Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Việt Hùng

1- Mục tiêu : - Biết được một số kỹ năng, kiến thức cơ bản để luyện tập giữ gìn sức khoẻ và nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống mới lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn khẩn trương, ý thức tổ chức kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện và giữ vệ sinh.

- Biết và vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2- Yêu cầu:

a/ Về kiến thức: - Có những hiểu biết cần thiết về nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương, biết cách tự kiểm tra mạch, theo dõi sức khoẻ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao thể lực.

- Biết cách thực hiện các bài tập phát triển thể lực, các động tác bổ trợ kỹ thuật, kỹ thuật động tác một số môn đã học ở lớp 6 và tiếp tục học ở lớp 7.

- Biết một số điều luật thi đấu và phương pháp tập luyện một số môn tự chọn để tham gia các hoạt động TDTT ngoại khoá.

b/ Về kỹ năng: - Thực hiện đúng, đều, đẹp những bài tập ĐHĐN đã học ở lớp 6 và tương đối đẹp những động tác bài tập học ở lớp 7.

- Thực hiện tương đối đúng về bài tập phát triển chung, một số trò chơi vận động, bài tập phát triển thể lực, các bài tập bổ trợ phát triển các nội dung.

- Thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

c/ Về thái độ hành vi:

- Có ý thức tự giác tập luyện.

- Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và thói quen giữ gìn vệ sinh.

 

doc131 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Việt Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổ chức kiểm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 4-5 em. - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần.trường hợp đặc biệt với kiểm tra làn 2 và bố trí vào buổi khác . -Những học sinh yếu thể lực Gv cho chạy 300m không tính thời gian +Đội hình kiểm tra Sân trường Đ+XP X X GVo o o o o o o o o o o o o o o o o o 3. Cách cho điểm. - Điểm 9-10 : Chạy đạt mức giỏi theo (TCRLTT) - Điểm 7- 8 : Chạy đạt mức khá theo(TCRLTT) - Điểm 5- 6 : Chạy hết cự ly không tính thành tích. - Điểm 3 -4 : Không chạy hết cự li quy định. 4. Củng Cố. - Nêu 1 số nhược điểm cần khắc phục - Công bổ kết quả kiểm tra. C.Phần kết thúc . 1 Thả lỏng. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN.Ôn luyện đá bóng giờ sau kiểm tra. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. N.S:03.05 Tiết 66 NG:08.05 Môn tc – chạy bền - Môn tự chọn:-Ôn tập thuần thục các kỹ thuật đá bóng đã học chuẩn bị kiểm tra học kỳII. I.Mục tiêu. 1- Môn tự chọn: Ôn tập thuần thục kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Biết thực hiện cơ bản đúng KT Dừng bóng bằng lòng bàn chân. + Y/C :Nắm được yếu lĩnh động tác kỹ thuật. Tích cực tập luyện 2- Chạy bền: Nâng cao thành tích chạy bền . - Cố gắng hết sức đạt thành tích tốt nhất. - Hoàn thành thời gian Gv giao II.Địa điểm phương tiện. - Sân TD Trường THCS Noong Luông. - 4 Quả bóng đá ,Đồng hồ ,Còi , Cờ góc 4 . III- Tiến trình dạy - học: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu : 1 - Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2) Khởi động : - Xoay các khớp, - ép dây chằng ngang, dọc -Tại chỗ chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông. 8-10' 2’ 5-6’ ĐH nhận lớp: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 CS  GV -ĐH Khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS) - Cán sự hướng dẫn lớp KĐ - GV nhắc học sinh KĐ kỹ . B- Phần cơ bản : 1) Thể thao tự chọn: a Ôn dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. b- Ôn dừng bóng bằng má trong bàn chân +Đá bóng bằng mu bàn chân . 30-31' 20’ 7-8’ 7-8’ 10’ ooooooooooooooo X o X o X o oooo GV ooooo - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em C- Phần kết thúc: 1) Thả lỏng 2. Nhận xét giờ học * Bài về nhà: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 5' - Thả lỏng tích cựctự giác o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  GV IV- Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ N.S:08.05 Tiết 67 NG:10.05 Môn tc – chạy bền - Môn tự chọn:-Ôn tập thuần thục các kỹ thuật đá bóng đã học chuẩn bị kiểm tra học kỳII. I.Mục tiêu. 1- Môn tự chọn: Ôn tập thuần thục kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Biết thực hiện cơ bản đúng KT Dừng bóng bằng lòng bàn chân. + Y/C :Nắm được yếu lĩnh động tác kỹ thuật. Tích cực tập luyện 2- Chạy bền: Nâng cao thành tích chạy bền . - Cố gắng hết sức đạt thành tích tốt nhất. - Hoàn thành thời gian Gv giao II.Địa điểm phương tiện. - Sân TD Trường THCS Noong Luông. - 4 Quả bóng đá ,Đồng hồ ,Còi , Cờ góc 4 . III- Tiến trình dạy - học: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu : 1 - Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2) Khởi động : - Xoay các khớp, - ép dây chằng ngang, dọc -Tại chỗ chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông. 8-10' 2’ 5-6’ ĐH nhận lớp: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 CS  GV -ĐH Khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS) - Cán sự hướng dẫn lớp KĐ - GV nhắc học sinh KĐ kỹ . B- Phần cơ bản : 1) Thể thao tự chọn: a Ôn dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. b- Ôn dừng bóng bằng má trong bàn chân +Đá bóng bằng mu bàn chân . 30-31' 20’ 7-8’ 7-8’ 10’ ooooooooooooooo X o X o X o oooo GV ooooo - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em - G/v tổ chức cho lớp ôn tập và quan sát lớp thực hiện kết hợp Sửa sai -GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật động tác lại 1-2 lần Học sinh quan sát . - Cho từng em vào tập GV uốn nắn động tác cho các em C- Phần kết thúc: 1) Thả lỏng 2. Nhận xét giờ học * Bài về nhà: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 5' - Thả lỏng tích cựctự giác o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  GV IV- Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ N.S:09.05 Tiết 68 NG:11.05 ( Kiểm tra học kì ii) bóng đá I.Mục tiêu. - Kiểm tra: Môn tự chọn “Bóng đá” - Yêu cầu : Thực hiện tốt nội dung kĩ thuật đã học theo yêu cầu. II.Địa điểm phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông.Bóng 3-4 quả. - Bàn ghế Gv , còi. III. Tiến trình Kiểm tra. A.Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. Khởi động. -Tập 5 ĐTTD tay không. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -Xoay các khớp. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -ép dây chằng.ngang dọc. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -3 động tác bổ trợ cho chạy - Gv nhắc học sinh khởi động kỹ càng CS B.Phần cơ bản. 1. Nội dung. - Kiểm tra: Môn tự chọn “Bóng đá” + Học sinh được chọn thực hiện 1 trong 3 kỹ thuật đã học, * Đá bóng bằng mu bàn chân . * Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân . * Dừng bóng bằng lòng bàn chân. 2. Phương pháp – Tổ chức kiểm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 4-5 em. - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần.trường hợp đặc biệt với kiểm tra làn 2 +Đội hình kiểm tra ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ O Gv +Đá bóng bằng mu bàn chân . +Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân +Dừng bóng bằng lòng bàn chân. 3.Cách cho điểm. - Điểm 9-10 :Thực hiện tốt kỹ thuật đã chọn ở mức giỏi. - Điểm 7-8 :Thực hiện tương đối tốt yêu cầu kĩ thuật ở mức khá. - Điểm 5-6 :Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức đạt yêu cầu . - Điểm 3-4 :Không thực hiện được kỹ thuật nào. 4. Củng Cố. - Nêu 1 số nhược điểm cần khắc phục - Công bổ kết quả kiểm tra. C.Phần kết thúc . 1 Thả lỏng. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN.Ôn luyện chạy ngắn giờ sau ôn học kỳ II. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv IV.Rút kinh nghiệm. NS: Tiết 69 NG: ( Kiểm tra tiêu chuẩn rltt ) bật xa I.Mục Tiêu. - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của học sinh trong năm học. - Kỹ thuật “Bật xa” đánh giá bằng thành tích - Yêu cầu :Cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo tiêu chuẩn RLTT. II.Địa điểm phương tiện. -Sân tập trường PTCS Noong Luông. -Hố cát, thước đo- xẻng xới cát.ghế gv. III.Tiến trình kiểm tra. A.Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Bật Xa” 2. Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật tính lần thực hiện xa nhất. - Kiểm tra theo danh sách của lớp. Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO hố cát X GV 3.Cách đánh giá. - Đánh giá theo thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt: Nam trên 195 cm,Nữ trên 175 cm. - Loại Khá: Thành tích đạt: Nam 180-194 cm,Nữ 165 -174 cm. - Loại TB : Thành tích đạt: Nam 170-179 cm,Nữ 155 -169 cm. - Loại CĐ: Cả 3 lần bật thành tích không đạt yêu cầu . C.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.Dặn dò ôn trong hè. - Tiếp tục ôn tập trong hè để tăng cường thể lực. N.S: Tiết 70 NG: ( kiểm tra tiêu chuẩn rltt ) ném bóng I. Mục Tiêu. -.Kiểm tra khả năng ném bóng xa của học sinh. - Yêu cầu . Cố gắng đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT. II. Địa điểm – phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông. - Bóng ném 20 quả , thước 30m III. tiến trình Kiểm tra. A.Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Ném bóng xa” 2 Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật nhảy tính lần thực hiện tốt nhất. - Kiểm tra theo danh sách củ lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO GV 3.Cách đánh giá - Đánh giá theo mức độ thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt:Nam trên 40m,Nữ trên 30m. - Loại Khá: Thành tích đạt:Nam 35-40 m,Nữ 25-30 m. - Loại Đạt: Thành tích đạt:Nam 25-34 m,Nữ 17-24 m. - Loại Chưa Đạt: Thành tích không đạt các yêu cầu trên. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN. - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học trong hè. IV.Rút kinh nghiệm kiểm tra: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7_5.doc