Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Viết Cường

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 7.

 1. Mục tiêu môn thể dục THCS:

- Kiến thức:Biết í nghĩa cuả việc Phũng trỏnh chấn thương trong hoạt động TDTT.

Biết nguyờn nhõn cơ bản để xảy ra chấn thương và cách Phũng trỏnh chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Kỹ năng: Vận dụng để phũng trỏnh chấn thương khi tập luyện và thi đấu

Để thực hiện mục tiêu chung, chương trình môn thể dục ở trường giúp học sinh nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác luyện tập thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh. Bên cạnh đó giúp học sinh biết vận dụng ở mức độ nhất định những điểm đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. Nâng cao dần thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 Chương trình môn thể dục lớp 7 nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 8, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học ở trung học cơ sở.

 2. Nội dung chương trình thể dục 7:

 

doc47 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Viết Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II/ Chuẩn bị: + Sõn trường. + Học sinh : vợ̀ sinh sõn bãi .hố nhảy. + Giáo viờn chuõ̉n bị còi, cờ.dõy nhảy III/ Tiến trỡnh lờn lớp: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Ổn định tổ chức: a. Nhọ̃n lớp: + Nhận lớp + Phụ̉ biờ́n nhiợ̀m vụ yờu cõ̀u tiờ́t học. b. Khởi đụ̣ng + Xoay các khớp : Cụ̉ tay, cụ̉ chõn, gụ́i, hụng, vai... + ép dọc, ép ngang. +Nhảy đổi chõn,bật cao thu gối 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Bài mới: a. Bài TD : ễn: Cả bài thể dục. * Củng cố: GV cựng HS củng cố lại một số nhịp khú của bài . - Chõn,Bụng,Phối hợp,Thăng bằng,nhảy b. Bật nhảy : * Trũ chơi: Bật xa tiếp sức. * Trũ chơi: Khộo vướng chõn. 3 . Chạy bền : * Trũ chơi:Nhảy vượt rào. * Thả lỏng, hụ̀i tĩnh: Thả lỏng chõn, tay, toàn thõn. 4. Củng cố: Nhọ̃n xét tiờ́t học. 5.Hướng dẫn - Dặn dũ: Hướng dõ̃n và dặn bài tọ̃p vờ̀ nhà ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cỏn sự tập hợp lớp, bỏo cỏo sĩ số. - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nờu yờu cầu thực hiện kỹ năng, động tỏc. - GV gọi một nhúm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, cỏc nhúm cũn lại quan sỏt. - GV nhắc lại yờu cầu và chia nhúm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sỏt hướng dẫn thờm - GV nờu yờu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trũ chơi - GV điều khiển – HS tham gia trũ chơi Tập hợp đội hỡnh hàng ngang - HS thực hiện động tỏc thả lỏng, hồi tĩnh. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Tuần 15: Kiểm tra Tiết 30: bài thể dục phát triển chung Ngày soạn :10/11 Ngày dạy: I.Mục tiêu 1. Nội dung Kiểm tra bài thể dục phát triển chung Với cờ gồm 9 động tác 2.Yêu cầu thuộc từng động tác và toàn bài theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu,đều và đẹp. Rèn tính tự giác, trung thực trong tập luyện. II.Chuẩn bị: Sân tập,còi,bàn ghế GV. Trũ : cờ và trang phục tập luyện. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1.Ổn định tổ chức : - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học * khởi động: - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. 2.Dặn dũ: Cú tinh thần tập thể tốt, nghiêm túc. 3.Bài mới: a.Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra toàn bài thể dục phát triển chung gồm 9 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, bật nhảy, điều hoà B. Cách cho điểm - Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp. - Điểm 7-8:Thực hiện đúng cả 9 động tác nhưng chưa đẹp - Điểm 5-6 :Có 1-2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác. - Điểm dưới 5: Có 3 động tác tập sai trở lên Gv căn cứ vào thực tế việc thực hiện của h/s mà cho điểm cho phù hợp *.Thả lỏng - Tập động tác thở sâu, điều hoà - Thả lỏng, rũ chân, rũ tay 4. Củng cố: GV Nhận xét kết quả giờ kiểm tra, đọc điểm cho học sinh biết - GV nhắc lại những sai sót của học sinh- tuyên dương những em tập tốt 5. Hướng dẫn : - Tập bài tập về nhà ôn chạy nhanh và thể lực chuẩn bị kiểm tra HK. 10 phút 30 phút Mỗi đt 2l x 8n 5 phút 2 phút Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - Cho học sinh ôn lại theo nhóm - Kiểm tra theo đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh dưới sự điều khiển của giáo viên. - Mỗi học sinh tham gia một lần mỗi động tác 2x8n Trường hợp đặc biệt thì KT lần 2 nhưng không quá điểm 8 - Học sinh thực hiện xong gv nhận xét sau cho về hàng ngồi. Đội hỡnh chuẩn bị €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Đội hình 4 hàng ngang Cs cho lớp thực hiện thả lỏng tay, chân, thân sau đó dồn hàng Đội hỡnh xuống lớp. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Điểm Số bài Tỉ lệ So với lần trước Tăng % Giảm % 9 - 10 7 – 8 5 – 6 3 - 4 Tuần 16-17 : ễN TẬP Ngày soạn : 23/11 Tiết 31-34  KIỂM TRA TC-RLTT VÀ HỌC KỲ Ngày dạy : I. Mục tiêu - Hướng dẫn học sinh ôn kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60 m - Luyện chạy bền trên ĐHTN nam 800m nữ 500m - Yêu cầu: Tập nghiêm túc và động tác thực hiện tương đối chính xác.Phản xạ nhanh với hiệu lệnh, chạy nhanh thẳng hướng, đạt thành tích cao Đảm bảo chạy hết cự ly tốc độ trung bình,an toàn. Kỹ năng: thực hiện hoàn thiện cơ bản cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II.Chuẩn bị:: Thầy :Sân tập, đường chạy ,đồng hồ bấm giõy. Trũ: Trang phục tập luyện. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Đ/lượng Phương pháp tổ chức 1.Ổn định tổ chức: - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học * Khởi động: - Tập bài thể dục phát triển chung gồm 9 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. 2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra những HS cũn thiếu điểm. 3.Bài mới : a.Chạy nhanh - Ôn lại: + Đứng mặt hướng chạy – Xuất phỏt + Vai hướng chạy – Xuất phỏt. + Lưng hướng chạy- Xuất phỏt. - Luyện tập: Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60 m Trò chơi: Chạy tiếp sức( hoặc một số trũ chơi khỏc do giỏo viờn chọn.) B. Chạy bền. Chạy bền: Trên ĐHTN nam 800m, nữ 500 m (hoặc chạy 3-5 phỳt khụng tớnh thành tớch) *Thả lỏng - Tập động tác điều hoà - Tại chỗ rũ chân, rũ tay. 4.Củng cố: - Tư thế xuất phỏt cao – chạy - GV Nhận xét kết quả giờ học 5.Hướng dẫn: - GV Hướng dẫn bài tập về nhà ôn luyện chạy 60m chuẩn bị mọi điều kiện để KT. 2 phút 6 phút 4*8n (25-26’) (5-6’) (2-3’) (1-2’) Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho Gv - Giỏo viờn giới thiệu nội dung, yờu cầu bài học. - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ Gv gọi h/s ra thực hiện - cho học sinh ôn lại theo nhóm sau đó kiểm tra từng nhóm một Lỗi học sinh thường mắc: - Đứng chuẩn bị: chân co. - Không thực hiện động tác đổ người về trước. - Mặt có xu hướng chếch về phía hướng chạy. - Xoay người chạy với góc quá nhỏ chạy lệch hướng. * Giáo viên giúp học sinh sửa sai hoàn thiện động tác. Học sinh chạy một lượt. Sau đó giáo viên bấm thành tích và thông báo kết quả cho học sinh. - GV kiểm tra từng nhóm tập luyện Cho nam chạy trước nữ chạy sau - GV quan sỏt nhắc nhở thờm. Yờu cầu HS thả lỏng tớch cực. Đội hình 4 hàng ngang Cs cho lớp thực hiện thả lỏng tay, chân, thân sau đó dồn hàng ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ Gọi 2 h/s ra thực hiện lớp quan sát nhận xét gv bổ xung - HS cố gắng,tự giỏc luyện tập ở để KT đạt thành tớch cao. Rỳt kinh nghiệm: Thầy:........ Trũ:.. Duyệt : Rỳt kinh nghiệm bài sọan: TUẦN:18-19 KIỂM TRA: Ngày soạn:7/12 Tiết 35-36: TIấU CHUẨN RLTT – HỌC KỲ I Ngày dạy: I. MỤC ĐÍCH- YấU CẦU: - Kiểm tra chạy nhanh 30m( nam, nữ),và 60m(nam,nữ) cú tớnh thời gian và khụng tớnh thời gian. - Đỳng kỹ thuật,đạt Tiờu chuẩn RLTT và thành tớch cao.Bảo đảm an toàn. Kỹ năng: thực hiện hoàn thiện cơ bản cỏc yờu cầu trờn ,để rốn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thỏi độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiờm tỳc,khụng đựa giỡn, đảm bảo an toàn. II.CHUẨN BỊ: - Thầy: Đường chạy, đường chạy ,đồng hồ bấm giõy - Trũ: sức khoẻ và trang phục tập luyện. III.TIẾN TRèNH LấN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1.Ổn định tổ chức: GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yờu cầu giờ kiểm tra - GVđọc biểu điểm đẻ học sinh phấn đấu * Khởi động. - Xoay kỹ cỏc khớp cổ tay, chõn, khớp hụng, gối, ộp dõy chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, chạy đạp sau di chuyển 2.Kiểm tra bài cũ: khụng 3.Bài mới: *Tiết 35: Kiểm tra Tiờu chuẩn RLTT Chạy nhanh 30m(nam,nữ) và nằm ngữa gập bụng. * Tiết 36 : Kiểm tra HKI Chạy 60m(nam,nữ) *Cỏch cho điểm: - Điểm 9-10 : chạy đạt mức “ giỏi" theo tiờu chuẩn RLTT - Điểm 7 - 8 : chạy đạt mức “ Khỏ" theo tiờu chuẩn RLTT - Điểm 5- 6 : chạy đạt mức “Đạt”theo tiờu chuẩn RLTT. - Điểm 3 - 4 : chạy khụng đạt cỏc tiờu chuẩn trờn,kỹ thuật bước chạy chưa tốt. 4.Tổng kết: - Thả lỏng. - Nhận xột kết quả giờ kiểm tra và cụng bố điểm,tuyờn dương cỏc em giỏi. 5.Hướng dẫn: - Giao bài tập về nhà. 8/ 30/ 5/ 2/ - Cỏn sự lớp tập trung bỏo cỏo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. - Lớp trưởng cho lớp khởi động ở đội hỡnh cự ly gión cỏch một sải tay ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ * Hỡnh thức kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1-2 h/s - Mỗi học sinh chỉ tham gia kiểm tra một lần. * Lưu ý: những học sinh cú giấy xỏc nhận của bỏc sĩ khụng được tập TDTT thỡ khụng phải kiểm tra. Những học sinh cú thể lực kộm hoặc sức khỏe khụng bỡnh thường thỡ tuỳ GV quyết định. Đội hỡnh kiểm tra ___________________ ___________________ € ___________________ XP Đớch *cs Gv € - Yờu cầu thả lỏng tớch cực. - Cỏn sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xột giờ kiểm tra. Điểm Số bài Tỉ lệ So với lần trước Tăng % Giảm % 9 - 10 7 – 8 5 – 6 3 - 4 * Nguyờn nhõn : Thầy: ............ Trũ :.. * Hướng phấn đấu : Thầy : Trũ :.. IV.Rỳt kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . Duyệt tuần 18-19: Rỳt kinh nghiệm bài sọan:

File đính kèm:

  • docGATD 7 xin.doc