Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 59+60: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền - Nguyễn Ngọc

I. NHIỆM VỤ:

1. Bật nhảy: Chạy đà chạy đà tự do nhảy xa, nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “

2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân cá nhân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập.

3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. YU CẦU:

1. Kiến thức:

- Biết cch thực hiện chạy đà tự do nhảy xa, nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “

- Biết cch thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân cá nhân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập.

- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà tự do nhảy xa, nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “

- Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân cá nhân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 59+60: Bật nhảy - Đá cầu - Chạy bền - Nguyễn Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 31 BÀI: BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết CT: 59, 60 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Chạy đà chạy đà tự do nhảy xa, nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân cá nhân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện chạy đà tự do nhảy xa, nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân cá nhân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng chạy đà tự do nhảy xa, nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân cá nhân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Biết tự nâng cao thành tích, sức khỏe và tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện. III. THỜI GIAN: 2 tiết ( 90 phút) IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: - Cịi, cầu. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp - Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. - Khởi động: xoay các khớp - Kiểm tra bài củ: Thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân 2 người? 15p 1L/đt 1L/đt - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. - GV phổ biến ngắn gọn. - Học sinh tích cực khởi động. - HS thực hiện được kỹ thuật II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bật nhảy: - Chạy đà chạy đà tự do nhảy xa, nhảy “ bước bộ “ trên không, - Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ 2. Đá cầu: - Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân cá nhân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đấu tập. 3. Củng cố: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 4. Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 65p 5-6L/đt 2-3H 5-6L/đt 7-8L/đt 2-3H 1L/đt Nam 3v Nữ 2v - Thực hiện tốt kỹ thuật chạy tăng dần tốc độ và duy trì, các động tác bước bộ trên không đánh mạnh tay và chân. - Nắm vững luật trò chơi, tích cực tham gia. - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật tâng cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Phối hợp tốt bước lấy đà và đá cầu. - Tích cực thi đấu đúng theo luật đá cầu. - Thực hiện đúng kỹ thuật. -Hít thở đều theo nhịp bước chạy. Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x x x chuyền cầu theo nhóm 2,3 người. x x x x x x x III. PHẦN KẾT THÚC 1.Thả lỏng. Các khớp tay, chân, tồn 2. Nhận xét. - Đánh giá học tập của HS 3 Dặn dị. - Về nhà tập luyện các bài mới học đúng theo quy định. 10p 1L/đt - Học sinh tích cực thả lỏng các khớp - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 201 Người soạn Nguyễn Ngọc Hường NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docgiao an td7(3).doc