Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu

- Học sinh thực hiện tương đối chính xác các nội dung đã học. Nắm được kỹ thuật và cách di chuyển trước – sau trong cầu lông.

- Rèn luyện sức bền

- An toàn trong học tập

II. Địa điểm – phương tiện

- Sân tập, vợt, cầu

III. Nội dung – phương pháp lên lớp

 

docx43 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôn bổ trợ cả nhóm thực hiện theo sự chỉ huy của cán sự bộ môn - GV quan sát nhắc nhở chung - Đổi ngược lại 2 nhóm - Yêu cầu chạy hết cự ly, không cười đùa trong khi chạy - Tích cực NX ưu và nhược của tiết học - Đánh giá kết quả tiết học - Xuống lớp 4 hàng ngang Ngày soạn 18/3/12 Tiết 60 Bật nhảy – Đá cầu I. Mục tiêu. - Học sinh thực hiện tương đối chính xác các nội dung đã học - Nắm được kt và biết cách thực hiện kt tâng cầu bằng má trong bàn chân - An toàn trong học tập II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, còi, cầu, hố cát, cuốc III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung ĐL PPTC Mở đầu * Nhận lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số nhanh và chính xác - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe học sinh * Khởi động - Bài thể dục tay không phát triển toàn thân + Động tác cổ, tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, toàn thân - Xoay các khớp + Khớp cổ, cổ chân cổ tay, vai, khuỷu gối, ép dọc, ép ngang * KTBC - Tâng cầu bằng đùi B. Cơ bản * Ôn các động tác bổ trợ bật nhảy, đá cầu - Bật nhảy + Chạy đà tự do bật xa + Trò chơi “lò cò tiếp sức” - Đá cầu + Tâng cầu bằng đùi + Học tâng cầu bằng má trong bàn chân C. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ học - BTVN + Ôn các nội dung đã học 5 -7’ 2’x 8N/ Đtác 2’x 8N/ Đtác 28 – 30’ 2 tổ/ Đ tác 5’ - Nhận lớp 4 hàng ngang - Đội hình khởi động so le - GV hô cả lớp cùng thực hiện - Gọi hs thực hiện – NX đánh giá - Lớp chia 2 nhóm - Nhóm 1: Ôn bật nhảy, cán sự bộ môn chỉ huy - Nhóm 2:Ôn đá cầu, cán sự bộ môn chỉ huy - Học tâng cầu bằng má trong bàn chân, GV làm mẫu và nêu mấu chốt kt – hs quan sát và thực hiện - GV quan sát nhắc nhở chung - Đổi ngược lại 2 nhóm - Tích cực NX ưu và nhược của tiết học - Đánh giá kết quả tiết học - Xuống lớp 4 hàng ngang Ngày soạn 24/3/12 Tiết 61 Ôn tập I. Mục tiêu - HS thực hiện được kt đã học - An toàn trong học tập II. Địa điể - phương tiện A. Mở đầu - Nhận lớp - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn B. Cơ bản - Ôn các động tác bổ trợ Ôn chạy đà tự do – nhảy xa : 6L/hs C. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn bật bảy – giờ sau kiểm tra 45’ Ngày soạn 26/3/12 Tiết 62 Kiểm Tra I. Mục tiêu - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - An toàn trong kiểm tra II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, hố cát, cuốc III. Nội dung – phương pháp kiể tra 1. Mở đầu - Nhận lớp - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 2. Cơ bản - Phổ biến nội dung và cách kiểm tra + Nội dung: kĩ thuât bật xa – thành tích + Cách kiểm tra: 5hs/nhóm – 3L/hs, lấy thành tích cao nhất - Cách cho điểm + Điểm Đ: Thực hiện được kt và thành tích đạt + Điểm CĐ: Không thực hiện được kt và thành tích không đạt 3. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ kiểm tra - BTVN: Ôn đá cầu + chạy bền Ngày soạn 02/4/12 Tiết 63 Đá cầu – Chạy bền I. Mục tiêu. - Học sinh thực hiện được các nội dung đã học - Nắm được kt và biết cách tại chỗ và theo nhóm - Rèn luyện sức bền - An toàn trong học tập II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, cầu, cột, lưới III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung ĐL PPTC Mở đầu * Nhận lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số nhanh và chính xác - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe học sinh * Khởi động - Bài thể dục tay không phát triển toàn thân + Động tác cổ, tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, toàn thân - Xoay các khớp + Khớp cổ, cổ chân cổ tay, vai, khuỷu gối, ép dọc, ép ngang B. Cơ bản *Ôn các động tác bổ trợ cho đá cầu + chạy bền - Đá cầu + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá lăng trước, đá má ngoài, đá lòng + Ôn tâng cầu bằng đùi bằng má trong bàn chân + Học chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm - Chạy bền + nam chạy 600m, nức chạy 400m C. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ học - BTVN + Ôn các nội dung đã học 5 -7’ 2’x 8N/ Đtác 2’x 8N/ Đtác 28 – 30’ 2 tổ/ Đ tác 5 – 7’ 5’ - Nhận lớp 4 hàng ngang - Đội hình khởi động so le - GV hô cả lớp cùng thực hiện - Cả lớp cùng thực hiện – GV chỉ đạo - 1hs/ cầu. giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai - GV làm mẫu + nêu mấu chốt kt – hs thực hiện 2- 3hs/nhóm - Chia 2 nhóm – yêu cầu chạy hết cự ly - Thả lỏng toàn thân - Xuống lớp 4 hàng ngang Ngày soạn 06/4/12 Tiết 64 Đá cầu – Chạy bền I. Mục tiêu. - Học sinh thực hiện tương đối chính xác các nội dung đã học - Rèn luyện sức bền - An toàn trong học tập II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, cầu, cột, lưới III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung ĐL PPTC Mở đầu * Nhận lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số nhanh và chính xác - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe học sinh * Khởi động - Bài thể dục tay không phát triển toàn thân + Động tác cổ, tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, toàn thân - Xoay các khớp + Khớp cổ, cổ chân cổ tay, vai, khuỷu gối, ép dọc, ép ngang *KTBC - Thực hiện kt chuyền cầu 2 người B. Cơ bản *Ôn các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá lăng trước, đá má ngoài, đá lòng - Ôn chuyền cầu tại chỗ 2 người - Học chuyền cầu 3 người - Chạy bền + nam chạy 700m, nức chạy 500m C. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ học - BTVN + Ôn các nội dung đã học 5 -7’ 2’x 8N/ Đtác 2’x 8N/ Đtác 28 – 30’ 2 tổ/ Đ tác 5 – 7’ 5’ - Nhận lớp 4 hàng ngang - Đội hình khởi động so le - GV hô cả lớp cùng thực hiện - Gọi hs thực hiện – NX đánh giá - Cả lớp cùng thực hiện theo nhịp vỗ tay của giáo viên (tăng dần) - GV làm mẫu – hs quan sát thực hiện - Yêu cầu chạy hết cự ly – nghiêm túc khi chạy - Thả lỏng toàn thân - Xuống lớp 4 hàng ngang Ngày soạn 09/4/12 Tiết 65 Đá cầu – Chạy bền I. Mục tiêu. - Học sinh thực hiện tốt các nội dung đã học - Rèn luyện sức bền - An toàn trong học tập II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, cầu, cột, lưới III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung ĐL PPTC A. Mở đầu * Nhận lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số nhanh và chính xác - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe học sinh * Khởi động - Bài thể dục tay không phát triển toàn thân + Động tác cổ, tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, toàn thân - Xoay các khớp + Khớp cổ, cổ chân cổ tay, vai, khuỷu gối, ép dọc, ép ngang *KTBC - Thực hiện kt chuyền cầu 3 người B. Cơ bản *Ôn các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá lăng trước, đá má ngoài, đá lòng - Ôn chuyền cầu tại chỗ 2 người, 3 người - Chạy bền + nam chạy 5v, nức chạy 4v C. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ học - BTVN + Ôn chạy bền giờ sau kiểm tra 45’ 5 -7’ 2’x 8N/ Đtác 2’x 8N/ Đtác 28 – 30’ 2 tổ/ Đ tác 7 - 10’ 5’ - Nhận lớp 4 hàng ngang - Đội hình khởi động so le - GV hô cả lớp cùng thực hiện - Gọi hs thực hiện – NX cho điểm - Cả lớp cùng thực hiện theo nhịp vỗ tay của giáo viên (tăng dần) - Chia nhóm tập luyện – GV quan sát nhắc nhở - Yêu cầu chạy hết cự ly – nghiêm túc khi chạy - Thả lỏng toàn thân - Xuống lớp 4 hàng ngang Ngày soạn 09/4/12 Tiết 66 Đá cầu – Kiểm tra chạy bền I. Mục tiêu - Học sinh thực hiện được kt đã học - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - An toàn trong học tập và kiểm tra II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, cầu, đồng hồ bấm giây III. Nội dung – phương pháp lên lớp A. Mở đầu - Nhận lớp - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn B. Cơ bản - Ôn đá cầu: 5 – 7’ - Kiểm tra chạy bền: 5hs/nhóm (nam – nữ chạy riêng) yêu cầu chạy hết thời gian quy định. Nam chạy 5’, nữu chạy 4’ (không tính thành tích) C. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ kiểm tra - Xuống lớp Ngày soạn 12/4/12 Tiết 67 Ôn tập (Đá cầu) I. Mục tiêu - Học sinh thực hiện được các nội dung đã học - An toàn trong học tập và kiểm tra II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, cầu, đồng hồ bấm giây III. Nội dung – phương pháp lên lớp A. Mở đầu - Nhận lớp - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn B. Cơ bản - Ôn các động tác bổ trợ - Ôn tâng cầu + phát cầu C. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ kiểm tra - BTVN: ôn tâng cầu giờ sau kiểm tra học kỳ Ngày soạn 13/4/12 Tiết 68 Kiểm Tra học kỳ I. Mục tiêu - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - An toàn trong kiểm tra II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, cầu III. Nội dung – phương pháp kiể tra 1. Mở đầu - Nhận lớp - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 2. Cơ bản - Phổ biến nội dung và cách kiểm tra + Nội dung: kiểm tra kt và thành tích tâng cầu + Cách kiểm tra: gọi theo danh sách lớp mỗi hs tâng 3 lần lấy thành tích cao nhất - Cách cho điểm + Điểm Đ: Thực hiện được kt và thành tích đạt nam 20, nữ 15 + Điểm CĐ:Thực hiện chưa được kt và thành tích không đạt 3. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ kiểm tra - BTVN: Ôn chạy ngắn 30m, kiểm tra RLTT Ngày soạn 15/4/12 Tiết 69 Kiểm RLTT – Chạy 30m I. Mục tiêu - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - An toàn trong kiểm tra II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập, đồng hồ bấm giây III. Nội dung – phương pháp kiểm tra 1. Mở đầu - Nhận lớp - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 2. Cơ bản - Phổ biến nội dung và cách kiểm tra + Nội dung: kiểm tra kt và thành chạy 30m + Cách kiểm tra: 2hs/đợt (nam – nữ riêng) mỗi hs chạy 2 lần lấy thành tích cao nhất - Cách đánh giá + Điểm Đ: Thực hiện được kt và thành tích đạt nam 5”15, nữ 6”90 + Điểm CĐ:Thực hiện chưa được kt và thành tích không đạt 3. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ kiểm tra - BTVN: Ôn nằm ngửa gập bụng giờ sau kiểm tra Ngày soạn 15/4/12 Tiết 70 Kiểm RLTT I. Mục tiêu - Đánh giá kết quả của tập luyện của học sinh - An toàn trong kiểm tra II. Địa điểm – phương tiện - Sân tập III. Nội dung – phương pháp kiểm tra 1. Mở đầu - Nhận lớp - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 2. Cơ bản - Phổ biến nội dung và cách kiểm tra + Nội dung: kiểm tra kt và thành tích nằm ngửa gập bụng + Cách kiểm tra: Gọi theo danh sách lớp mỗi hs thực hiện 2 lần, lấy thành tích cao nhất - Cách đánh giá + Điểm Đ: Thực hiện được kt và thành tích đạt nam 15, nữ 13 + Điểm CĐ:Thực hiện chưa được kt và thành tích không đạt 3. Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét giờ kiểm tra - Xuống lớp

File đính kèm:

  • docxga theduc6.doc.docx