Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì I - Nguyễn Văn Tuấn

1- ổn định tổ chức lớp :

2- giới thiệu, làm quên với lớp.

 3- Bài mới :

A- Mục tiêu :

 - Biết được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản để giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

 -Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

 - Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân thể (RLTT ) và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

 B- Nội dung chương trình TD lớp 7 Nội dung

1- Lí thuyết chung:

2- Đội hình đội ngũ :

 3- Bài TD phát triển chung :

4- Trò chơi và động tác bổ trợ chạy nhanh

5-Trò chơi và động tác chạy bền

6- Trò chơi và động tác bổ trợ nhảy xa, nhảy cao

7- Trò chơi và động tác đá cầu:

8- Môn thể thao tự chọn:

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì I - Nguyễn Văn Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy tốc độ 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV B- Phần cơ bản : 1- Bài tập thể dục: Ôn tập các động tác của bài tập thể dục cờ đã học 2- Chạy nhanh : - Xuất phát cao chạy 60m 3- Bật nhảy: Ôn tập các nội dung đã học. - ChơI trò chơi: Lò cò tiếp sức 3- Chạy bền : -Luyện tập chạy bền : Nam 400m, nữ 350m 30' 1- 2 lần 5x60m 10 -12’ 10-12' 5-7' - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV ,hưóng dẫn, giám sát và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV hưóng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1tốp nam, 1 tốp nữ C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn xuất phát cao chạy 60m -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 5' -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 18 Ngày soạn :05/12/2009 Tiết 33 Ngày giảng:07/12/2009 ôn học kì i Bài tập thể dục - chạy nhanh – Bật nhảy - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Chạy nhanh : Ôn xuất phát cao chạy 60m + Bật nhảy: Ôn tập các nội dung đã học, trò chơI chạy tiếp sức. + Chạy bền : - Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, còi - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy tốc độ 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV B- Phần cơ bản : 1- Bài tập thể dục: Ôn tập các động tác của bài tập thể dục cờ đã học 2- Chạy nhanh : - Xuất phát cao chạy 60m 3- Bật nhảy: Ôn tập các nội dung đã học. - ChơI trò chơi: chạy tiếp sức Củng cố: 30' 1- 2 lần 5x60m 10 -12’ 10-12' 2-3' - GV hướng dẫn dám sát - Cán sự lớp chỉ huy tập theo đội hình ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV ,hưóng dẫn, giám sát và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn xuất phát cao chạy 60m -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 5' -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang: ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 19 Tiết 34 Ngày soạn :08/12/2009 Ngày giảng:09/12/2009 kiểm tra Học kì I - chạy nhanh I- Mục tiêu : - Xuất phát cao chạy nhanh 60m - Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật chạy nhanh - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm , đồng hồ bấm giây, cờ hiệu đích - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân -Xoay các khớp, ép dẻo -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy đạp sau - Chạy lao 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 1x10m Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Xuất phát cao chạy nhanh 60m 2 - Cách đánh giá : - Điểm 9-10 : Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt: Nam 9.5'', nữ 10.4'' - Điểm 7-8 : Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt : Nam 10.2'', nữ 11.2'' - Điểm 5-6 : Thực hiện đựơc những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt : Nam 11.0'', nữ 11.9'' hoặc kĩ thuật thực hiện tươg đối chính xác nhưng thành tích không đạt ở mức nam 11.0''và nữ 11.9''. - Điểm 3-4 : Chạy để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức nam 11.0'' và nữ 11.9''. 3- Kết quả : Công bố kết quả 30' - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 2 em một lượt - HS thực hiện theo đội hình sau : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ Đ ãẵđ Đ GV CS - GV công bố kết quả - HS chú ý lắng nghe kết quả của mình C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn 4 động tác đã học : Vưon thở, tay, chân, lườn. -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 5’ -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 19 Ngày soạn : 15/12/2009 Tiết 35 Ngày giảng: 16/12/2009 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - bật xa I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Tại chỗ bật xa - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật chạy nhanh - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Xoay các khớp - ép ngang, ép dọc -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông 8' 1-2' 6' 2x8nh 2 lần 2 lần Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Tại chỗ bật xa 2 - Cách đánh giá : Tuổi Đạt thành tích ( Nam h/s) 11 Tốt>170cm, đạt>( =152cm) 12 Tốt>181cm, đạt>( =163cm) 13 Tốt>194cm, đạt>( =172cm) Tuổi Đạt thành tích ( Nữ h/s) 11 Tốt>155cm, đạt>( =140cm) 12 Tốt>161cm, đạt>( =144cm) 13 Tốt>162cm, đạt>( =145cm) 3- Kết quả : Công bố kết quả 30' - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 1 em một lượt - HS thực hiện theo đội hình sau : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ ẵ ẵ ẵ ẵ 1.2m ......v.....v.... GV - GV công bố kết quả vào tiết học sau C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Tại chỗ bật xa - Ôn tạp tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân - Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 5’ -Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng.Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Tuần 19 Ngày soạn :16/12/2009 Tiết 36 Ngày giảng:17/12/2009 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - chạy nhanh I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện : - Xuất phát cao chạy nhanh 30m - Đánh giá kết quả HS qua kĩ thuật chạy nhanh - GV biết được tinh thần yêu bộ môn của các em - Đánh giá công bằng, chính xác, an toàn II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, sổ điểm , đồng hồ bấm giây, cờ hiệu đích - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : -Xoay các khớp - ép dọc, ép ngang -Chạy bước nhỏ -Nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông - Chạy tốc độ 10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2lần 2lần 2lần 2x20m Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV -Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, sau chuyển sang đội hình : ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ ããããããẵđ GV B- Phần cơ bản : 1- Nội dung kiểm tra : - Xuất phát cao chạy nhanh 30m 2 - Cách đánh giá : Tuổi Đạt thành tích ( Nam h/s) 11 Tốt< 5.50s, đạt< (= 6.50s) 12 Tốt< 5.40s, đạt< (= 6.40s) 13 Tốt< 5.30s, đạt< (= 6.30s) Tuổi Đạt thành tích ( Nữ h/s) 11 Tốt< 6.50s, đạt< (= 7.50s) 12 Tốt< 6.40s, đạt< (= 7.40s) 13 Tốt< 6.30s, đạt< (= 6.30s) 3- Kết quả : Công bố kết quả 30’ - GV tiến hành kiểm tra nhiều đợt và mỗi đợt 2 em một lượt - HS thực hiện theo đội hình sau : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ Đ ãẵđ Đ GV CS - GV công bố kết quả vào tiết học sau C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Tại chỗ bật xa 5’ Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docTD7 ky I.doc