Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 65: Bật nhảy

 I – MỤC TIấU:

1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn tõp: Một số động tác bổ trợ, chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà .

 2. Kỹ năng: HS thực hiện kỹ thuật cơ bản bật nhảy, nhằm phỏt triển sức bật, kỹ thuật cơ bản cho nhảy cao.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi, bài tập, Sân TDTT trường, bộ xà đệm nhảy cao, còi thổi.

 2. HS : Đồ TDTT, luyện tập ở nhà.

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 65: Bật nhảy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 29/04/2007 Baứi daùy : BẬT NHẢY Tuaàn: 33 Tieỏt: 65 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn tõp: Một số động tỏc bổ trợ, chạy đà chớnh diện, giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà . 2. Kỹ năng: HS thực hiện kỹ thuật cơ bản bật nhảy, nhằm phỏt triển sức bật, kỹ thuật cơ bản cho nhảy cao. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi, bài tập, Sân TDTT trường, bộ xà đệm nhảy cao, còi thổi. @ 2. HS : Đồ TDTT, luyện tập ở nhà. III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động. 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - GV chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy : bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: ễn: đỏ lăng trước, đỏ lăng sau. * Củng cố. * ễn: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. * Củng cố. 34’ 5’ 2’ 20’ 2’ 5’ 2x7 1-3 4-6 1L 2-4 ễn: GV cho HS ụn đỏ lăng trước, đỏ lăng sau. * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực, nghiờm tỳc, đỳng biờn độ động tỏc. - Củng cố: Khi đỏ chõn lăng về trước phải thẳng chõn mũi chõn hướng lờn trờn, chõn trụ kiễng, 2 tay phối hợp tự nhiờn. Khi đỏ lăng về sau người đứng thẳng chõn trụ kiễng, chõn sau duỗi thẵng, 2 tay phối hợp tự nhiờn. - ễn: GV cho HS chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. Đà 3 – 5 bước chạy chỳ ý bước đà lẻ, xà cao (0,3 – 0,5m). * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực, nghiờm tỳc, HS xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng bật cao phối hợp 2 tay đỏnh tự nhiờn, chỳ ý xỏc định điểm giậm nhảy sao cho khi giậm nhảy trỏnh đỏ vào xà (điểm giậm nhảy cỏch xà hơn độ dài của chõn lăng một chỳt), luyện tập an toàn. - Sau phần luyện tập chạy đà tự do giậm nhảy, chõn lăng duỗi thăng qua xà. GV cho mỗi tổ (2 – 3 HS) thi đấu HS rỳt kinh nghiệm. - Những HS chõn lăng đỏ vào xà, khi qua xà chõn lăng co, chõn giậm duỗi khi ở trờn xà, rơi xuống bằng chõn lăng. - GV cho cỏc HS xỏc định điểm giậm nhảy, đứng tại chỗ tập động tỏc của chõn lăng qua xà. Bật nhảy tại chỗ rơi xuống đất bằng chõn giậm, đà 1 bước bật qua xà (0,2m), đà 3 bước bật qua xà (0,3m). sau đú tập hoàn chỉnh (xà cao 0,3 – 0,5m). * Yờu cầu: Tất cả HS đều chỳ ý nhất là những HS thực hiện kỹ thuật chưa tốt, cố gắng, tớch cực tập luyện an toàn. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện (tập đồng loạt), GV theo dừi nhắc nhở. Đệm ☺☺ ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ Đệm ☺☺ ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho HS thực hiện, tập quay vũng (nam, nữ) riờng. GV theo dừi nhắc nhở sửa sai. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý và ra bài tập về nhà. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Bật nhảy: Chạy đà chớnh diện, giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện kỹ thuật: Bật nhảy: Chạy đà chớnh diện, giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. .. Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2006 & 2007) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc65 giao an7.65.doc