Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19 đến 23 - Hủn Vi Trung

 I) MỤC TIÊU:

 - Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn (chuẩn bị kiểm tra )

 - Ôn từ động tác 1- 4

 - Tiếp tục rèn luyện, nâng cao thể lực cho Hs trong chạy bền.

 *Yêu cầu: - Thực hiện đúng kĩ thuật, đạt thành tích cao; Thuộc và thực hiện tương đối đúng biên độ, nhịp điệu 4 động tác bài thể dục; chạy hết cự ly quy định.

 II) ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 - Tập trên sân trường.

 - 3 đường chạy 60 m, 2 đồng hồ bấm giây điện tử.

 - Học sinh: Trang phục học sinh gọn gàng.

 III) TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 19 đến 23 - Hủn Vi Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 đồng hồ bấm giây điện tử. - Học sinh: Trang phục học sinh gọn gàng. III) Tiến trình dạy học: Nội Dung Định lượng phương pháp A) Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. - Khởi động: Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân TD . - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng trước, sau - Kiểm tra bài cũ: Tập 4 động tác bài TD B)Phần cơ bản: 1) Chạy nhanh: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau Gv: quan sát, củng cố, chỉnh sửa cho Hs - Xuất phát cao – chạy 60m Giáo viên củng cố lại các động tác mà học sinh thực hiện còn yếu. 2) Thể dục: * Ôn: - Động tác vươn thở, tay, chân, lườn Gv: Hô nhịp, Hs thực hiện. Cs: Hô nhịp, lớpTự ôn tập theo nhóm, Gv quan sát, chỉnh sửa. 3, Chạy bền: Luyện tập Nam: 500m; Nữ: 400m C) Phần kết thúc: 1,Thả lỏng các khớp :chân tay,thân người. 2, Nhận xét giờ tập. 3,Bài tập về nhà: - Ôn xuất phát cao – chạy nhanh - Ôn 4 đ/t bài thể dục với cờ - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 4 em. 33phút (15ph) 2x15m 4x60m ( 12ph) 3-4 lần 1 lần (6 phút) 5 phút Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Lớp nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. GV 15m * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 60m * * * * * đích * * * * * * * * * * - Hs thực hiện, Gv quan sát, chỉnh sửa cho Hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Mỗi nhóm chạy 10 em. Nam, nữ chạy riêng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày tháng 10 năm 2008 Tiết: 20 Kiểm tra Chạy nhanh I) Mục tiêu: - Kiểm tra xuất phát cao – Chạy 60 m, nhằm đánh giá chính xác kết quả tiếp thu kiến thức, cũng như thể lực của Hs sau thời gian tập luyện. *Yêu cầu: - Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát cao, đạt thành tích cao; II) Địa điểm, phương tiện: - Tập trên sân trường. - Kẻ 3 đường chạy 60 m, 2 đồng hồ bấm giây điện tử. - Học sinh: Trang phục học sinh gọn gàng. III) Tiến trình dạy học: Nội Dung Định lượng phương pháp A) Phần mở đầu: 1, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2, Khởi động: Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân TD . - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng trước, sau - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 3, Hs tự ôn tập: - Hs thực hiện xuất phát cao – chạy nhanh B)Phần cơ bản: 1) Chạy nhanh: Kiểm tra - Hs thực hiện xuất phát cao – chạy nhanh a, Cách tính điểm: 9 – 10 điểm: Kĩ thuật tốt, thành tích đạt mức(giỏi) TCRLTT. 7 – 8 điểm: Kĩ thuật tốt, thành tích đạt mức (khá) TCRLTT. 5 – 6 điểm: xuất phát chậm, thành tích ở mức (đạt) TCRLTT. 3 –4 điểm: xuất phát chậm, chạy tiếp xúc với đất cả bàn chân, thành tích chưa đạt quy định theo TCRLTT. C) Phần kết thúc: 1,Thả lỏng các khớp :chân tay,thân người. 2, Nhận xét buổi kiểm tra. 3,Bài tập về nhà: - Ôn 4 đ/t bài thể dục với cờ - Luyện tập chạy bền 10phút 2x8 nhịp 2x40m 30phút 1x40m 10 phút Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Gv nhắc lại một số điểm chính về kĩ thuật và thành tích cần đạt. - Hs thực hiện, Gv quan sát chỉnh sửa cho Hs. 60m GV * * * * * đích * * * * * * * * * * Cs - Hs thực hiện, Gv quan sát, bấm giờ. - Mỗi nhóm chạy 3 em, tính điểm riêng từng em. - Nam, Nữ kiểm tra riêng - Số em chưa đạt hoặc vắng mặt sẽ kiểm tra vào giờ sau - Gv bố trí 3 em giúp việc trong khi kiểm tra. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Gv: Hủn Vi Trung Ngày tháng 11 năm 2008 Tiết: 21 bài thể dục – bật nhảy - chạy bền I) Mục tiêu: - Ôn từ động tác 1- 4; Học động tác: Bụng và phối hợp - Bật nhảy: Ôn một số đ/t bộ trợ phát triển sức mạnh của chân. - Tiếp tục luyện tập chạy bền. *Yêu cầu: - Thuộc và thực hiện đúng biên độ, nhịp điệu 4 động tác bài thể dục; nắm được 2 động tác mới; Thực hiện tương đối đạt hiệu quả các đ/t bộ trợ phát triển sức mạnh của chân; Chạy hết cự ly quy định, phối hợp nhịp nhàng giữa bước chạy với thở. II) Địa điểm, phương tiện: - Tập trên sân trường. - Vệ sinh sân tập sạch sẽ - Học sinh: Trang phục học sinh gọn gàng. III) Tiến trình dạy học: Nội Dung Định lượng phương pháp A) Phần mở đầu: 1, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2, Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng trước, sau - Tại chỗ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy lăng chân về sau gót chạm mông - Kiểm tra bài cũ: Tập 4 động tác bài TD B)Phần cơ bản: 1) Bài thể dục: * Ôn: Động tác 1 4 - Gv: hô nhịp Hs thực hiện - Hs tự ôn luyện * Học mới: Động tác bụng, và đ/c phối hợp. - Gv làm mẫu kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Hs thực hiện theo Gv - Hs tự ôn luyện theo nhóm, tổ. 2, Bật nhảy: - Đá lăng trước, đá lăng sau. - Tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân - Lò cò tiếp sức. 3, Chạy bền: Luyện tập Nam: 500m; Nữ: 400m C) Phần kết thúc: 1,Thả lỏng các khớp :chân tay,thân người. 2, Nhận xét giờ tập. 3,Bài tập về nhà: - Ôn xuất phát cao – chạy nhanh - Ôn 4 đ/t bài thể dục với cờ - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 3 em 33phút (12 ph) 2x8nhịp 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 10 lần/ chân 5 lần (6 phút) 5 phút Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Lớp nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Hs thực hiện, Gv quan sát, chỉnh sửa cho Hs. Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Hs thực hiện, Gv quan sát, chỉnh sửa. - Mỗi nhóm chạy 10 em. Nam, nữ chạy riêng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Gv: Hủn Vi Trung Ngày tháng 11 năm 2008 Tiết: 22 bài thể dục – bật nhảy - chạy bền I) Mục tiêu: - Ôn từ động tác 1- 6 bài thể dục với cờ. - Bật nhảy: Luyện tập một số đ/t bộ trợ, trò chơi khéo vướng chân. - Tiếp tục luyện tập chạy bền. *Yêu cầu: - Thuộc và thực hiện đúng biên độ, nhịp điệu 6 động tác bài thể dục; Thực hiện có hiệu quả các đ/t bộ trợ; tự giác trong khi chơi; Chạy hết cự ly quy định, phối hợp nhịp nhàng giữa bước chạy với thở. II) Địa điểm, phương tiện: - Tập trên sân trường. - Vệ sinh sân tập sạch sẽ - Học sinh: Trang phục học sinh gọn gàng. III) Tiến trình dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp A) Phần mở đầu: 1, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2, Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng trước, sau - Tại chỗ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy lăng chân về sau gót chạm mông - Kiểm tra bài cũ: Tập 6 động tác bài TD B)Phần cơ bản: 1) Bài thể dục: * Ôn: Động tác 1 6 - Gv: hô nhịp Hs thực hiện - Hs tự ôn luyện theo nhóm, tổ. Gv quan sát, chỉnh sửa cho Hs. 2, Bật nhảy: * Một số động tác bộ trợ: - Đá lăng trước, đá lăng sau. - Tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân * Trò chơi: Khéo vướng chân. - Gv hướng dẫn cách chơi - Hs thực hiện theo hướng dẫn của Gv 3, Chạy bền: Luyện tập Nam: 500m; Nữ: 400m C) Phần kết thúc: 1,Thả lỏng các khớp :chân tay,thân người. 2, Nhận xét buổi học 3,Bài tập về nhà: - Ôn xuất phát cao – chạy nhanh - Ôn 6 đ/t bài thể dục với cờ - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 6 em 33 phút (12 ph) 2x8nhịp 1 lần 3 lần 15 phút 6 lần/Ch 5lần (6 phút) 5 phút Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Lớp nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Hs thực hiện, Gv quan sát, chỉnh sửa cho Hs. Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Hs thực hiện, Gv quan sát, chỉnh sửa. - Gv: Động viên Hs trong quá trình chơi. - Mỗi nhóm chạy 10 em. Nam, nữ chạy riêng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Gv: Hủn Vi Trung Ngày tháng 11 năm 2008 Tiết: 23 bài thể dục – bật nhảy - chạy bền I) Mục tiêu: - Ôn từ động tác 1- 6 bài thể dục với cờ. - Bật nhảy: Luyện tập một số đ/t bộ trợ, trò chơi khéo vướng chân. - Tiếp tục luyện tập chạy bền. *Yêu cầu: - Thuộc và thực hiện đúng biên độ, nhịp điệu 6 động tác bài thể dục; Thực hiện có hiệu quả các đ/t bộ trợ; tự giác trong khi chơi; Chạy hết cự ly quy định, phối hợp nhịp nhàng giữa bước chạy với thở. II) Địa điểm, phương tiện: - Tập trên sân trường. - Vệ sinh sân tập sạch sẽ - Học sinh: Trang phục học sinh gọn gàng. III) Tiến trình dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp A) Phần mở đầu: 1, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2, Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng trước, sau - Tại chỗ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy lăng chân về sau gót chạm mông 3, Kiểm tra bài cũ: Tập 6 động tác bài TD B)Phần cơ bản: 1) Bài thể dục: * Ôn: Động tác 1 6 - Gv: hô nhịp Hs thực hiện - Hs tự ôn luyện theo nhóm, tổ. Gv quan sát, chỉnh sửa cho Hs. * Học: Động tác thăng bằng, đ/t nhảy. - Gv làm mẫu, kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Hs: thực hiện theo Gv - Hs tự ôn luyện, Gv quan sát chỉnh sửa cho Hs 2, Bật nhảy: * Một số động tác bộ trợ: - Đá lăng trước, đá lăng sau. - Tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân * Trò chơi: Khéo vướng chân. - Gv hướng dẫn cách chơi - Hs thực hiện theo hướng dẫn của Gv 3, Chạy bền: Luyện tập Nam: 500m; Nữ: 400m C) Phần kết thúc: 1,Thả lỏng các khớp :chân tay,thân người. 2, Nhận xét buổi học 3,Bài tập về nhà: - Ôn xuất phát cao – chạy nhanh - Ôn 8 đ/t bài thể dục với cờ - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 6 em 33 phút (12 ph) 2x8nhịp 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần (15 ph) 6 lần/Ch 5lần (6 phút) 5 phút Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Lớp nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Hs thực hiện, Gv quan sát, chỉnh sửa cho Hs. - Hs thực hiện theo nhóm, tổ Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Hs thực hiện theo 2 nhóm thi đua với nhau. - Mỗi nhóm chạy 10 em. Nam, nữ chạy riêng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Gv: Hủn Vi Trung

File đính kèm:

  • docgiao an TD 7 moichuan.doc