Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 40: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Như nội dung tiết 39. Học: bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao.

 - Nộm búng: ễn: Như nội dung tiết 39. Học: đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng, đà 1 bước ném bóng xa.

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm 400gam, thước dây, hố nhảy xa, còi

 thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm, quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 40: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 21/012007 Baứi daùy : bật nhảy – ném bóng - chạy bền Tuaàn: 20 Tieỏt: 40 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Như nội dung tiết 39. Học: bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. - Nộm búng: ễn: Như nội dung tiết 39. Học: đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng, đà 1 bước nộm búng xa. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm 400gam, thước dõy, hố nhảy xa, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm, quay vòng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - Giáo viên chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy: Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 - 4 em lờn thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: ễn: Nhảy bước bộ trờn khụng - chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. - Học: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. 2. Nộm búng: ễn: Tung và bắt búng bằng hai tay - Ngồi xổm tung và bắt búng - Tung và bắt búng qua khoeo chõn - Nộm búng trỳng đớch. - Học: Đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng. - Đà một bước nộm búng xa. 3.Chạy bền : Luyện tập. 34’ 14’ 14’ 6’ 4-6 6-9 5-8 5-8 5-8 1L - Cho các em ôn tập: Nhảy bước bộ trờn khụng - chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý chạy đỳng số bước chạy đồng thời xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng nắm và thực hiện đúng động tác, nghiêm túc tập luyện, an toàn. - Học: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. Chuẩn bị: Đứng hai bàn chõn một khoảng nhỏ hơn vai, mũi 2 bàn chõn hơi xoay vào trong, 2 tay buụng tự nhiờn. Vật treo (búng, tỳi cỏt) cỏch mặt đất 0,2 - 0,3m. - Động tỏc: Co hai chõn lấy đà, đồng thời mắt nhỡn lờn vật treo ở trờn cao phối hợp với 2 tay đưa ra sau. Giậm nhảy mạnh bằng 2 chõn bật người hơi chết trước – lờn cao, hai tay hoặc 1 tay với vật trờn cao. Khi rơi xuống co 2 chõn giảm chấn động. * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý chạy đỳng số bước chạy đồng thời xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng nắm và thực hiện đúng động tác, nghiêm túc tập luyện, an toàn. - ễn: Tung và bắt búng bằng hai tay - Ngồi xổm tung và bắt búng - Tung và bắt búng qua khoeo chõn - Nộm búng trỳng đớch. * Yêu cầu : Tích cực cố gắng, khụng đựa nghịch, tớch cực, nghiờm tỳc, thực hiện đỳng kỹ thuật, chỳ ý khụng được đẩy búng quỏ cao, an toàn trong giờ học.Chỳ ý khụng để búng rơi, chỳ ý khụng tung búng vào đớch. - Học: Đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng: Chuẩn bị: Đứng vai hướng nộm, 2 chõn giạng rộng hơn vai. Tay thuận cầm búng ở phớa sau, tay kia phối hợp tự nhiờn hoặc đưa chếch lờn cao ở phớa trước. Chõn sau khuỵu gối, mũi bàn chõn hướng sang bờn hơi chếch về hướng nộm. Chõn trước thẳng, mũi bàn chõn hướng chếch nhiều theo hướng nộm. Trọng tõm dồn nhiều vào chõn sau, mặt quay chếch nhỡn theo hướng nộm. - Động tỏc: Xoay ngực về hướng nộm, tạo chõn sau, hụng, thõn trờn và tay cầm búng hỡnh thành cỏnh cung. Gập thõn, dỳng sức mạnh của tay nộm búng lờn cao – ra xa, sau đú bước chõn sau lờn để giữ hăng bằng. * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, dựng hết sức để nộm búng đi xa, đỳng tư thế, an toàn. - Học: Đà một bước nộm búng xa: Chuẩn bị: Đứng chõn cựng chiều với tay cầm búng phớa trước, chõn kia ở phớa sau, trọng tõm dồn nhiều vào chõn trước. Tay cầm búng co, lũng bàn tay và búng hướng nộm cao ngang tầm tai. - Động tỏc: Bước chõn sau ra trước một bước dài, xoay người thành vai hướng nộm. Tay cầm búng đưa lờn cao, vũng ra trước – xuống thấp – ra sau. Trọng tõm dồn nhiều vào chõn sau, bàn chõn sau hướng chếch sang bờn, bàn chõn trước hướng chếch nhiều về hướng nộm. Tiếp theo xoay 2 chõn và ngực tạo thành hỡnh cỏnh cung. Gập thõn trờn, dựng sức mạnh tay, sức vuốt của cổ tay và cỏc ngún tay nộm búng đi xa và đỳng hướng. Nộm xong, đứng trờn 1 chõn trước hoặc nhảy đổi chõn để kỡm người lại và giữ thăng bằng khụng cho chõn vượt qua vạch giới hạn. * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, dựng hết sức để nộm búng đi xa, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, phải tạo thõn người hỡnh cỏnh cung, đỳng tư thế, an toàn. - Cho các em nam chạy (600m) vòng sân tập rộng, các em nữ chạy (550m) vòng sân TDTT rộng. * Yêu cầu : Tích cực tập luyện, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhip nhàng giữa bước chạy và nhịp thở. Khi chạy xong đi bộ thả lỏng tay, chân, hít thở sâu, không nên dừng lại đột ngột. Biết phân phối sức hợp lý. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ Chia 4 - 6 tổ tựy theo số lượng HS. GV phổ biến sau đú cho cỏc em thực hiện trũ chơi. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Giáo viên thị phạm, sau đó cho các em thực hiện. € ☺ đớch ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ Giáo viên thị phạm, sau đó cho các em thực hiện. € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Giáo viên phổ biến, sau đó cho các em thực hiện. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Bật nhảy – nộm búng – chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện thực hiện kỹ thuật đà một bước nộm búng xa. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. . Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc40 giao an7.40.doc