Giáo án Khối 1 - Chương trình cả năm

I.Mục tiêu

- Trò chơi vận động: Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”Yêu cầu HS biết thêm một số con vật có hại ,biết tham gia vào trò chơi ở mức tương chủ động hơn bài trước.

- Đội hình đội ngũ:

 + Làm quen với tập hợp hàng dọc ,dóng hàng.Yêu cầu thực hiện được các động tác cơ bản đúng ,có thể còn chậm

 II.Dụng cụ,sân bãi

- Sân tập rộng sạch khô ráo

- Giáo viên chuẩn bị 1 còi

III.Tiến trình dạy- học

 

doc58 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Khối 1 - Chương trình cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quan sát,1-3HS nhận xét,GV nhận xét đánh giá - GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi,luật chơi,làm mẫu - Cả lớp thi đua theo tổ - GVquan sát nhận xét,biểu dương HS chơi tốt c.phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà 1-2’ 1-2’ 1’ 1’ - Theo đội hình 2-4 hàng ngang.do cán sự hoặc GV điểu khiển - GV cùng HS hệ thống bài - Do GV nhận xét hướng dẫn Thứ 2 ngày 24 tháng 3 năm 2008 Buổi Chiều Lớp 1B tiết 1 Lớp 1A tiết 2 Tuần 28 kiểm tra bài thể dục I.Mục tiêu - Kiểm tra bài TD .Yêu cầu thuộc và thực hiện các động tác ở mức tương đối chính xác II.Dụng cụ,sân bãi Sân tập rộng sạch khô ráo III.Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Tổ chức – phơng pháp a.phần mở đầu 1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2.Khởi động - Đứng vỗ tay hát - Chạy khởi động theo động tác của người chạy trước - Động tác hít thở sâu 10’ 1-2’ 1-2’ 30-40m 1’ - GV hoặc cán sự tập hợp thành 2-4 hàng dọc,sau đó chuyển thành 2 - 4 hàng ngang để GV nhận lớp - Theo đội hình 2 - 4 hàng ngang GV điều khiển - Chạy theo 1 hàng dọc - Đi theo vòng tròn B.phần cơ bản 1.Nội dung kiẻm tra các động tác - Động tác vươn thở - Động tác tay - Động tác chân - Động tác vặn mình - Động tác bụng - Động tác phối hợp - Động tác điều hoà 2.Biẻu điểm - Loại giỏi :Thực hiện cơ bản đúng 6-7/7 động tác - Loại khá :Thực hiện cơ bản đúng 5-6/7 động tác - Loại đạt yêu cầu :Thực hiện cơ bản đúng 4/7 động tác - Loại không đạt yêu cầu :Thực hiện cơ bản đúng 3/7 động tác trở xuống 28-30’ 2x8nh Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 3-5 HS - GV điều khiển HS tập,GV quan sát nhận xét đánh giá - Mỗi HS chỉ kiểm tra 1 lần - Những HS không đạt yêu cầu ôn luyện và kiểm tra lại c.phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà 1-2’ 1-2’ 1’ 1’ - Theo đội hình 2-4 hàng ngang.do cán sự hoặc GV điểu khiển - GV cùng HS hệ thống bài - Do GV nhận xét hướng dẫn Thứ 2 ngày 31 tháng 3 năm 2008 Buổi Chiều Lớp 1B tiết 1 Lớp 1A tiết 2 Tuần 29 Trò chơi I.Mục tiêu - Làm quen với chuyền cầu theo nhóm 2 người . .Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi - Làm quen với trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ” Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức độ ban đầu II.Dụng cụ,sân bãi Sân tập rộng sạch khô ráo Giáo viên chuẩn bị 1 còi Cầu 1 quả/1 HS III.Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Tổ chức – phơng pháp a.phần mở đầu 1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2.Khởi động - Đứng vỗ tay hát - Chạy khởi động theo động tác của người chạy trước - Động tác hít thở sâu 10’ 1-2’ 1-2’ 30-40m 1’ - GV hoặc cán sự tập hợp thành 2-4 hàng dọc,sau đó chuyển thành 2 - 4 hàng ngang để GV nhận lớp - Theo đội hình 2 - 4 hàng ngang GV điều khiển - Chạy theo 1 hàng dọc - Đi theo vòng tròn B.phần cơ bản 1.Trò chơi vận động: - Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Chuyền cầu theo nhóm 2 người 28-30’ 1-2lần 3-6’ - GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi,luật chơi,làm mẫu - Cả lớp thi đua theo tổ - GVquan sát nhận xét,biểu dương HS chơi tốt x x x x x x 2 2 2 2 2 2 5GV x x x x x x - Đội hình tập luyện.Gv quan sát nhận xét sửa sai c.phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà 1-2’ 1-2’ 1’ 1’ - Theo đội hình 2-4 hàng ngang.do cán sự hoặc GV điểu khiển - GV cùng HS hệ thống bài - Do GV nhận xét hướng dẫn Thứ 2 ngày 7 tháng 4 năm 2008 Buổi Chiều Lớp 1B tiết 1 Lớp 1A tiết 2 Tuần 30 Trò chơi I.Mục tiêu - Tiếp tục học trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ” Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức độ có kết hợp với vần điệu - Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 người . .Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động II.Dụng cụ,sân bãi Sân tập rộng sạch khô ráo Giáo viên chuẩn bị 1 còi Cầu 1 quả/1 HS III.Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Tổ chức – phơng pháp a.phần mở đầu 1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2.Khởi động - Đứng vỗ tay hát - Chạy khởi động theo động tác của người chạy trước - Động tác hít thở sâu 10’ 1-2’ 1-2’ 30-40m 1’ - GV hoặc cán sự tập hợp thành 2-4 hàng dọc,sau đó chuyển thành 2 - 4 hàng ngang để GV nhận lớp - Theo đội hình 2 - 4 hàng ngang GV điều khiển - Chạy theo 1 hàng dọc - Đi theo vòng tròn B.phần cơ bản 1.Trò chơi vận động: - Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Chuyền cầu theo nhóm 2 người 28-30’ 1-2lần 3-6’ - GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi,luật chơi,làm mẫu - Cả lớp thi đua theo tổ - GVquan sát nhận xét,biểu dương HS chơi tốt x x x x x x 2 2 2 2 2 2 5GV x x x x x x - Đội hình tập luyện.Gv quan sát nhận xét sửa sai c.phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà 1-2’ 1-2’ 1’ 1’ - Theo đội hình 2-4 hàng ngang.do cán sự hoặc GV điểu khiển - GV cùng HS hệ thống bài - Do GV nhận xét hướng dẫn Thứ 2 ngày 14 tháng 4 năm 2008 Buổi Chiều Lớp 1B tiết 1 Lớp 1A tiết 2 Tuần 31 Trò chơi I.Mục tiêu - Tiếp tục học trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ” Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức độ có kết hợp với vần điệu - Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 người . .Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động II.Dụng cụ,sân bãi Sân tập rộng sạch khô ráo Giáo viên chuẩn bị 1 còi Cầu 1 quả/1 HS III.Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Tổ chức – phơng pháp a.phần mở đầu 1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2.Khởi động - Đứng vỗ tay hát - Chạy khởi động theo động tác của người chạy trước - Động tác hít thở sâu 10’ 1-2’ 1-2’ 30-40m 1’ - GV hoặc cán sự tập hợp thành 2-4 hàng dọc,sau đó chuyển thành 2 - 4 hàng ngang để GV nhận lớp - Theo đội hình 2 - 4 hàng ngang GV điều khiển - Chạy theo 1 hàng dọc - Đi theo vòng tròn B.phần cơ bản 1.Trò chơi vận động: - Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Chuyền cầu theo nhóm 2 người 28-30’ 1-2lần 6-8’ 6-8’ - GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi,luật chơi,làm mẫu - Cả lớp thi đua theo tổ - GVquan sát nhận xét,biểu dương HS chơi tốt x x x x x x 2 2 2 2 2 2 5GV x x x x x x - Đội hình tập luyện.Gv quan sát nhận xét sửa sai - Tập dưới hình thức thi xem đôi nào chuyền cầu lâu nhất c.phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà 1-2’ 1-2’ 1’ 1’ - Theo đội hình 2-4 hàng ngang.do cán sự hoặc GV điểu khiển - GV cùng HS hệ thống bài - Do GV nhận xét hướng dẫn Thứ 2 ngày 21 tháng 4 năm 2008 Buổi Chiều Lớp 1B tiết 1 Lớp 1A tiết 2 Tuần 32 bài thể dục – Trò chơi I.Mục tiêu - Ôn bài TD .Yêu cầu thực hiện các động tác ở mức tương đối chính xác - Ôn Tâng cầu. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức chủ động nâng cao thành tích II.Dụng cụ,sân bãi Sân tập rộng sạch khô ráo Giáo viên chuẩn bị 1 còi Quả cầu 1 quả/1 HS Vợt 1 chiếc/1 HS III.Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Tổ chức – phơng pháp a.phần mở đầu 1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2.Khởi động - Xoay kĩ các khớp - Chạy khởi động theo động tác của người chạy trước - Động tác hít thở sâu 10’ 1-2’ 1-2’ 30-40m 1’ - GV hoặc cán sự tập hợp thành 2-4 hàng dọc,sau đó chuyển thành 2 - 4 hàng ngang để GV nhận lớp - Theo đội hình 2 - 4 hàng ngang GV điều khiển - Chạy theo 1 hàng dọc - Đi theo vòng tròn B.phần cơ bản 1.Bài thể dục - Động tác vươn thở - Động tác tay - Động tác chân - Động tác vặn mình - Động tác bụng - Động tác phối hợp - Động tác điều hoà 2.Trò chơi vận động: - Tâng cầu + Tâng cầu cá nhân hoặc Chuyền cầu theo nhóm 2 người 28-30’ 1-2lần 1-2lần 5-6’ 1-2lần 1-2lần 10-11’ - GV điều khiển HS tập,GV quan sát nhận xét sửa sai - Cán sự điều khiển , GV quan sát nhận xét sửa sai - Chia tổ tập luyện,tổ trưởng điều khiển GVquan sát nhận xét sửa sai - 1- 2 tổ lên trình diễn,cả lớp quan sát,1-3HS nhận xét,GV nhận xét đánh giá - GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi - Cả lớp thi đua theo tổ - GVquan sát nhận xét,biểu dương HS chơi tốt c.phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà 1-2’ 1-2’ 1’ 1’ - Theo đội hình 2-4 hàng ngang.do cán sự hoặc GV điểu khiển - GV cùng HS hệ thống bài - Do GV nhận xét hướng dẫn Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2008 Buổi chiều Lớp 1A tiết 2 Lớp 1B tiết 3 Tuần 33 đội hình đội ngũ – trò chơi I.Mục tiêu - Đội hình đội ngũ: + Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng, nhanh,trật tự không xô đẩy nhau - Trò chơi + Ôn Tâng cầu. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức chủ động nâng cao thành tích II.Dụng cụ,sân bãi Sân tập rộng sạch khô ráo Giáo viên chuẩn bị 1 còi Kẻ sân chơi trò chơi III.Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Tổ chức – phơng pháp a.phần mở đầu 1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2.Khởi động - Xoay kĩ các khớp - Chạy khởi động theo động tác của người chạy trước - Động tác hít thở sâu 3-5’ 1-2’ 1-2’ 30-40m 1’ - GV hoặc cán sự tập hợp thành 2-4 hàng dọc,sau đó chuyển thành 2 -4 hàng ngang để GV nhận lớp - Chạy theo 1 hàng dọc - Đi theo vòng tròn B.phần cơ bản 1.Đội hình đội ngũ - Ôn tâp hợp hàng dọc,dóng hàng đứng nghiêm ,đứng nghiêm ,đứng nghỉ,quay phải ,quay trái 2.Trò chơi vận động: - Tâng cầu Chuyền cầu theo nhóm 2 người 28-30’ 1-2lần 2-3lần 8-10’ 1-2lần 10-12’ - GV điều khiển , quan sát nhận xét sửa sai - GV hướng dẫn cán sự điều khiển cả lớp tập,tập dưới hình thức thi xem tổ nào tập hợp nhanh,thẳng hàng trật tự và đúng động tác nhất - GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi - Cả lớp thi đua theo tổ - GVquan sát nhận xét,biểu dương HS chơi tốt c.phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - Trò chơi”Con vật biết kêu” - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà 1-2’ 2’ 1-2’ 1’ 1’ - Theo đội hình 2-4 hàng ngang.do cán sự hoặc GV điểu khiển - GV cùng HS hệ thống bài - Do Gv nhận xét hướng dẫn

File đính kèm:

  • docThe duc lop 1.doc