Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 66: Kiểm tra bật nhảy - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Biết chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”.

2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”.

3. Thái độ: Rèn luyện cho h/s sức bật của chân, sự khộo lộo, kỷ luật.

II. Địa điểm – phương tiện.

- Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao, kẻ cỏc vũng trũn cho trũ chơi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 66: Kiểm tra bật nhảy - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18 / 4 / 2011 Ngày giảng: L7A: / 4/2011 L7B: / 4/2011 Tiết 66 KIỂM TRA BẬT NHẢY I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Biết chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. 2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. 3. Thái độ: Rèn luyện cho h/s sức bật của chân, sự khộo lộo, kỷ luật. II. Địa điểm – phương tiện. - Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao, kẻ cỏc vũng trũn cho trũ chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a. Nhận lớp. Lớp 7A: / 33 V. P .KP .BT Lớp 7B: / 22 V.P .KP .BT - Kiểm tra sức khỏe h/s. b) Khởi động : - Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, gót chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. c. Kiểm tra: 8 – 10p - Lớp trởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ ,báo cáo sĩ số cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục của HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a. Nội dung kiểm tra. Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. b. Tổ chức và phương phỏp kiểm tra. - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 7 - 8 học sinh. - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 2 lần lấy thành tớch cao nhất. - Những h/s đến lượt kiểm tra đứng vào vị trớ quy định và thực hiện kỹ thuật theo hiệu lệnh của Gv. c. Cỏch cho điểm: - Điểm 9 – 10: Thực hiện đỳng kỹ thuật, thành tớch đạt 3m20 trở lờn (nam), 2m80m trở lờn (nữ). - Điểm 7 – 8: Thực hiện đỳng kỹ thuật, thành tớch đạt 3m00 - 3m20 (nam), 2m60 – 2m80m (nữ). - Điểm 5 – 6: Kỹ thuật tiếp đất cú sai sút, thành tớch đạt 2m80 - 3m00 (nam), 2m40 – 2m60m (nữ). - Điểm 3 – 4: Kỹ thuật tiếp đất và trờn khụng cú sai sút, thành tớch đạt 2m60 - 2m80 (nam), 2m20 – 2m40m (nữ). - Điểm 1 – 2: Cả 2 lần thực hiện bị phạm quy (khụng tớnh thành tớch), hoặc thành tớch đạt dưới 2m40 (nam), 2m00 (nữ). 28 – 30p 4 - 5p - Gv gọi h/s lờn thực hiệntheo thứ tự trong sổ điểm. € €€€€€€ €(Gv) €€€€€€ €€€€€€ 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh : + Cúi người thả lỏng + Duỗi chân , rũ tay thả lỏng - Giao bài tập về nhà : ễn lại nội dung Đỏ cầu, Bài thể dục. - Kết thúc bài học. 4 – 5p - GV điều khiển cho hs thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS lắng nghe , ghi nhớ. - GVhô “lớp giải tán!”, hs hô “ khoẻ!”

File đính kèm:

  • docTIET 66.doc