Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 31 đến 36 - Năm học 2012-2013

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

? Đệm Bóng

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu : TTTC bóng chuyền – chạy bền

- Thực biện tương đối tốt Đệm bóng

- Gv nhận xét và cho điểm

 Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

- Chạy bước nhỏ.

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 31 đến 36 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp,, 32-34’ 1x1l 1-2hs 1x2l TRỰC QUAN ? phát bóng thấp tay chính diện ? Thực hiện kĩ thuật động tác cơ bản đúng Gv nêu những yêu cầu khi kiểm tra Gv gọi 1-2 hs lên thực hiện - Các nhóm khác chuẩn bị - Kiểm tra lần 2 không quá điểm 8 € € p Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € p Gv Giáo án số : 33 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct:33 TTTC: , Đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện NS :15/12/12 Chyền bóng cao tay bằng hai tay . PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ ? phát bóng thấp tay chính 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu : TTTC bóng chuyền - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ. CƠ BẢN 1.TTTC. ? Đệm bóng ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ? Phát bóng thấp tay chính diện Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - chuyền bóng cao tay bằng 2 tay - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Nhận xét ưu khuyết điểm nội dung bài dạy - Ôn tập Bóng chuyền chuẩn bị kiểm tra HK I MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct :33 - Thực hiện cơ bản đúng Đệm bóng- chuyền bóng cao tay bàng hai tay, NS :15/12/12 - Biết cách thực hiện Đệm bóng- chuyền bóng cao tay bàng hai tay ND :17/12/12 *Địa điểm-Phương tiện:Sâân trường,vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn .12 quả bóng Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 15-16’ 1x3l 1x5l 1x3l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM 1. nhóm 1 2 . Nhóm 2 ? Đệm bóng , phát bóng thấp tay chính diện € € € € € € € € € € gv quan sát sửa sai Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập € € € € € € Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay € € € € € € pGv quan sát các nhóm luyện tập và sửa sai 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € ội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số : 34 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct:34 TTTC: , Đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện NS :15/12/12 Chyền bóng cao tay bằng hai tay . PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ ? phát bóng thấp tay chính 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu : TTTC bóng chuyền - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ. CƠ BẢN 1.TTTC. ? Đệm bóng ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ? Phát bóng thấp tay chính diện Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng - Hình tay chuyền bóng tương đối tốt - Kết hợp toàn thân để đảy bóng đi - Chú cổ tay thực hiện tương đối tốt - Mắt luôn hướng theo bóng di chuyển KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - chuyền bóng cao tay bằng 2 tay - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Nhận xét ưu khuyết điểm nội dung bài dạy - Ôn tập Bóng chuyền chuẩn bị kiểm tra HK I MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct :34 - Thực hiện cơ bản đúng Đệm bóng- chuyền bóng cao tay bàng hai tay, NS :15/12/12 - Biết cách thực hiện Đệm bóng- chuyền bóng cao tay bàng hai tay ND :17/12/12 - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên *Địa điểm-Phương tiện:Sâân trường,vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn .12 quả bóng Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 15-16’ 1x3l 1x5l 1x3l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM 1. nhóm 1 2 . Nhóm 2 ? Đệm bóng , phát bóng thấp tay chính diện € € € € € € € € € € gv quan sát sửa sai Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập € € € € € € Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay € € € € € € pGv quan sát các nhóm luyện tập và sửa sai 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € ội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số : 35 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct:35 TTTC: , Đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện NS :22/12/12 Chyền bóng cao tay bằng hai tay . PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu : TTTC bóng chuyền - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ. CƠ BẢN 1.TTTC. ? Đệm bóng ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ? Phát bóng thấp tay chính diện Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng - Hình tay chuyền bóng tương đối tốt - Kết hợp toàn thân để đảy bóng đi - Chú cổ tay thực hiện tương đối tốt - Mắt luôn hướng theo bóng di chuyển KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - chuyền bóng cao tay bằng 2 tay - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Nhận xét ưu khuyết điểm nội dung bài dạy - Ôn tập Bóng chuyền chuẩn bị kiểm tra HK I MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct :35 - Thực hiện cơ bản đúng Đệm bóng- chuyền bóng cao tay bàng hai tay, NS :22/12/12 - Biết cách thực hiện Đệm bóng- chuyền bóng cao tay bàng hai tay ND :24/12/12 *Địa điểm-Phương tiện:Sâân trường,vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn .12 quả bóng Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 15-16’ 1x3l 1x5l 1x3l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM 1. nhóm 1 2 . Nhóm 2 ? Đệm bóng , phát bóng thấp tay chính diện € € € € € € € € € € gv quan sát sửa sai Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập € € € € € € Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay € € € € € € pGv quan sát các nhóm luyện tập và sửa sai 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € ội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số :36 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct :36 BÓNG CHUYỀN : Kiểm tra phát bóng NS : 22/12/12 Nội dung : Phát bóng thấp tay chính diện (nam,nữ) PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu NDYC 3.Kiểm tra bài cũ 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ kiểm tra - Xoay các khớp, ép dọc – ngang, - CBN – NCĐ - GCM. CƠ BẢN 1. NHẢY CAO Kiểm tra : Phát bóng cao tay chính diện (nam), phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ * Thang điểm kiểm tra - Điểm”ĐẠT” : Thực hiện đúng kĩ cả 2 lần trở lên bóng đều qua lưới sang sân đối phương hoặc thực hiện đúng kĩ cả 1 lần bóng đều qua lưới sang sân đối phương. - Điểm”Chưa Đạt” : Thực hiện kĩ thuật có nhiều sai sót, không có lần nào qua sân đối phương hoặc qua lưới không vào sân hoặc các trường hợp khác Gv quyết định. - Đối với những em có thể chất không bình thường Gv căn cứ thực tế để giải quyết cho hợp lí KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - Rũ tay, thả lỏng toàn thân, phơi cá, đấm lưng nhẹ - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết kiểm tra MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 36 -Biết cách thực phát bóng cao tay chính diện(nam),phát bóng thấp tay nghiêng mình(nữ) NS:22/12/12 - Thực hiện cơ bản đúng phát bóng cao tay chính diện(nam),thấp tay nghiêng mình(nữ) ND:24/12/12 * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi kiểm tra , GA, SĐCN, Lưới, bóng chuyền Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 2lx8n 1x2l Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình 3 hàng ngang cự li rộng dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp,, 32-34’ 1x1l 4-6hs 1x2l TRỰC QUAN ? Phát bóng thấp tay (nữ) cao tay .(nam) € Gv nêu những yêu cầu khi kiểm tra Gv gọi 1 hs lên thực hiện hs khác chuẩn bị - Các nhóm khác chuẩn bị - Kiểm tra lần 2 không quá điểm 8 pGv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 3hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hì

File đính kèm:

  • docTD 7TUAN 161718.doc