Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 16 - Năm học 2010-2011 - Lê Ngọc Xuân Tùng

I/ MỤC TIÊU:

a/ Kiến thức:

- HS biết ý nghĩa của việc phòng, tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

b/ Kĩ năng:

- HS vận dụng để phòng, tránh chấn thương khia tập luyện , thi đấu.

c/ Thái độ:

- GDHS ý thức giữ gìn và nâng cao sức khỏe, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kĩ luật.

II/ CHUẨN BỊ:

- Gv chuẩn bị tư liệu, giáo án

- Hs chuẩn bị vở ghi.

III/ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

- Đàm thoại, diễn giải, hợp tác nhóm nhỏ.

IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1/- Ổn định tổ chức: Nắm sĩ số lớp.

2/- Kiểm tra bài củ: Không kiểm tra

3/- Giảng bài mới:

 

doc27 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1 đến 16 - Năm học 2010-2011 - Lê Ngọc Xuân Tùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ ĐHĐN: + Ôn: đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải, đi đều vòng trái; đổi chân khi sai nhịp. + Biến đổi đội hình 0-2-4: + Biến đổi đội hình 0-3-6-9: b/ CHẠY NHANH: + Ôn: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chậm mông; đứng vai hướng chạy – xuất phát ngồi xổm xuất phát. + Học: Tư thế sẳn sàng xuất phát C/ Chạy bền: - Học cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. Chạy trên địa hình tự nhiên 75ph 30’ 20’ 10’ 25’ 10’ 15’ 20’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. Biết phân phối sức và tích cực thở khi chạy GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 6 MÔN: ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 11 - 12 Thời gian dạy: 27/9/2010 I/ NHIỆM VỤ: ĐHĐN : Ôn: biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9. CHẠY NHANH : Ôn: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chậm mông; đứng vai hướng chạy – xuất phát, Tư thế sẳn sàng xuất phát, ngồi xổm xuất phát Học: Chạy đạp sau. CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên II/YÊU CẦU: ĐHĐN : + Biết cách Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, điểm số và cách điều khiển. + Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, điểm số và cách điều khiển. CHẠY NHANH : + Biết cách thực hiện chạy đạp sau. + Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau.. CHẠY BỀN: + Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên, phân phối sức khi chạy. + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và phân phối sức khi chạy. * Học sinh tập luyện nghiêm túc tích cực, thực hiện đúng yêu cầu bài học III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ ĐHĐN: + Biến đổi đội hình 0-2-4: + Biến đổi đội hình 0-3-6-9: b/ CHẠY NHANH: + Ôn: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chậm mông; đứng vai hướng chạy – xuất phát ngồi xổm xuất phát, tư thế sẵn sàng. + Học: Chạy đạp sau C/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 75ph 30’ 15’ 15’ 25’ 15’ 10’ 20’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. Biết phân phối sức và tích cực thở khi chạy GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 7 MÔN: ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 13 - 14 Thời gian dạy: 4/10/2010 I/ NHIỆM VỤ: ĐHĐN : Ôn: Đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9. CHẠY NHANH : Ôn: Tư thế sẳn sàng xuất phát, Chạy đạp sau. Học: Xuất phát cao chạy nhanh 30-40m CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên II/YÊU CẦU: ĐHĐN : + Biết cách Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện Đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9. + Thực hiện cơ bản đúng Đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9. CHẠY NHANH : + Biết cách thực hiện Xuất phát cao chạy nhanh 30-40m + Thực hiện cơ bản đúng Xuất phát cao chạy nhanh 30-40m CHẠY BỀN: + Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên, phân phối sức khi chạy. + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và phân phối sức khi chạy. * Học sinh tập luyện nghiêm túc tích cực, thực hiện đúng yêu cầu bài học III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ ĐHĐN: + Biến đổi đội hình 0-2-4: + Biến đổi đội hình 0-3-6-9: b/ CHẠY NHANH: + Ôn: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chậm mông; đứng vai hướng chạy – xuất phát ngồi xổm xuất phát, tư thế sẵn sàng. + Học: Xuất phát cao chạy nhanh 30-40m C/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 75ph 30’ 15’ 15’ 25’ 15’ 10’ 20’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. Biết phân phối sức và tích cực thở khi chạy GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 8 MÔN: ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 15 Thời gian dạy: 12/10/2010 I/ NHIỆM VỤ: ĐHĐN : KiỂm tra kết thúc môn. II/YÊU CẦU: ĐHĐN : + Biết cách thực hiện Đi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9 (từ hàng ngang hoặc hàng dọc). + Thực hiện cơ bản đúng kĩ năng đội hình đội ngũ và điều khiển đội hình đội ngũ. * Học sinh tham gia kiểm tra nghiêm túc tích cực, thực hiện đúng yêu cầu bài kiểm tra. III/ THỜI GIAN: 1 tiết 45 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản Nội dung: Kiểm tra 1 trong 2 đội hình: 0-2-4 hoặc 0-3-6-9. Cách cho điểm: + Điểm 9 - 10: + Điểm 7 - 8: + Điểm 5 - 6: + Điểm 3 - 4: 30ph - Thực hiện đúng, đều và đẹp các động tác qui định. - Thực hiện được tương đối đúng nhưng chưa đều - Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc thiếu bước hay thừa bước - Không thực hiện đúng điểm số và dàng hàng, dồn hàng. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt một nhóm 8-10hs. Mỗi nhóm đến lượt kiểm tra sẽ do nhóm trưởng điều khiển một lần dàng hàng, dồn hàng. 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV nhận định bài kiểm tra. - Nhận xét, đánh giá buổi kiểm tra của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 8 MÔN: ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 16 Thời gian dạy: 12/10/2010 I/ NHIỆM VỤ: CHẠY NHANH : Luyện tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, dạp sau; Xuất phát cao - chạy nhanh 30m; TTTC: Đệm bóng; Một số động tác bổ trợ CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên II/YÊU CẦU: CHẠY NHANH : + Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau + Thực hiện đúng bước nhỏ, nâng cao đùi, dạp sau + Thực hiện được Xuất phát cao - chạy nhanh 30m CHẠY BỀN: + Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên, phân phối sức khi chạy. + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và phân phối sức khi chạy. * Học sinh tập luyện nghiêm túc tích cực, thực hiện đúng yêu cầu bài học III/ THỜI GIAN: 1 tiết 45 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ CHẠY NHANH: + Luyện tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chậm mông; + Xuất phát cao chạy nhanh 30m b/ TTTC: + Đệm bóng + Một số động tác bổ trợ: - Đệm bóng bằng hai tay c/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 30ph 10’ 5’ 5’ 15’ 5’ 10’ 5’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. Biết phân phối sức và tích cực thở khi chạy GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. Thực hiện tập luyện theo nhóm nam riêng; nữ riêng 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docGiao anTD7 4 cot theo CKTKN moi.doc