Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trần Thanh Phong

 I/-Mục tiêu – Yêu cầu:

1/. Mục tiêu: Mục tiệu, nội dung chương trình TD lớp 7. Phòng tránh chấn thương trong họat động TDTT (mục 1).

 2/. Yêu cầu: hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân CB và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT; biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an tòan trong học tập và thi đấu TDTT.

II. Địa điểm – Phương tiện:

 + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập.

 + Phương Tiện: HS chuẩn bị tập viết.

 III. Tiến trình Dạy – Học:

A/ Phần mở đầu: 2-4 phút. Nhận lớp: Cán sự báo cáo, GV nhận lớp nêu m/ tiêu – yêu cầu tiết học.

B/ Phần cơ bản:

 1/ Mục tiêu, nội dung chương trình:

 a/- Mục tiêu: Chương trình lớp 7 nhằm giúp HS cũng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6. Biết được những kỹ năng cơ bản để tập luyện và giử gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỹ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, Biết vận dụng điều đã học vào nếp sinh họat ở trường và các họat động ngòai nhà trường.

 b/- Nội dung chương trình lớp 7:

- ĐHĐN: ôn nội dung ở lớp 6, học biến đổi đội hình 0-2-4; 0-3-6-9. .

- Bài thể dục phát triển nhanh: 9 động tác.

 

doc107 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trần Thanh Phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g chuyên môn. -GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố, sau đó cho HS L/tập. @- GV phổ biến hình thức và thanh điểm kiểm tra cho HS biệt, sau đó tổ chức kiểm tra. - ĐH hàng ngang tổ chức kiểm tra. - Nhận xét ưu, khuyết điểm của HS. - Công bố điểm kiểm tra hoặc xếp lọai cho cả lớp biết -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. - Giới thiệu ngắn gọn nội dung GA sau. -GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số yếu lỉnh kỹ thuật tự ôn luyện chuẩn bị kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - Sau khi kiểm tra xong HS tự thả lỏng. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang nghe công bố điểm kiểm tra sau đó làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN SỐ 33 Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 33 – 34 . Tuần: 17 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 7 TÊN BÀI: CHẠY NHANH I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Chạy nhanh: Ôn 1số động tác và bài tập bổ trợ trò chơi lò cò tiếp sức, Ôn: XP cao chay nhanh 60m, chuẩn bị thi học kỳ I. 2/. Yêu cầu: Hiểu và thực hiện đúng các động tác bổ trợ, biết kết hợp nhịp thở khi chạy; Lớp trật tự nghiêm túc, tham gia tích cực trò chơi. II. Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. - Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, Đồng hồ bấm giờ. III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS (16P) 2P 8P 6P (66P) (8P) I/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... 3. Kiểm tra bài cũ: - Một số Động tác bổ trợ chạy nhanh, II/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ. XP cao chay nhanh - Những động tác sai thường mắc và cách sửa: + Sai: Ở hiệu lệnh sẳn sàng không dồn trọng tâm vào chân trước, XP trước lệnh, bước chạy đầu tiên cùng tay cùng chân, đặt chân trước chạm đất bằng cả bàn chân. + Cách sửa: GV làm mẫu, cho HS làm từ thao tác sau khi đã chỉ dẫn cho HS biết thế nào là sai, đúng, tập một lần sau khi thấy HS thực hiện được tương đối đúng mới chuyển sang động tác tiếp theo, tập phối hợp tòan bộ đông tác. + Trò chơi: Lò cò tiếp sức. *Củng cố: III/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng cơ khớp : HS thực hiện các động tác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh . Để giúp cơ thể hồi tỉnh. - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau. - Xuống lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. - GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - Gọi 1-2 HS thực hiện, GV nhận xét chung, cho điểm xếp lọai. - GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố, sau đó cho HS L/tập. -GV nêu yêu cầu và nội dung sau đó chia tổ tập luyện. - GV nêu mục đích và yêu cầu của trò chơi, sau đó tổ chức và hướng dẫn HS tham gia trò chơi thi đua giửa các tổ. -Gọi 1 – 2 HS lên trình diễn kỹ thuật XP cao chạy nhanh từ 5- 7 bước. -GV điều khiển cho HS thả lỏng. -Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. - GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - HS còn lại xem nhận xét. - Đội hình hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số kỹ thuật động tác. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € x x x x x x x x x x x x x x x x oTT oTT Cự ly 60m xxxxxxxx xxxxxxxx € - 2 tổ luyện tập động tác bổ trợ, 2 tổ luyện tập XP cao chạïy nhanh 60m GV điều khiển, sau đó thay đổi nội dung luyện tập. - ĐH hàng dọc GV nêu y/cầu và n/dung sau đó cho HS tham gia trò chơi thi đua giửa các tổ. xxxxxxxx O xxxxxxxx O - ĐH như trên GV tổ chức cho lớp tham gia trò chơi và thi đua giửa các tổ, Cự ly 15m. - HS còn lại xem, nhận xét. GV nhận xét chung. - ĐH hàng ngang thả lỏng. € xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN SỐ 34 Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 35- 36. Tuần: 18 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 7 TÊN BÀI: THI KIỂM TRA HKI NỘI DUNG XUẤT PHÁT CAO CHẠY NHANH 60M KẾT HỢP THI TIÊU CHUẨN RLTT. I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Thi kiểm tra xuất phát cao chạy nhanh 60m. 2/. Yêu cầu: Thông hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác, phát huy hết khả năng của bản thân thi đạt thành tích tố nhất, Lớp trật tự nghiêm túc. II. Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. - Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, sổ điểm cá nhân, đồng hồ bấm giờ. III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... II/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ. XP cao chay nhanh - Những động tác sai thường mắc và cách sửa: + Sai: Ở hiệu lệnh sẳn sàng không dồn trọng tâm vào chân trước, XP trước lệnh, bước chạy đầu tiên cùng tay cùng chân, đặt chân trước chạm đất bằng cả bàn chân. + Cách sửa: GV làm mẫu, cho HS làm từ thao tác sau khi đã chỉ dẫn cho HS biết thế nào là sai, đúng, tập một lần sau khi thấy HS thực hiện được tương đối đúng mới chuyển sang động tác tiếp theo, tập phối hợp tòan bộ đông tác. *- Tổ chức: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 HS, cán sự hô lệnh XP. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc GV cho kiểm tra lần 2. *- Thang Điểm: - 9 -10 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật XP, kỹ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT. - 7 – 8 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật XP, kỹ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức khá theo tiêu chuẩn RLTT. - 5 -6 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật XP, kỹ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. hoặc kỹ thuật đúng nhưng thành tích chưa đến mức đạt. III/ PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét - đánh giá tiết kiểm tra của lớp. - Công bố điểm kiểm tra hoặc xếp lọai cho cả lớp biết - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau. - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. - Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố, sau đó cho HS L/tập 5 – 7 bước. - GV nêu y/cầu và n/dung sau đó chia tổ tập luyện 1 số đ/tác bổ trợ chuẩn bị kiểm tra. - GV bao quát lớp và sửa sai kỹ thuật cho HS. - GV phổ biến hình thức và thanh điểm kiểm tra cho HS biết, sau đó tổ chức kiểm tra. kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. - Nhận xét ưu, khuyết điểm của HS. - Công bố điểm kiểm tra hoặc xếp lọai cho cả lớp biết -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. - Giới thiệu ngắn gọn nội dung giáo án sau. -GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh kỹ thuật. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH như trên luyện tập. - ĐH hàng ngang tổ chức kiểm tra. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Cự ly 60m - Sau khi kiểm tra xong HS tự thả lỏng € xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang nge công bố điểm kiểm tra sau đó làm thủ tục xuống lớp. -”HS: “ khỏe!”./.

File đính kèm:

  • docGA the duc 74cotHKI.doc