Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Ân Hữu

 I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : + Giúp hs củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị có hiệu quả ở chương trình TD 7 .

+ Biết được 1 số kĩ năng, kiến thức cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn

2. Kĩ năng : + Hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện.

+ Biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, các động tác bổ trợ kĩ thuật và bài tập phát triển thể lực.

+ Biết cách thực hiện kĩ năng ĐHĐN, bài TD, làm quen với các kĩ thuật chạy nhanh, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa.

 + Biết cách tự kiểm tra mạch, theo dõi sức khoẻ.

3. Giáo dục : + Tự giác tích cực học môn TD. Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.

 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

 + Sân tập sạch sẽ, thoáng mát.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc41 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Ân Hữu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ểm tra: ĐHĐN C.Phần kết thúc -Hồi tỉnh. -Nhận xét. -Dặn dò. 8’ 32’ 5’ 2lx8n 1-2l -Cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo sĩ số. -Gv nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. -Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, căng cơ. - Phương pháp kiểm tra Kiểm tra mỗi lần 3-4 học sinh thực hiện. - Cách cho điểm: + Điểm Đạt:Thực hiện ở mức độ tương đối đúng đông tác quay và đi đều. +Điểm Chưa đạt: Thực hiện sai động tác đi đều, các động tác quay không đúng hướng -Hít sâu khom người thả lỏng. -Gv tuyên dương một số học sinh có điểm cao và phê bình các em còn yếu. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA Lớp Sĩ số Điểm Đạt Điểm chưa đạt Ghi chú 7a1 33 IV. RÚT KINHNGHIỆM Tuần VIII Ngày soạn: 10/10/2013 Tiết: 16 Ngày dạy: 11/10/2013 BÀI THỂ DỤC: Học các động tác :Vươn thở ,tay. CHẠY NHANH: Trò chơi phát triển sức nhanh CHẠY BỀN: Trò chơi GV chọn I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Bài TD : Biết tên gọi và cách thực hiện động tác: Vươn thở, tay. - Chạy nhanh: Biết cách luật và cách chơi trò chơi phát triển sức nhanh ( Chạy đuổi) - Chạy bền : Biết cách chơi trò chơi (Nhảy dây) 2. Kĩ năng - Bài thể dục: Thực hiện đúng nhịp, đúng biên độ động tác. - Chạy nhanh: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật và phản xạ nhanh - Chạy bền: Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy dây bền. 3.Thái độ - Chấp hành tốt nội qui tập luyện, trung thực trong khi tham gia trò chơi, có tính đồng đội cao. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: Cờ, còi. 2.Trò : Cờ, vệ sinh sân tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A.PHẦN MỞ ĐẦU. Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu tiết học . - Phần khởi động. + Xoay các cơ khớp : cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . (6’) 2/8 + Đúng vị trí ,khẩn trương ,trật tự, hàng ngũ ngay ngắn, đúng cự li. Báo cáo sĩ số học tập, kiểm tra sức khoẻ học sinh. + Xoay tích cực– nhanh dần dũi hết khớp, biên độ. + Vận tốc xoay chậm ® nhanh + Ép và kéo căng từng phần và toàn phần B. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: Động tác: Vươn thở Động tác:Tay 2. Chạy ngắn: Trò chơi:“chạy đuổi” (xuất phát cao, xuất phát thấp). (34’) 12’ 12’ 4lx8n 4lx8n 1-2l -Gv làm mẫu –Phân tích động tác -Hs quan sát làm theo. +Chuẩn bị : kẻ 4 đường chạy , kẽ vạch CB cách vạch XF1: 1 đến 1,5m vạch XF2 cách vạch xuất XF1: 4-5m . kẽ vạch đích cách vạch XF2 :15-30m tiến hành theo từng đợt + Cách tiến hành : Từng đọt 2 nhóm tiến vào vạch XF1 và XF2 khi có lệnh cả 2 nhóm cùng xuất phát cao chạy nhanh . Người sau đuổi người trước . Nếu người sau đuổi kịp người trước dùng tay vỗ nhẹ vào vai người trước là thua . Nếu người trước chạy qua đích mà người sau không đuổi kịp thì sẽ thua 3- Chạy bền. Trò chơi:” Nhảy dây bền”. 5’ 1 +Chuẩn bị:Mỗi HS một dây nhảy ngắn, tập hợp HS thành 2 –4 hàng ngang, người nọ cách người kia 2m. + Cách chơi:Sau lệnh của chỉ huy, tất cả HS cùng bắt đầu nhảy và nhảy liên tục với nhịp chậm 2-5 phút ( Gv quyết định) Nếu để vướng chân thì nhanh chóng điều chỉnh dây để tiếp tục nhảy sao cho liên tục như một hoạt động bền. 4. Củng cố. 5’ Gọi từng nhóm lên thực hiện 2 động tác của bài thể dục với cờ. các nhóm còn lại nhận xét, giáo viên bổ sung 3. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng -Nhận xét tiết học - Nhắc nhở, dặn dò . (5’) + Gập thân cuối người vũ tay vai + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: - Về nhà ôn bài 2 động tác bài thể dục, luyện tập chạy bền 4-5 phút IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần IX Ngày soạn: 15/10/2013 Tiết: 17 Ngày dạy: 16/10/2013 -CHẠY NHANH: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m. -BÀI THỂ DỤC: Ôn động tác vươn thở; tay học động tác chân, lườn. -CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Chạy nhanh: Biết và thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m. Bài thể dục:Biết động tác vươn thở; tay, chân, lườn bài thể dục với cờ. Chạy bền: Biết phân phối sức khi luyện tập chạy bền 2. Kĩ năng - Chạy nhanh: Thực hiện đúng tư thế động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, hoàn thành mức độ tương đối xuất phát cao chạy nhanh 60m. -Bài thể dục: Thực hiện đúng biên độ động tác vươn thở, tay, thực hiện cơ bản đúng động tác chân lườn. -Chạy bền: Thực hiện được động tác chạy đạp sau và phân phối sức khi chạy bền. 3.Thái độ -Giáo dục học sinh tính kĩ luật cao trong học tập. Biết vận dụng luyện tập hàng ngày. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: còi, cờ. 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐLVĐ Yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động - xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . - Tại chỗ, chạy bước nhỏ nâng cao đùi, gót chạm mông -Kieåm tra baøi cuõ. (8') 2’ 4' 2’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô , daây chaèng. - Thực hiện đúng tư thế động tác. -Gv goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 2 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung B PHẦN CƠ BẢN . 1 – Bài TD. a) Ôn động tác Vươn thở, tay b) Học động tác: Chân; lườn (32') 15’ 2lx8n 4x8 Động tác chân Động tác lườn - Giáo viên làm mẫu giảng giải sau đó cho lớp thực hiện giáo viên quan sát sữa sai. -Hs tập đồng loạt, luyện tập theo nhóm. -Gv tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau. 2- Chạy nhanh a) Chạy bước nhỏ; nâng cao đùi, chạy đạp sau b) Luyện tập xuất phát cao –chạy nhanh 60m. 10' 1-2 Đúng tư thế động tác Lưu ý :cần chạy nhanh qua đích 5-10m rồi mới giảm tốc,chạy nhẹ nhàng về vị trí. Giáo viên cho mỗi lượt chạy 3-4 học sinh, chú ý quan sát sửa sai cho từng nhóm. 3. Chạy bền. 400m nữ; 500m nam 5’ 1 -Khi chạy phối hợp hít thở sâu trong khi thực hiện -Gv cho các em tập chạy xung quanh sân tập. 4. Củng cố . Bài TD. Xuấp phát cao chạy nhanh cự li 60m. 3’ -GV gọi một số em lên tập lại bài thể dục. Tập trung chú ý cao, đánh tay giữ thăng bằng,tăng dần tốc độ qua đích dùng vai hoặc ngực đánh đích . C. P. KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 3’ 2x8 + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ 1-3 lần 20m,, xuất phát cao - chạy nhanh 60m 1 –3 lần.Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 350m nữ ,400m nam . IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần IX Ngày soạn: 17/10/2013 Tiết: 18 Ngày dạy: 18/10/2013 -CHẠY NHANH: Noäi dung tieát 17 ( Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m.) -BÀI THỂ DỤC: Ôn động tác vươn thở; tay,chân, lườn. -CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Chạy nhanh: Biết và thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m. Bài thể dục:Biết động tác vươn thở; tay, chân, lườn bài thể dục với cờ. Chạy bền: Biết phân phối sức khi luyện tập chạy bền 2. Kĩ năng - Chạy nhanh: Thực hiện đúng tư thế động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, hoàn thành mức độ tương đối chính xác xuất phát cao chạy nhanh 60m. -Bài thể dục: Thực hiện đúng biên độ động tác vươn thở, tay, chân lườn. -Chạy bền: Thực hiện được động tác chạy đạp sau và phân phối sức khi chạy bền. 3.Thái độ - Học sinh tích cực tự giác tập luyện, biết vận dụng luyện tập hàng ngày. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: còi, cờ. 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐLVĐ Yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động +Xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . - Tại chỗ, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông -Kieåm tra baøi cuõ. (8') 2’ 4' 2’ 2/8 + Đúng vị trí, khẩn trương, trật tự, hàng ngũ ngay ngắn, đúng cự li. Báo cáo sĩ số, kiểm tra sức khoẻ học sinh. + Xoay tích cực– nhanh dần dũi hết khớp, đúng biên độ. vận tốc xoay chậm ® nhanh. Ép và kéo căng từng phần và toàn phần các nhóm cơ , dây chằng. - Thực hiện đúng tư thế động tác. -Gv gọi 2-3 HS lên thực hiện lại 2 động tác bài thể dục với cờ. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung B PHẦN CƠ BẢN . 1 . Bài TD. ĐT Vươn thở ĐT Tay Động tác Chân Động tác Lườn (32') 12’ 4x8 4x8 4x8 4x8 - Giáo viên làm mẫu giảng giải sau đó cho lớp thực hiện giáo viên quan sát sữa sai. -Gv phân nhóm cho các em tập . -Hs luyện tập theo nhóm. -Gv tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau. 2- Chạy nhanh a) Chạy bước nhỏ; nâng cao đùi, chạy đạp sau b) Luyện tập xuất phát cao –chạy nhanh 60m. 10' 1-2 1-2 Đúng tư thế động tác Lưu ý :cần chạy nhanh qua đích 5-10m rồi mới giảm tốc,chạy nhẹ nhàng về vị trí. Giáo viên cho mỗi lượt chạy 3-4 học sinh, chú ý quan sát sửa sai cho từng nhóm. 3-Chạy bền. Nam 500m, nữ 400m 5’ 1 -Khi chạy phối hợp hít thở sâu trong khi thực hiện Chạy xung quanh sân tập. 4. Củng cố . Bài TD. -Chạy nhanh 7’ - Gọi từng nhóm lên thực hiện mỗi nhóm 1 động tác, học sinh nhận xét, giáo viên bổ sung - Gọi 4-5 HS thực hiện tư thế xuất phát, lớp nhận xét giáo viên bổ sung điều chỉnh sai sót C. P. KẾT THÚC - Thả lỏng . -Nhận xét tiết học - Nhắc nhở , dặn dò . 3’ 2x8 - Gập thân cuối người vũ tay vai, nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập - Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ 1-3 lần 20m,, xuất phát cao - chạy nhanh 60m 1 –3 lần.Luyện tập bài TD 1-6lần . Chạy bền cự li 350m nữ ,400m nam . IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docTUẦN I - IX- LỚP 7(2013-2014).doc
Giáo án liên quan