Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần

I- Mục tiêu :

Giúp HS :

 - Biết mục tiêu, nội dung chương trình thể dục (TD) lớp 7

 - Cho HS biết cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT)

 - Yêu cầu học sinh ghi chép đầy đủ.

II- Địa điểm phương tiện :

 - Địa điểm: Trong lớp

 - Phương tiện:

 + Giáo viên : Giáo án

 + Học sinh : Giấy bút ghi chép

 III- Các bước tiến hành :

1- Ổn định tổ chức lớp:

7A:

7B:

7C:

2- Kiểm tra bài cũ:

Ở lớp 6 đã được học phòng tránh trấn thương gì?

 3- Bài mới :

A- Mục tiêu :

Giúp HS :

 - Biết đựoc một số kiến thức, kĩ năng cơ bản để giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

 - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

 - Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân thể (RLTT ) và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

 

doc28 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cao đùi, gót chạm mông - Đứng vai hướng chạy xuất phát + Chạy bền : - Thư giãn, thả lỏng, hồi tĩnh sau khi chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Nghiêm, nghỉ , quay phải, quay trái B- Phần cơ bản : 1-ĐHĐN : - Ôn đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng phải, đứng lại. -Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Biến đổi đội hình 0-2-4 2- Chạy ngắn : -Chạy bước nhỏ -nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao - Đứng vai hướng chạy xuất phát 3- Chạy bền : - Thư giãn, thả lỏng, hồi tĩnh sau khi chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà, ôn nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 3x60m 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hònh cả lớp : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hướng dẫn , giảng giải - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -GVhưóng dẫn giám sát -HS thực hiện theo đội hình ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV -GVhưóng dẫn giám sát -HS thực hiện theo đội hình ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hưóng dẫn giám sát, sửa sai - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : .. Tiết 8 đội hình đội ngũ- chạy nhanh - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện +ĐHĐN : - Ôn đi đều thẳng hướng, vòng trái vòng phải đứng lại ; Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0-3-6-9 + Chạy nhanh : - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông - Đứng vai hướng chạy xuất phát - Học ngồi xuất phát + Chạy bền : - Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Đổi chân khi đi đều sai nhịp B- Phần cơ bản : 1-ĐHĐN : - Ôn đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng phải, đứng lại. -Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Biến đổi đội hình 0-3-6-9 2- Chạy ngắn : -Chạy bước nhỏ -nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao - Đứng vai hướng chạy xuất phát - Học ngồi xuất phát 3- Chạy bền : - Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà, ôn nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 3x60m 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hònh cả lớp : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hướng dẫn , giảng giải - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -GVhưóng dẫn giám sát -HS thực hiện theo đội hình ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV -GV giảng giải,hưóng dẫn giám sát -HS thực hiện theo đội hình ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hưóng dẫn giám sát, sửa sai - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1tốp nữ -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV  Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 9 đội hình đội ngũ- chạy nhanh - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện +ĐHĐN : - Ôn nâng cao động tác nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau đi đều thẳng hướng, vòng trái vòng phải đứng lại ; Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0-2-4 ; 0-3-6-9 + Chạy nhanh : - Đứng vai hướng chạy xuất phát ; Ngồi xuất phát ; Học tư thế sẵn sàng xuất phát + Chạy bền : - Trò chơi ''Lên bờ, xuống ao '' II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -nâng cao đùi -Chạy goát chạm mông - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Đổi chân khi đi đều sai nhịp B- Phần cơ bản : 1-ĐHĐN : - ôn động tác nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau - Ôn đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng phải, đứng lại. -Đổi chân khi đi đều sai nhịp -Biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9 2- Chạy ngắn : - Đứng vai hướng chạy xuất phát - Ngồi xuất phát - Học tư thế sẵn sàng xuất phát 3- Chạy bền : - Trò chơi '' Lên bờ, xuống ao '' C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà, ôn nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 2x60m 2x60m 3x60m 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình cả lớp : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hướng dẫn , giảng giải - HS thực hiện theo đội hình ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -GVhưóng dẫn giám sát -HS thực hiện theo đội hình ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV -GV giảng giải,hưóng dẫn giám sát -HS thực hiện theo đội hình ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hưóng dẫn và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 10 đội hình đội ngũ- chạy nhanh - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện +ĐHĐN : - Ôn nâng cao động tác nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau đi đều thẳng hướng, vòng trái vòng phải đứng lại ; Đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi '' Chim bay, cò bay '' + Chạy nhanh : Ôn - Đứng vai hướng chạy xuất phát ; Ngồi xuất phát ; Học tư thế sẵn sàng xuất phát + Chạy bền : - Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Đổi chân khi đi đều sai nhịp B- Phần cơ bản : 1-ĐHĐN : - ôn động tác nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau - Ôn đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng phải, đứng lại. -Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi '' Chim bay cò bay '' 2- Chạy ngắn : Ôn : - Đứng vai hướng chạy xuất phát - Ngồi xuất phát - Tư thế sẵn sàng xuất phát 3- Chạy bền : - Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà, ôn nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 2x60m 2x60m 3x60m 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngang xoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình cả lớp : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hướng dẫn và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình -GVhưóng dẫn giám sát -HS thực hiện theo đội hình ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV - GV hưóng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1tốp nữ -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docGiao an TD7(4).doc