Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Trần Quang Thuận

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1/Mục đích:

Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích.

Tiếp tục giúp HS có những hiểu biết cần thiết về kĩ thuật ném bóng nhằm củng cố và nâng cao khả năng thực hiện kĩ thuật, thành tích.

2/Yêu cầu:

Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và nâng cao thành tích.

Hoàn thiện kĩ thuật ném bong xa có đà và nâng cao thành tích.

Biết một số luật điền kinh phần ném bong.

Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu.

 

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Thước, còi, hố cát. Bóng ném, cờ.

 

III/SÂN BÃI:

Sân trường.

 

IV/NỘI DUNG:

1/Nhảy xa + Ném bóng:

 

doc38 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010 - Trần Quang Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /2008 GIÁO ÁN SỐ: 57 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 29 Tiết 57 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Còi, cầu. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Tâng cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /2008 GIÁO ÁN SỐ: 58 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 29 Tiết 58 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Còi, cầu. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Tâng cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /2008 GIÁO ÁN SỐ: 59 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 30 Tiết 59 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Còi, cầu. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Tâng cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /2008 GIÁO ÁN SỐ: 60 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 30 Tiết 60 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Còi, cầu. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Tâng cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /2008 GIÁO ÁN SỐ: 61 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 31 Tiết 61 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Còi, cầu. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Tâng cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /2008 GIÁO ÁN SỐ: 62 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 31 Tiết 62 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Còi, cầu. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Tâng cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /2008 GIÁO ÁN SỐ: 63 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 32 Tiết 63 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Còi, cầu. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Tâng cầu : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy :././2008 GIÁO ÁN SỐ: 64 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT TÂNG CẦU Khối: 7. Lớp 7.1+7.2+7.3 Tuần: 32 Tiết 64 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra Tâng cầu: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng KT và đạt thành tích Điểm 7-8: Thục hiện đúng KT và thành tích (đạt thấp hơn mức trên) Điểm 5-6: Đạt KT, nhưng không đạt thành tích quy định hoặc ngược lại. Điểm 3- 4: Không đạt KT và thành tích quy định. 40 phút 4 hàng ngang KT mỗi đợt 3-5HS III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô giải tán HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Đông Hưng A, ngày tháng . năm 2008 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận

File đính kèm:

  • docTD 7(4).doc