đảm bảo vệ sinh, an toàn

- 30 cờ xéo

III. Nội dung – Phương pháp

 

 

doc27 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cờ bên trái.(hít vào) -Nhịp 4:Về TTCB(thở ra) -Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1.2,3,4 nhưng đổi chân và mắt *Động tác Phối hợp: 2.Bật nhảy: a.Ôn -Đá lăng trước – sau. - Đá lăng sang ngang. b.Ôn dà nột bước giậm nhảy vào hố cát. b. Trò chơi: “ BẬT XA TIẾP SỨC” *Chuẩn bị: - Kẻ vạch XP kẻ sân chơi -Chia lơp thành nhiều đội chơi sồ lương người và nam nữ bằng nhau *Cách chơi: GV hướng dẩn III. PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 7’ 2’ 5’ 3’ 2’ 33’ 17’ 16’ 5’ * * * * * * * * * Đội hình tập * * * * * * * * * hợp * * * * * * * * * Cự li hẹp * * * * * * * * * GV -Từ đội hình tập hợp GV cho HS khai triển đội hình khởi động * * * * * x LT * GV * * -Lớp trưởng cho lơp khởi động.GV quan sát và ổn định -Gv phổ biến nội dung ôn tập -Hs ôn 4 động tác theo từng hàng * * * * * * * * * * * * gv * * * * * * -Gv cho hs ôn theo nhóm 5-7 em -Gv quan sát sữa sai -Gv phổ biến nội dung * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV thị phạm kết hợp phân tích giảng giải ngắn gọn kỉ thuật một vai lần từng động tác. -HS quan sát - GV gọi 1-3 em lên thưc hiện lai và quan sát sửa sai -HS từng hàng thực hiện -GV quan sát và hướng dẫn x x x x x x x x x x x x x x * gv x x x x x x -Hs chia nhóm tự tập luyện -Gv quan sát sữa sai * * * * * * Đội hình tập * * * * * * hợp X gv * * * * * * Cự li rộng -Gv phổ biến nội dung bài tập -Hs thực hiện theo từng hàng * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự tưng em -Gv quan sat sữa sai - GV phổ biến nội dung và yêu cầu của trò chơi ø xp * * * * * * * + * * * * * * * + * * * * * * * + -HS thực hiện -GV làm trọng tài -Đội về sau thua sẽ bị phạt nhảy lò cò hai vòng x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv Tuần 22 Ngày soạn: 19/1/2008 Tiết 43 Ngày dạy: TÊN BÀI BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I. Mục tiêu – Yêu cầu 1. Bài thể dục: -Thực hiện được các động tác đã học. - Biết thực hiện các động tác theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu - Biết vận dụng để tự tập hằng ngày 2.Bật nhảy: -Thực hiên tương đối chính xác kỉ thuật các đông tác đá lăng -Nắm bắt và thực hiện tốt trò chơi. 3Chạy bền -Hoàn thành tôt cự li II. Địa điểm – Phương tiện Sân thể dục Sân trường đảm bảo vệ sinh, an toàn 50 cờ xéo III. Nội dung – Phương pháp NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học 2. Khởi động: a Khởi động chung: -Chạy nhẹ hai vòng sân,sau đó tập hợp về vòng tròn khởi động các động tác và xoay tất cả các khớp : cổ, tay, hông, gối , chân. - Eùp dọc, ép ngang. b khởi động chuyên môn: -Chạy bước nhỏ -Chạy nưng cao đùi. II. PHẦN CƠ BẢN 1 Bài thể dục: a.Ôn 6 đông tác Vươn thở ,Tay,Chân ,Lườn Bụng và Phối hợp: 2.Bật nhảy: a.Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát b. Trò chơi: “ KHÉO VƯỚNG CHÂN” *Chuẩn bị: - Một sợi dây dài buộc dầu dây một vật -Tập hợp lớp thành vòng tròn cự li hẹp *Cách chơi: GV hướng dẩn 3.Chạy bền: - Nam chạy 5’ - Nữ chạy 3’ III. PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 7’ 2’ 5’ 3’ 2’ 33’ 15’ 12’ 6’ 5’ * * * * * * * * * Đội hình tập * * * * * * * * * hợp * * * * * * * * * Cự li hẹp * * * * * * * * * GV -Từ đội hình tập hợp GV cho HS khai triển đội hình khởi động * * * * * x LT * GV * * -Lớp trưởng cho lơp khởi động.GV quan sát và ổn định -Gv phổ biến nội dung ôn tập -Hs ôn 6 động tác theo từng hàng * * * * * * * * * * * * gv * * * * * * -Gv cho hs ôn theo nhóm 5-7 em -Gv quan sát sữa sai * * * * * * Đội hình tập * * * * * * hợp X gv * * * * * * Cự li rộng -Gv phổ biến nội dung bài tập -Hs thực hiện theo từng hàng * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự tưng em -Gv quan sat sữa sai - GV phổ biến nội dung và yêu cầu của trò chơi ø * * * x * * * * * X Gv -HS thực hiện -GV làm trọng tài -Đội về sau thua sẽ bị phạt nhảy lò cò hai vòng _Gv phổ biến nội dung bài tập - Hs thực hiên -Gv quan sát hướng dẩn hs thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv Tuần 22 Ngày soạn: 19/1/2008 Tiết 44 Ngày dạy: TÊN BÀI BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY I. Mục tiêu – Yêu cầu 1. Bài thể dục: -Thực hiện được các động tác đã học. - Biết thực hiện các động tác theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu - Biết vận dụng để tự tập hằng ngày 2.Bật nhảy: -Thực hiên tương đối chính xác kỉ thuật các đông tác đá lăng -Nắm bắt và thực hiện tốt trò chơi. II. Địa điểm – Phương tiện Sân thể dục Sân trường đảm bảo vệ sinh, an toàn 50 cờ xéo III. Nội dung – Phương pháp NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học 2. Khởi động: a Khởi động chung: -Chạy nhẹ hai vòng sân,sau đó tập hợp về vòng tròn khởi động các động tác và xoay tất cả các khớp : cổ, tay, hông, gối , chân. - Eùp dọc, ép ngang. b khởi động chuyên môn: -Chạy bước nhỏ -Chạy nưng cao đùi. II. PHẦN CƠ BẢN 1 Bài thể dục: a.Ôn 6 đông tác Vươn thở ,Tay,Chân ,Lườn Bụng và Phối hợp: b. Học mới 2 động tác Thăng bằng và Nhảy 2.Bật nhảy: a.Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát b. Trò chơi: “ KHÉO VƯỚNG CHÂN” *Chuẩn bị: - Một sợi dây dài buộc dầu dây một vật -Tập hợp lớp thành vòng tròn cự li hẹp *Cách chơi: GV hướng dẩn III. PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 7’ 2’ 5’ 3’ 2’ 33’ 17’ 16’ 5’ * * * * * * * * * Đội hình tập * * * * * * * * * hợp * * * * * * * * * Cự li hẹp * * * * * * * * * GV -Từ đội hình tập hợp GV cho HS khai triển đội hình khởi động * * * * * x LT * GV * * -Lớp trưởng cho lơp khởi động.GV quan sát và ổn định -Gv phổ biến nội dung ôn tập -Hs ôn 6 động tác theo từng hàng * * * * * * * * * * * * gv * * * * * * -Gv cho hs ôn theo nhóm 5-7 em -Gv quan sát sữa sai -Gv phổ biến nội dung * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV thị phạm kết hợp phân tích giảng giải ngắn gọn kỉ thuật một vai lần từng động tác. -HS quan sát - GV gọi 1-3 em lên thưc hiện lai và quan sát sửa sai -HS từng hàng thực hiện -GV quan sát và hướng dẫn x x x x x x x x x x x x x x * gv x x x x x x -Hs chia nhóm tự tập luyện -Gv quan sát sữa sai * * * * * * Đội hình tập * * * * * * hợp X gv * * * * * * Cự li rộng -Gv phổ biến nội dung bài tập -Hs thực hiện theo từng hàng * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự tưng em -Gv quan sat sữa sai - GV phổ biến nội dung và yêu cầu của trò chơi ø * * * x * * * * * X Gv -HS thực hiện -GV làm trọng tài -Đội về sau thua sẽ bị phạt nhảy lò cò hai vòng x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv Tuần: 24 Ngày soạn: Tiết : 47 Ngày dạy: TÊN BÀI BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY I. Mục tiêu – Yêu cầu 1. Bài thể dục: - Thực hiện được toàn bộ bài thể dục với cờ. - Biết thực hiện các động tác theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu - Biết vận dụng để tự tập hằng ngày. 2.Bật nhảy: -Thực hiện chạy đà tự do nhảy xa kiểu “Ngồi” II. Địa điểm – Phương tiện Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ. Đồng hồ bấm giây, còi, 50 cờ xéo. III. Nội dung – Phương pháp NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học 2. Khởi động: a.: Khởi động chung -Chạy nhẹ hai vòng sân,sau đó tập hợp về vòng tròn khởi động các động tác và xoay tất cả các khớp : cổ, tay, hông, gối , chân. - Eùp dọc, ép ngang. b. khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nưng cao đùi - Eùp dọc, ép ngang. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục: a. Ôn toàn bộ 9 động tác thể dục với cờ. * Yêu cầu: thực hiện nghiêm túc tích cực, tự giác. b. Kiểm tra 15’ 2. Bật nhảy: a.Thực hiện chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. b. Thể lực: GV cho từng nhóm thực hiện bật cao co gối tại chổ Mỗi nhóm thực hiện 2tổ, mỗi tổ 1’ III. PHẦN KẾT THÚC 1. Một số động tác thả lỏng nhẹ nhàng. 2. Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả tiết học. 3. Ra bài tập về nhà tập luyện thêm. 4. Xuống lớp. 8-10’ 33’ 17’ 15’ 5’ 5’ * * * * * * * * * Đội hình tập * * * * * * * * * hợp * * * * * * * * * Cự li hẹp * * * * * * * * * GV -Từ đội hình tập hợp GV cho HS khai triển đội hình khởi động * * * * * x LT * GV * * -Lớp trưởng cho lớp khởi động.GV quan sát và ổn định -Gv phổ biến nội dung ôn tập -Hs ôn 6 động tác theo từng nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sau khi đã thực hiện xong phần ôn tập GV cho học sinh tập trung thành 4 hàng ngang. GV gọi từ 3-4 HS lên thực hiện bài thể dục với cờ. GV nhận xét và cho điểm. -Gv phổ biến nội dung bài tập -Hs thực hiện lần lượt theo từng hàng * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự từng em. -Gv quan sát sữa sai. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv

File đính kèm:

  • docGiao an TD7HKII.doc