Giáo án Thể dục Lớp 7 - Năm học 2013-2013 - Võ Đình Quốc

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

- Biết khẩu lệnh và kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh và biết tên gọi và thứ tự 4 động tác bài thể dục với cờ, Biết phân phối sức khi chạy bền

 2. Kĩ năng

 - Thực hiện tương đối đúng Các động tác bổ trợ chạy nhanh, tư thế xuất phát cao chạy nhanh 60 mét

- Bài thể dục thực hiện đúng biên độ động tác đều đẹp, có thể vận dụng vào cuộc sống.

- Chạy bền thực hiện đúng tư thế chạy giữa quảng, biết phân phối sức khi chạy

 3.Thái độ

-Giáo dục học sinh tính kĩ luật cao trong học tập.

 II. CHUẨN BỊ

 1.Thầy: còi, cờ.

 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Năm học 2013-2013 - Võ Đình Quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần X Ngày soạn: 22/10/2013 Tiết: 19 Ngày dạy: 23/10/2013 CHẠY NHANH: Ôn một số động tác bổ trợ. tập kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. BÀI THỂ DỤC: Ôn 4 động tác bài thể dục đã học. LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết khẩu lệnh và kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh và biết tên gọi và thứ tự 4 động tác bài thể dục với cờ, Biết phân phối sức khi chạy bền 2. Kĩ năng - Thực hiện tương đối đúng Các động tác bổ trợ chạy nhanh, tư thế xuất phát cao chạy nhanh 60 mét - Bài thể dục thực hiện đúng biên độ động tác đều đẹp, có thể vận dụng vào cuộc sống. - Chạy bền thực hiện đúng tư thế chạy giữa quảng, biết phân phối sức khi chạy 3.Thái độ -Giáo dục học sinh tính kĩ luật cao trong học tập. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: còi, cờ. 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU - Nhận lớp - KĐC: Xoay các khớp - KĐCM: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông -Kieåm tra baøi cuõ. (9’) 2x8 1-2 lần 1-2 HS Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . + Xoay các khớp tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä; Vaän toác xoay chaäm ® nhanh; Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô, daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Gv goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung B P. CƠ BẢN . 1 – Bài TD. Ôn 4 động tác chú ý nhiều tư thế .Tập trung sửa sai. (32’) 10’ 4x8/đt - Lưu ý khi tập cần nhớ biên độ động tác. -Gv phân nhóm cho các em tập . -Hs luyện tập theo nhóm. -Gv tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau. 2- Chạy nhanh -Luyện tập xuất phát cao –chạy nhanh 60m. 12’ 1-2 Lưu ý :cần chạy nhanh qua đích5-10m rồi mới giảm tốc,chạy nhẹ nhàng về vị trí. 3-Chạy bền .Nam cự ly 500m, nữ 400m 5’ 1 -Khi chạy phối hợp hít thở sâu trong khi thực hiện 4. Củng cố . Bài TD. Xuấp phát cao chạy nhanh cự li 60m. 5’ -GV gọi một số em lên tập lại bài thể dục. -Tập trung chú ý cao, đánh tay giữ thăng bằng, tăng dần tốc độ qua đích, dùng vai hoặc ngực đánh đích C. P. KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .- Nhận xét tiết học - Nhắc nhở , dặn dò . Giao bài tập về nhà. (5’) 2x8 - Gập thân cuối người vũ tay vai;Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng;Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. Đánh giá tình hình luyện tập + Luyện tập .luyện tập các bước bổ Chạy bền cự li 400m nam, nữ. IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần X Ngày soạn: 22/10/2013 Tiết: 20 Ngày dạy: 25/10/2013 -CHẠY NHANH: Ôn một số động tác bổ trợ.tập kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết và thực hiên được kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 2. Kĩ năng -Thực hiện đúng kỹ thuật động tác xuất phát cao chạy nhanh, phản xạ tốt. 3.Thái độ Có tinh thần thái độ tốt trong học tập, kiên trì, biết giúp đỡ bạn,vận dụng vào cuộc sống. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: còi, cờ. 2.Trò ;Vệ sinh sân tập, cờ III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL I. P MỞ ĐẦU. Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . Khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp : cổ , tay , vai ,hông, gối, cổ tay – chân . -KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi Kiểm tra bài cũ (8’) 2’ 4’ 2’ 2/8 1-2L 2 HS + Đúng vị trí, khẩn trương, trật tự, hàng ngũ ngay ngắn, đúng cự li. Báo cáo sĩ số, kiểm tra sức khoẻ học sinh. + Xoay tích cực– nhanh dần dũi hết khớp, đúng biên độ. + Vận tốc xoay chậm ® nhanh . + Ép và kéo căng từng phần và toàn phần các nhóm cơ, dây chằng. Đúng tư thế động tác. Kiểm tra tư thế xuất phát cao II. P. CƠ BẢN 1. Chạy nhanh -Luyện tập xuất phát cao –chạy nhanh 60m. 26’ 1-5 Lưu ý :cần chạy nhanh qua đích 5-10m rồi mới giảm tốc,chạy nhẹ nhàng về vị trí. 2. Củng cố . Xuấp phát cao chạy nhanh cự li 60m. 6’ GV gọi 2-4 học sinh lê thực hiện, đánh tay giữ thăng bằng, tăng dần tốc độ qua đích ,dùng vai hoặc ngực đánh đích. III. P.KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. (5’) + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 lần 20m,, xuất phát cao - chạy nhanh 60m 1 –3 lần.Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 350m nữ ,400m nam . IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần XI Ngày soạn: 28/10/2013 Tiết: 21 Ngày dạy: 30/10/2013 KIỂM TRA CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU 1 Kiến thức Biết khẩu lệnh, tư thế và kỹ thuật chạy nhanh. Hiểu và nắm được nội dung kiểm tra 2.Kĩ năng Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. . 3.Thái độ Biết vận dụng những điều đã học phát huy tối đa khả năng tham gia kiểm tra đạt kết quả. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: Cờ, đồng hồ, kẻ vạch xuất phát - đích 2.Trò: Vệ sinh sân tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần ĐLVĐ Chỉ dẫn kĩ thuật Biện pháp tổ chức Nội dung TG SL A. PHẦN MỞ ĐẦU -Ổn định lớp. -Khởi động : B.PHẦN CƠ BẢN -Kiểm tra: C.PHẦN KẾT THÚC -Hồi tỉnh. -Nhận xét. -Dặn dò (10’) (30’) (5’) 2x8 1-2L -Cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo sĩ số. -Gv nhận lớp và phổ biến nội dung học. -Xoay các khớp :Cổ,vai,hông,gối, ép chân. - Tại chổ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. -Gv gọi mỗi lần 2-4 học sinh thực hiện. -Cách cho điểm: Điểm Đạt :Thực hiện đúng thời gian không quá nam:14s, nữ: 15s Điểm CĐ :Thực hiện chưa đúng động tác và thời gian trên (nam:14s, nữ: 15s) -Hít sâu khom người thả lỏng. -Gv tuyên dương một số học sinh đạt thành tích cao Đội hình tập hợp Đội hình khởi động Đội hình kiểm tra IV. Thống kê và rút kinh nghiệm: Lớp Sĩ số Điểm: Đ Điểm: CĐ Rút kinh nghiệm 7a1 Tuần XI Ngày soạn: 28/10/2013 Tiết: 22 Ngày dạy: 01/11/2013 THỂ DỤC : + Ôn 4 động tác bài thể dục đã học. + Học động tác : Bụng; phối hợp BẬT NHẢY : Luyện tập một số động tác bổ trợ . LUYỆN TẬP CHẠY BỀN . I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Bài TD: Biết tên gọi và cách thực hiện các động tác 6 động tác bài TD - Bật nhảy: Biết tên gọi và cách thực hiện một số bài bổ trợ bật nhảy - Chạy bền: Biết kĩ thuật và phân phối sức khi chạy bền cự li 400m Nữ ,450m Nam. 2. Kĩ năng - Bài TD: Thực hiện đúng tư thế động tác, biên độ và liên tục; các động tác: thăng bằng, phối hợp Thực hiện tương đối đúng tư thế biên độ động tác. - Bật nhảy: thực hiện và phát huy các động tác bổ trợ Bật nhảy . - Chạy bền: Tăng cường rèn luyện thể lực phát triển sức bền. 3. Thái độ .Hiểu tác dụng và thực hiện các động tác bật nhảy, bài thể dục và chạy bền. Biết vận dụng những điều đã học vào luyện tập hàng ngày nhằm tăng sức khỏe. II. CHUẨN BỊ 1. Thầy: Cờ. 2. Trò: Cờ , vệ sinh sân tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL I. P MỞ ĐẦU. Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . Khởi động + Xoay các cơ khớp : cổ , tay , vai ,hông, gối, cổ tay – chân . -KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi (8’) 2x8 1-2l + Đúng vị trí, khẩn trương, trật tự, hàng ngũ ngay ngắn, đúng cự li. Báo cáo sĩ số, kiểm tra sức khoẻ học sinh. + Xoay tích cực– nhanh dần dũi hết khớp, đúng biên độ. + Vận tốc xoay chậm ® nhanh . + Ép và kéo căng từng phần và toàn phần các nhóm cơ, dây chằng. Đúng tư thế động tác. Đội hình tập hợp Đội hình khởi động B. P. CƠ BẢN 1. Bài TD. Học :động tác: Bụng – Phối hợp Ôn các động tác đã học. (32’) 8’ 2x8 2x8 1-3 2x8/ mỗi động tác -Lỗi sai hay mắc: Ở nhịp 2 đa số các em tập đứng chưa đúng - Cách sửa: cho các em đứng tại chổ tập gập người, sau đĩ cho các em tập phối hợp cả động tác. - Khi tập các em chú ý biên độ động tác, mắt, hướng theo cờ. GV: Làm mẫu -HS quan sát làm theo. - GV cho học sinh phân tích động tác sau đĩ GV nhận xét bổ sung. -GV phân nhóm cho học sinh tập và quan sát sửa sai £ £ £ £ £ £ ê -GV phân nhóm cho các em tập cả 8 động tác và tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau. £ £ £ £ £ £ £ £ 2- Bật nhảy Ôn một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước –sau - Đá lăng sang ngang - Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. -Trò chơi: khéo vướng chân. 10’ 5’ 3-4L 3-4L 1-2L - Yêu cầu thực hiện động tác chính xác, đúng kĩ thuật.Chân lăng thẳng. - Yêu cầu thực hiện động tác chính xác, đúng kĩ thuật.Chân lăng đặt đúng vào vị trí giậm nhảy. Chuẩn bị:Tập hợp HS thành 1 vòng tròn ,đứng quay mặt vào tâm ,em nọ cách em kia 0,5m. Cách chơi : Chơi như tiết trước. * Yêu cầu tiết này các em chơi tích cực hơn. - GV phân nhóm cho các em tập và quan sát sửa sai. £ £ £ £ £ £ £ £ - Gv phân nhóm cho các em tập £ £ £ £ £ £ £ £ ê - GV làm trọng tài cho hs chơi. 3-Chạy bền. Luyện tập chạy bền cự li 400 mét nữ,450 mét nam. 5’ 1 - Tích cực thở sâu đều với bước chạy phân phối cho đều để chạy .Đoạn đường hẹp cần giảm tốc vượt qua sau đĩ chạy lại bình thường. phân nhóm sức khoẻ. giới tính, thể lực. 4 Củng cố . Bài TD. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng C. PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. + Nhận xét tiết học + Dặn dò và giao bài về nhà 4’ (5’) Chú ý: Cần dũi cơ hợp lí và đúng thời điểm, đúng lúc, chú ý phương chiều và tính nhịp điệu. Tập trung chú ý cao, giậm nhảy nhanh mạnh bật người lên cao, rơi khuỵu gối giảm chấn động. + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần và áp dụng vào tập thể dục buổi sáng hàng ngày + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 7 tuan 10 va 11 20132014.doc