Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần

I- Mục tiêu :

Cho HS thực hiện

+ Bật nhảy : Luyện tập chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không

+ Đá cầu : Trò chơi '' Bật xa tiếp sức '' .Tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân )

Chuyền cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân (theo nhóm ).

- Thi tâng cầu hoặc đùi, má trong ( nhóm 2 người )

 - Giới thiệu quả cầu thi đấu, sân đá đơn

 + Chạy bền :

 -Luyện tập chạy bền

II-Địa điểm- phương tiện :

- Sân trường

- GV : giáo án, đệm ,xà nhảy cao, cầu trinh

- HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh

III- Các bước tiến hành :

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 57 đá cầu - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Đá cầu : Trò chơi '' Dong bóng tiếp sức '' - Ôn : phát cầu thấp chân, cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Giới thiêu : Nội dung thi đấu - Đấu tập + Chạy bền : Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, cầu trinh - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : - Trình bày : Lưới. B- Phần cơ bản 1- Đá cầu : -Trò chơi '' Dong bóng tiếp sức '' - Phát cầu thấp, cao chân chân chính diện bằng mu bàn chân - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập - Giới thiệu : Nội dung thi đấu * Củng cố: Nội dung thi đấu 2- Chạy bền : Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Luyện tập tâng cầu - Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 20-23' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ããẵđ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ããẵđ - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 58 đá cầu - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Đá cầu : - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Giới thiêu : Nhóm tuổi thi đấu - Đấu tập + Chạy bền : Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, cầu trinh - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : - Trình bày : Nội dung thi đấu B- Phần cơ bản 1- Đá cầu : - Phát cầu thấp, cao chân chân chính diện bằng mu bàn chân - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập - Giới thiệu : Nội dung thi đấu * Củng cố: Nội dung thi đấu 2 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Luyện tập tâng cầu - Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 20-23' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ããẵđ - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 59 đá cầu - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Đá cầu : Trò chơi '' Dong bóng tiếp sức '' - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập + Chạy bền : Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, cầu trinh - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : - Trình bày : Nội dung thi đấu B- Phần cơ bản 1- Đá cầu : Trò chơi : '' Dong bóng tiếp sức '' - Phát cầu thấp, cao chân chân chính diện bằng mu bàn chân - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập * Củng cố: Nội dung thi đấu 2 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Luyện tập tâng cầu - Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 20-23' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ããẵđ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ããẵđ - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 60 đá cầu - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Đá cầu : Trò chơi '' Dong bóng tiếp sức '' - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Giới thiêu : Số trận đấu, hiệp đấu - Đấu tập + Chạy bền : Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, cầu trinh - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, cầu trinh III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : - Trình bày : Nội dung thi đấu B- Phần cơ bản 1- Đá cầu : Trò chơi : '' Dong bóng tiếp sức '' - Phát cầu thấp, cao chân chân chính diện bằng mu bàn chân - Phối hợp : Phát cầu, tâng cầu,chuyền cầu ( bằng mu bàn chân, má trong hoặc bằng đùi) - Kĩ thuật móc cầu - Đấu tập - Giới thiệu : Số trận đấu, hiệp đấu * Củng cố: Nội dung thi đấu 2 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học - Bài tập về nhà : - Luyện tập tâng cầu - Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 20-23' 10-15' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ããẵđ GV - GV hướng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hướng dẫn giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1 tốp nam, 1 tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docGiao an TD7 tiep.doc