Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31+32 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương

I. Mục đích yêu cầu.

- Bật nhảy:

- Kiến thức: Luyện tập bật xa, đà ba bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát.

- Kỹ năng: HS thực hiện tốt bật xa, đà ba bước giậm nhảy bằng một chõn vào hố cỏt

 2- TTTC : Cờ vua

*. Kiến thức: ôn cách đI và ăn quân, tập đấu

*. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt cách đI và ăn quân, tập đấu

3. TháI độ:

- Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chõn, sức bền, sự mềm dẽo khộo lộo trong

II. Phương tiện: Đệm, cầu lông, sân tập.

B. Quỏ trỡnh lờn lớp.

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31+32 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 1/12/2012 Ngày dạy: 4/12/2012 Tiết 31 BẬT NHẢY - MễN TỰ CHỌN I. Mục đớch yờu cầu. - Bật nhảy: - Kiến thức : Luyện tập bật xa, đà ba bước giậm nhảy bằng một chõn vào hố cỏt. - Kỹ năng : HS thực hiện tốt bật xa, đà ba bước giậm nhảy bằng một chõn vào hố cỏt 2- TTTC : Cờ vua *. Kiến thức: ụn cỏch đI và ăn quõn, tập đấu *. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt cỏch đI và ăn quõn, tập đấu 3. ThỏI độ: - Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất sức mạnh đụi chõn, sức bền, sự mềm dẽo khộo lộo trong II. Phương tiện: Đệm, cầu lụng, sõn tập. B. Quỏ trỡnh lờn lớp. Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yờu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, khớp hụng, gối, ộp dõy chằng. - Chạy bước nhỏ - Nõng cao đựi II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. * Một số động tỏc bổ trợ + Tại chỗ bật nhảy + Bật xa tại chỗ + Đà một bước, ba bước giạm nhảy vào hố cỏt. 2. Thể thao tự chọn( Cờ vua) - Hướng dẫn cỏch di và ănquõn 3. củng cố: gọi 2 em lờn Đà một bước, ba bước giạm nhảy vào hố cỏt. III. Phần kết thỳc. 1. Thả lỏng. Đi theo vũng trũn thực hiện động tỏc cỳi người thả lỏng. 2. Giỏo viờn nhận xột kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. 10' 2’ 8’ 30’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số cho GV sau đú cho lớp khởi động. - Tập theo đội hỡnh hàng dọc. - GV làm mẫu phõn tớch. - ĐHTL theo đội hỡnh hàng ngang. * * * * * * * * * * * .....> GV * * * * * * * * * * * * - GV làm mẫu - Tập trong lớp, gv quan sỏt sửa sai HS nhận xột gv bổ sung ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV . Ngày soạn: 2/12/2012 Ngày dạy: 6/12/2012 Tiết 32 BẬT NHẢY - MễN TỰ CHỌN A. mục tiờu 1. - Bật nhảy: Trũ chơi “Khộo vướng chõn” “ Nhảy vào ụ trũn tiếp sức” - Kiến thức: Trũ chơi “Khộo vướng chõn” “ Nhảy vào ụ trũn tiếp sức” Tại chỗ bật nhảy + Bật xa tại chỗ + Luyện tập đỏ lăng trước, đỏ lăng sau. + Đà một bước, ba bước giạm nhảy vào hố cỏt. - Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt Trũ chơi “Khộo vướng chõn” “ Nhảy vào ụ trũn tiếp sức”Tại chỗ bật nhảy + Bật xa tại chỗ + Luyện tập đỏ lăng trước, đỏ lăng sau. + Đà một bước, ba bước giạm nhảy vào hố cỏt. 2. TTTC : Cờ vua: *. Kiến thức: ụn cỏch đI và ăn quõn, tập đấu *. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt cỏch đI và ăn quõn, tập đấu 3. ThỏI độ: - Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất sức mạnh đụi chõn, sức bền, sự mềm dẽo khộo lộo trong vận động. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sõn TD trường, - Phương tiện: GV: chuẩn bị cỏc thiết bị dạy học HS: Giầy, III. nội dung – phương phỏp: Nội dung Định lượng Phương phỏp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ, chõn, vai, cỏnh tay, hụng, đầu gối. - Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng bỏo cỏo số lượng. + Giỏo viờn phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giỏo viờn hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. * Một số động tỏc bổ trợ + Tại chỗ bật nhảy + Bật xa tại chỗ + Luyện tập đỏ lăng trước, đỏ lăng sau. + Đà một bước, ba bước giạm nhảy vào hố cỏt. + Trũ chơi “ Khộo vướng chõn” - nhẩy vào ụ tiếp sức 3. Thể thao tự chọn - ụn cỏch đI và ăn quõn, tập đấu III. Phần kết thỳc. 1. Thả lỏng. Đi theo vũng trũn thực hiện động tỏc cỳi người thả lỏng. 2. Giỏo viờn nhận xột kết quả giờ học. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà 15 15 5’ - GV làm mẫu phõn tớch. - ĐHTL theo đội hỡnh hàng ngang. * * * * * * * * ** GV * * * * * * * * * * * * GV hưỡng dẫn cỏch chơi HS tạo vũng tron cựng chơi GV ke từng ụ cỏch nhau 1,5--2m Chia lam 3 nhúm cựng chơi - chia nhom tập luyện - GV quan sỏt hưỡng dẫn sửa sai - GV quan sỏt sử sai cho HS ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV

File đính kèm:

  • docTD 7 Tuan 16.doc