Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 đến Tiết 38

 

1. Nhận lớp

2. Giới thiệu ND, YC

3. Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động: chung

Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp.

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học.

 

- Xoay các khớp, ép dọc -ngang.

- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 đến Tiết 38, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 37 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct : 37 Bài TD : Học 2 động tác ( Vươn thở – Tay ). NS : 29/12/13 Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước – sau, trò chơi “nhảy cừu”. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. PHẦN VAØ NỘI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp 2. Giới thiệu ND, YC 3. Kiểm tra bài cũ 4. Khởi động: chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp. - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp, ép dọc -ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. CƠ BẢN 1. Bài Thể Dục: - Động tác vươn thở. - Động tác tay. 2. Bật nhảy: ? Đá lăng trước - sau ? Trò chơi: “Nhảy cừu” 3. Chạy bền: ? Luyện tập Yêu cầu: Biết tên và cách thực hiện kĩ thuật động tác: vươn thở, tay. Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chân. Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chân. Yêu cầu: Thực hiện được các động tác bổ trợ. - Đứng trên một chân, chân còn lại thả lỏng. - Dùng sức mạnh của đùi đá mạnh chân lăng ra trước- lên cao,sau đó buông chân lăng xuống thấp, tiếp tục dùng sức đá mạnh lên cao ở phía sau.Khi đá chân lên cao, bàn chân trụ theo đà kiễng gót. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, chú ý đên nhịp thở khi chạy. KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò ? 2 động tác bài thể dục với cờ: vươn thở, tay. - Thả lỏng chân, rũ tay, đấm lưng nhẹ, phơi cá, lắc vai. - Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm tiết học. - Ôn lại ba nội dung đã học, Kiểm tra mạch khi trước và sau khi vận động. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... MỤC TIÊU Tiết theo ppct: 37 - Biết tên và cách thực hiện các động tác: vươn thở, tay. NS: 29/12/13 - Thực hiện được các động tác: vươn thở, tay. ND:31/12/13 - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ và trò chơi. - Thực hiện được các động tác bổ trợ và trò chơi. - Biết cách chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, khắc phục hiện tượng đau sóc, thở dốc. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, tranh , Giáo án, sổ điểm, còi, cờ, cột cờ nhỏ ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n 1x2l €€€€€€ €€ Đội hình nhận lớp € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € € € € p Đội hình khởi động p 28-30’ 10 - 12’ 1x3l 2l x 8N 1 x 3l 2l x 8 N 10 – 12’ 1 x 6l 2 – 3l 3 – 5’ 1 x 4v x 200m TRỰC QUAN- LAØM MAÃU – GIAÛNG GIAÛI – SÖÛA SAI – PHAÂN NHOÙM - Nhoùm 1 : Baøi TD: - Nhóm 2 : Bật nhảy + Đá lăng trước - sau € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € pGv € € € € € € - Gv làm mẫu và phân tích kĩ thuật động tác €csl € € € € € + Trò chơi " Nhảy cừu” € € € € € € € € € € € €csl € € € € € € p Gv quan sát các nhóm tập luyện và sửa sai cho học sinh trong từng động tác. Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện Luyện tập chạy bền 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình củng cố, thả lỏng. Đội hình NX – Dặn dò € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € € €€€€€€ €€ p p ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Giáo án số : 38 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct : 38 Bài TD : Ôn 2 động tác ( Vươn thở – Tay ). Học 2 động tác( Chân – Lườn). NS : 29/12/13 Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước – sau, sang ngang; Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. PHẦN VAØ NỘI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp 2. Giới thiệu ND, YC 3. Kiểm tra bài cũ ? 2 động tác bài TD với cờ 4. Khởi động: chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp. - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Thực hiện được kĩ thuật động tác. - Gv nhận xét – cho điểm. - Xoay các khớp, ép dọc -ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. CƠ BẢN 1. Bài Thể Dục: ?Ôn 2 động tác: Vươn thở, Tay. - Động tác chân - Động tác lườn 2. Bật nhảy: ? Đá lăng trước - sau ? Đá lăng sang ngang ? Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” Yêu cầu: Biết tên và cách thực hiện kĩ thuật động tác: vươn thở, tay - Thực hiện động tác chính xác, không nhanh, không chậm quá. - Biên độ và phương hướng động tác đúng của tay và cờ. Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4.nhưng quay mặt sang trái(phải). Nhịp 5,6,7,8 giống như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chân và đổi bên. Yêu cầu: Thực hiện được các động tác bổ trợ. - Đứng trên một chân, chân còn lại thả lỏng. - Dùng sức mạnh của đùi đá mạnh chân lăng ra trước- lên cao,Khi đá chân lên cao, bàn chân trụ theo đà kiễng gót. - Dùng lực chân lăng đá manh sang ngang, cao ngang hông sau đó thu chân về TTCB. KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò ? 4 động tác bài thể dục với cờ: vươn thở, tay, chân, lườn. - Thả lỏng chân, rũ tay, đấm lưng nhẹ, phơi cá, lắc vai. - Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm tiết học. - Ôn lại ba nội dung đã học, chú ý biên độ và phương hướng động tác. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................... MỤC TIÊU Tiết theo ppct: 38 - Biết tên và cách thực hiện các động tác: vươn thở, tay, chân, lườn. NS: 29/12/13 - Thực hiện được các động tác: vươn thở, tay, chân, lườn. ND:31/12/13 - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ và trò chơi. - Thực hiện được các động tác bổ trợ và trò chơi. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, tranh , Giáo án, sổ điểm, còi, cờ ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n 1x2l €€€€€€ €€ Đội hình nhận lớp € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € €€€€€€ €€€ € € € € € € € € € p Đội hình khởi động p 28-30’ 10-15’ 1x5l 1x6l 1x4l 10-15’ 1x3l 1x3l 1x3l TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU Nhóm 1 : Bật nhảy - Nhóm 2 : Bài TD + Đá lăng trước-sau, sang ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CSL€ p p + Trò chơi " Nhảy ô tiếp sức" -Gv làm mẫu và phân tích kĩ thuật đtác € € € € € € € € € € € € € € € € CSL€ p Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm Gv đan xen giữa hai nhóm nhận xét sửa sai 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình củng cố, thả lỏng. Đội hình NX – Dặn dò € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € € €€€€€€ €€ € € € € € € € € €€€€€€ €€ p p ...................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an TD 7 tuan 20.doc