Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 64: Bật nhảy - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Biết nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Nhảy vào vũng trũn tiếp sức”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”.

2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Nhảy vào vũng trũn tiếp sức”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”.

3. Thái độ: Rèn luyện cho h/s sức bật của chân, sự khéo léo.

II. Địa điểm – phương tiện.

- Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao, kẻ cỏc vũng trũn cho trũ chơi.

 

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 64: Bật nhảy - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/ 4 / 2011 Ngày giảng: L7A: 18/ 4/2011 L7B: / 4/2011 Tiết 64 Bật nhảy I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Biết nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Nhảy vào vũng trũn tiếp sức”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. 2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy “bước bộ” trờn khụng , chơi trũ chơi “Nhảy vào vũng trũn tiếp sức”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. 3. Thái độ: Rèn luyện cho h/s sức bật của chân, sự khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện. - Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao, kẻ cỏc vũng trũn cho trũ chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a. Nhận lớp. Lớp 7A: / 33 V. P .KP .BT Lớp 7B: / 32 V.P .KP .BT - Kiểm tra sức khỏe h/s. b) Khởi động : - Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, gót chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. c. Kiểm tra: 8 – 10p - Lớp trởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ ,báo cáo sĩ số cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục của HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a. Bật nhảy: - Nhảy “bước bộ” trờn khụng. - Trũ chơi “Nhảy vào vũng trũn tiếp sức”. - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. 28 – 30p 10p 10p 10p - Gv nhắc lại cỏch thực hiện sau đú điều khiển cho h/s thực hiện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € - Gv nờu tờn và nhắc lại cỏch chơi sau đú điều khiển cho h/s chơi. - GV làm mẫu lại kỹ thuật cho h/s quan sát sau đó cho h/s tập luyện €€€€€€ €€€€€€ €(Gv) €€€€€€ €€€€€€ 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh : + Cúi người thả lỏng + Duỗi chân , rũ tay thả lỏng - Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay. - Kết thúc bài học. 4 – 5p - GV điều khiển cho hs thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS lắng nghe , ghi nhớ. - GVhô “lớp giải tán!”, hs hô “ khoẻ!”

File đính kèm:

  • docTIET 64.doc