Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Vũ Văn Hoan

I. MỤC TIÊU

- Chạy tuỳ sức 5 phút

Yêu cầu:

+ Đạt tiêu chuẩn RLTT.

+ Biết vận dụng những điều đã học trong giờ kiểm tra.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

- Sân tập thể dục

-HS chuẩn bị dọn vệ sinh sân tập, cờ, còi, đồng hồ bấm giây.

III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

 

doc134 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Vũ Văn Hoan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
’ 8’ 30’ 5’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Lớp trưởng báo cáo sĩ số cho GV sau đó cho lớp khởi động. Thành 2 nhóm tập luyện : + Nhóm nữ : -Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chuyển cầu theo nhóm 2 người, 3 người. + Nhóm Nam: - Phát cầu bằng mu bàn chân. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học sinh tự tập mỗi em một quả cầu để tâng. - GV quan sát sửa sai cho học sinh ở từng nhóm - Nếu hs sai nhiều gv tâpk trung lớp lại để phân tích làm mẫu lại - Sau thời giân tập luyện Gv cho 2 nhóm đổi vị trí và nội dung tập luyện cho nhau - Gv gọi 2 hs làm tốt và 2 học sinh thực hiện còn yếu lên thực hiện . sau đó cho lớp nhận xét .Gv nhận xét - Yêu cầu thả lỏng tích cực ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * Tuần 36 Tiết 71 ôn tập : Đá cầu I. Mục Tiêu. - Ôn một số động tác kỹ thuật cơ bản để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 - Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân và đấu tập. Biết một số điểm cơ bản trong luật đá cầu. II. Địa điểm -Phương tiện -Mỗi học sinh một quả cầu. -Vệ sinh sân bãi iii. Quá trình lên lớp. Nội dung Đlượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện 7 động tác tay không. - Thực hiện nâng cao đùi - Đá má trong, đá má ngoài - Đá lăng trước. II. Phần cơ bản. 1. Đá cầu. - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chuyển cầu theo nhóm 2 người, 3 người. - Phát cầu bằng mu bàn chân. Bước chân trụ ra trước một bước dồn trọng tâm lên chân trụ kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao – về trước. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 2 . Củng cố : - Thực hiện một số động tác hs thực hiện c òn yếu III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Xuống lớp. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ 2x8n 30’ 5’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Lớp trưởng báo cáo sĩ số cho GV sau đó cho lớp khởi động. Thành 2 nhóm tập luyện : + Nhóm nữ : -Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chuyển cầu theo nhóm 2 người, 3 người. + Nhóm Nam: - Phát cầu bằng mu bàn chân. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học sinh tự tập mỗi em một quả cầu để tâng. - GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Sau thời giân tập luyện Gv cho 2 nhóm đổi vị trí và nội dung tập luyện cho nhau - Gv gọi 2 hs làm tốt và 2 học sinh thực hiện còn yếu lên thực hiện . sau đó cho lớp nhận xét .Gv nhận xét - Yêu cầu thả lỏng tích cực ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tuần 36 Tiết 72 Kiểm tra học kỳ II : đá cầu I. Mục Tiêu. - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích tâng cầu. - Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của hs Yêu cầu thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật. Nam 30 quả, Nữ 20 quả. II. Phương tiện Mỗi học sinh một quả cầu, sân tập. iii. Quá trình lên lớp. Nội dung Đlượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ, sân tập. - GV phổ biến yêu cầu bài kiểm tra. 2.Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp khuỷu tay, bả vai, gối, ép dây chằng trước sau. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và thành tích. 2. Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 19, 20 quả. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 14, 16 quả. - Điểm 5-6: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác. - Điểm 3-4: thành tích đạt 6-8 quả. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra và công bố điểm. 3. Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ Mỗi đ/t 2lx8n 2L 2L 2L 30’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Lớp trưởng báo cáo sĩ số cho GV sau đó dàn hàng khởi động - Sau khi khởi động xong, tập hợp lớp GV phổ biến nội dung, yêu cầu trước khi kiểm tra. - Cho từng học sinh kiểm tra 1. - mỗi học sinh được tâng 3 lần lấy lần cao nhất. ĐHKT *GV * * * * * * * * * * * * * * * ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tuần 34 Bài soạn số 68 Ôn tập : bật nhảy I. Mục Tiêu. Bật nhảy: Ôn : Nhảy bước bộ trên không ,trò chơi : Nhảy vượt rào tiếp sức Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi Yêu cầu : Biết và thực hiện tương đối đúng một số trò chơi ,nhảy bước bộ trên không chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi II. Phương tiện Hố nhảy xa , giày tập iii. Quá trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. *Kiểm tra bài cũ : Nhảy bước bộ trên không Chạy đà tự do nhả xa kiểu ngồi II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. - Ôn bật nhảy bằng hai chân , tay với vào vật trên cao - Ôn Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhả xa kiểu ngồi Trò chơi : Nhảy vượt rào tiếp sức * Kiểm tra thử : Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi * Củng cố : - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - Nhảy bước bộ trên không III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Học sinh tự đá cầu. 2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ 30’ 3L 3L 3L 3L ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv sau đó điều khiển khởi động. . . GV gọi 3-4 hs lên thực hiện , hs khác nhận xét , gv nhận xét cho điểm * GV * * * * * * * * - Tập theo đội hình hàng dọc. - Về đội hình 4 hàng ngang Gv hướng dẫn , phổ biến và tổ chức cho hs chơi trò chơi - Hs chơi trò chơi Gv gọi tên theo sổ điểm lần lượt thực hiện .Hs còn lại đứng theo dõi quan sát GV gọi 3-4 hs thực hiện tốt nhất lên thực hiện , hs khác nhận xét , gv nhận xét ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần 35 Bài soạn số 69 Kiểm tra : bật nhảy I. Mục tiêu . Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của hs Yêu cầu : Học sinh thực hiện được từ mức đạt trở lên II. Địa điểm phương tiện: Vệ sinh sân bãi , hố nhảy . iii. tiến trình giảng dạy. Nội dung Đlượng Phương pháp tổ chức a. Phần mở đầu. a.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. b.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau. b. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. *. Kiểm tra nội dung: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi *. Cách cho điểm Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh và thành tích. - Điểm 9-10: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức: “ Giỏi”. - Điểm 7-8: Trong 2 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức: “ Khá”. - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức: “ Đạt”. - Điểm 3-4: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. c. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Cúi người đi lại thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ kiểm tra và đọc điểm. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ 2L 2L 2L 30’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ giống ĐHNL nhưng cự ly giãn cách 1 sải tay. Về đội hình 4 hàng ngang gv đọc điểm kiểm tra - Mỗi học sinh được thực hiện 2 lần nhảy. - Mỗi đợt là 5 học sinh nhảy theo thứ tự từ1->5 sau đó nhảy lần 2. * GV * * * * * * * * ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần 35 Bài soạn số 70 Kiểm tra tiêu chuẩn rltt chạytuỳ sức 5 phút I. Mục tiêu - Chạy tuỳ sức 5 phút Yêu cầu: + Đạt tiêu chuẩn RLTT. + Biết vận dụng những điều đã học trong giờ kiểm tra. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập thể dục -HS chuẩn bị dọn vệ sinh sân tập, cờ, còi, đồng hồ bấm giây. III. tiến trình giảng dạy Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A.Phần mở đầu a. Nhận lớp: GV và HS làm thủ tục nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu phương pháp kiểm tra. b. Khởi động: - Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ngang. - Tại chỗ bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông. B. Phần cơ bản 1. Nội dung kiểm tra Chạy tuỳ sức 5 phút 2. Biểu điểm: - Loại Tốt: Chạy liên tục hết 5 phút thành tích đạt >960m(nam); >840m(nữ) - Loại Đạt: Chạy liên tục hết 5 phút thành tích đạt >=870m(nam); >=750m(nữ) - Chưa đạt: Không chạy hết 5 phút thành tích <870( nam) và <750(nữ) * Tiến hành kiểm tra: C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Tại chỗ hít thở sâu. - Một số động tác thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra: Giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ. - Kết thúc giờ học. 8 – 10 phút 1 – 2 phút 7 - 8 phút 2 x 8 nhịp 2 phút 2 x 8 nhịp 1 phút 30 phút 4-6 phút 2-3 phút 2-3 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hoặc cán sự lớp điều khiển khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Kiểm tra nam, nữ riêng. -Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 học sinh có sức khoẻ bình thường và đã có một quá trình tập luyện nhất định. - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS. - ĐH 4 hàng ngang. - Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. - GV nhận xét ưu, khuyết điểm giờ kiểm tra. Tuyên dương những em được điểm giỏi và phê bình những em không đạt yêu cầu. - GV cùng HS kết thúc giờ học.

File đính kèm:

  • docTDca nam 20102011moi.doc