Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU:

1/ Chạy nhanh :

 - Biết cch thực hiện 1 số động tác bổ trợ KT như: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy đạp sau; Xuất phát cao – chạy nhanh 60m

 - Thực hiện cơ bản đúng 1 số động tác bổ trợ KT như: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy đạp sau; Xuất phát cao – chạy nhanh 60m

2. Bài thể dục :

 - Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân v lườn

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân v lườn

3. Chạy bền:

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhin.

- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin.

* Nghim tc, tích cực tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 9( Từ ngày 03 / 10 – 08/10/ 2011) Tiết :17 Ngày soạn : 27/ 09/ 2011 CHẠY NHANH –BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1/ Chạy nhanh : - Biết cách thực hiện 1 số động tác bổ trợ KT như: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy đạp sau; Xuất phát cao – chạy nhanh 60m - Thực hiện cơ bản đúng 1 số động tác bổ trợ KT như: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy đạp sau; Xuất phát cao – chạy nhanh 60m 2. Bài thể dục : - Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân và lườn - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân và lườn 3. Chạy bền: - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, tích cực tập luyện. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng ( tại chỗ) - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện Động tác vươn thở và động tác tay ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN 1. Chạy nhanh Ôn 1 số động tác bổ trợ KT + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông . + Chạy đạp sau + Xuất phát cao – chạy nhanh 40m 2.Bài Thể dục : * Ôn: - Động tác vươn thở - Động tác tay * Học mới : - Động tác chân ( nội dung SGV TD 7 trang 26) - Động tác lườn ( nội dung SGV TD 7 trang 27) 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền - Củng cố: a) Em hãy thực hiện xuất phát cao – chạy nhanh 60m b) Em hãy thực hiện 4 động tác của bài thể dục với cờ ( vươn thở, tay, chân, lườn) ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Chạy nhanh 2/. Bài TD 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 5’ 2’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5, 5, 1 HS 1 HS 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoe HS: Cán sự điều khiển - Gv quan sát - nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € (€) € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học -GV: làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem - HS: Chia 2 nhĩm tập luyện + Nhóm 1 : Bài thể dục + Nhóm 2 : chạy nhanh * Sau 10’ dổi nhĩm, nội dung. - GV: Quan sát, sữa sai €(cs) € w € w € w € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € GV: Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem - HS: Chia nhóm (NTĐK) - GV: Quan sát, sữa sai € € € € € € € €NT € € € € € € € €NT € € € € €€ € €NT - HS : Về 4 hàng ngang - HS: Chạy vòng tròn (r) GV : quan sát – nhắc nhở - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : Quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV Nhận xét tiết học - GV: Hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần: 9( Từ ngày 03/10 – 10/10/2011 ) Tiết:18 Ngày soạn: 27/09/2011 CHẠY NHANH –BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1/ Chạy nhanh : - Biết cách thực hiện 1 số động tác bổ trợ KT như: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, , chạy đạp sau; Xuất phát cao – chạy nhanh 60m - Thực hiện cơ bản đúng 1 số động tác bổ trợ KT như: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao – chạy nhanh 60m 2/. Bài thể dục : - Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân và lườn - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân và lườn . 3/ Chạy Bền: - Biết cách thực hiện trò chơi Người thừa thứ 3 - Thực hiện được trị chơi người thừa thứ 3 * Nghiêm túc, tích cực tập luyện.. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT ,cờ 2 cây/1Hs , ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức A MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng ( tại chỗ) - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện 2 động tác của bài thể dục với cờ ( chân, lườn) ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài B. CƠ BẢN 1. Chạy nhanh Ôn 1 số động tác bổ trợ KT + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau + Xuất phát cao – chạy nhanh 60m 2.Bài Thể dục : * Ôn : - Động tác vươn thở - Động tác tay - Động tác chân - Động tác lườn - Củng cố: Em hãy thực hiện xuất phát cao – chạy nhanh 40m 3. Chạy bền Trò chơi Người thừa thứ 3 C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bài TD 2/. Chạy nhanh 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 5’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5, 2-3 HS 5’ 5, 2’ 1’ 1’ 1’ HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : Quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - Gv: Nhắc lại một số kĩ thuật cần thực hiện. HS : Chia ra 2 nhóm + Nhóm 1 : Bài thề dục + Nhóm 2 : Chạy nhanh - GV; Quan sát – nhắc nhở * Sau 10’ đổi nhĩm €(cs) € w € w € w € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - HS: Chia nhóm tập luyện - GV: Quan sát, sữa sai € € € € € € € €NT € € € € €€ € €NT - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. (r) - HS: chạy vòng tròn - GV : ĐK – nhắc nhở - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà. - GV: giải tán- HS: khoẻ

File đính kèm:

  • docTUAN 9.doc