Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Hồng Thủy

I/ MỤC TIÊU: Tóm tắc nội dung, chương trình Thể Dục lớp 7. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số qui định khi học tập bộ môn TDTT. Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

* Yêu Cầu:

- Học sinh nắm bắt được nội dung chương trình Thể dục 7.

- Học sinh có thái độ học tập tốt. Úng xữ tốt với bạn và tự giác tích cực trong tập luyện TDTT.

II/ ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Sân trường THCS Đức Tân.

III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 

doc83 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Hồng Thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iện một số nước đi trong cờ Vua và cách ghi biên bản. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp - Gọi từ 3-4 em HS lên thực hiện các động tác trên. B.PHẦNCƠ BẢN: Tiết 59: Cờ Vua - Học cờ tàn (tàn cuộc chốt đơn giản nhất). tập thi đấu. Tập thi đấu. K K 32-35 phút - GV vừa thực hành vừa giải thích cho học sinh hiểu cách ghi biên bản. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm Tiết 58: Cờ Vua - Học cờ tàn (tàn cuộc xe đơn giản), tập thi đấu. - Cho HS xếp cờ vua vào bàn cờ và thi đấu với nhau. 30-32 phút -GV giới thiệu,HS quan sát. -Gv đưa từng quân cờ x x x x x x x lên để phân tích các x x x x x x x nước đi và tác dụng x x x x x x x của từng quân cờ. x x x x x x x -HS theo giỏi và ghi K GV chép các nước đi của cờ Vua. - GV quan sát và hướng dẫn các em thi đấu với nhau. C. PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố lại nội dung đã học cờ Vua. - GV nhận xét, đánh giá tiết dạy: khen thưởng HS tập luyện tích cực, nhắc nhỡ HS chưa nghiêm túc. - Dặn dò về nhà tự tập luyện để nâng cao kĩ thuật đánh cờ và bật xa. - Xuống lớp. 12-15 phút - GV gọi một số em lên thực hiện các kĩ thuật đã học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x K GV - HS nghiêm túc chú ý GV nhận xét và dặn dò về nhà. - Giải tán. TUẦN 31 TIẾT 61,62 Soạn ngày 11-04-2010 Bài dạy: CỜ VUA I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1. Mục tiêu: Cờ Vua: - Học cờ tàn (tàn cuộc xe đơn giản), tập thi đấu có ghi biên bản . - Tập chiếu hết bằng quân nhẹ. Tập thi đấu. 2. Yêu cầu: - Học sinh hoàn thành nội dung bài học một cách tích cực. - Tập luyện tích cực và nghiêm túc trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM- THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân. Các tranh ảnh có trong thiết bị III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐÀU: 1. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ bài học. 2. Kiểm tra bài củ:Thực hiện một số nước đi trong cờ Vua và cách ghi biên bản. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp - Gọi từ 3-4 em HS lên thực hiện các động tác trên. B.PHẦNCƠ BẢN: Tiết 61: Cờ Vua - Học cờ tàn (tàn cuộc xe đơn giản), tập thi đấu. Cho HS xếp cờ vua vào bàn cờ và thi đấu với nhau. Tập thi đấu. K K 32-35 phút - GV vừa thực hành vừa giải thích cho học sinh hiểu cách ghi biên bản. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm Tiết 62: Cờ Vua - Tập chiếu hết bằng quân nhẹ. - Tập thi đấu. 30-32 phút -GV giới thiệu,HS quan sát. -Gv đưa từng quân cờ x x x x x x x lên để phân tích các x x x x x x x nước đi và tác dụng x x x x x x x của từng quân cờ. x x x x x x x -HS theo giỏi và ghi K GV chép các nước đi của cờ Vua. - GV quan sát và hướng dẫn các em thi đấu với nhau. C. PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố lại nội dung đã học cờ Vua. - GV nhận xét, đánh giá tiết dạy: khen thưởng HS tập luyện tích cực, nhắc nhỡ HS chưa nghiêm túc. - Dặn dò về nhà tự tập luyện để nâng cao kĩ thuật đánh cờ và bật xa. - Xuống lớp. 12-15 phút - GV gọi một số em lên thực hiện các kĩ thuật đã học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x K GV - HS nghiêm túc chú ý GV nhận xét và dặn dò về nhà. - Giải tán. TUẦN 32 TIẾT 63,64 Soạn ngày 17--04-2010 Bài dạy: CỜ VUA I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1. Mục tiêu: Cờ Vua: - Tập chiếu hết bằng quân nặng. Tập thi đấu. - Một vài trường hợp hoà với ưu thế vật chất lớn. Tập thi đấu. 2. Yêu cầu: - Học sinh hoàn thành nội dung bài học một cách tích cực. - Tập luyện tích cực và nghiêm túc trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM- THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân. Các tranh ảnh có trong thiết bị III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐÀU: 1. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ bài học. 2. Kiểm tra bài củ:Thực hiện một số nước đi trong cờ Vua và cách ghi biên bản. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp - Gọi từ 3-4 em HS lên thực hiện các động tác trên. B.PHẦNCƠ BẢN: Tiết 63: Cờ Vua Tập chiếu hết bằng quân nặng. Cho HS xếp cờ vua vào bàn cờ và thi đấu với nhau. Tập thi đấu. K K 32-35 phút - GV vừa thực hành vừa giải thích cho học sinh hiểu cách ghi biên bản. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm Tiết 64: Cờ Vua - Một vài trường hợp hoà với ưu thế vật chất lớn. Tập thi đấu. - Tập thi đấu. 30-32 phút -GV giới thiệu,HS quan sát. -Gv đưa từng quân cờ x x x x x x x lên để phân tích các x x x x x x x nước đi và tác dụng x x x x x x x của từng quân cờ. x x x x x x x -HS theo giỏi và ghi K GV chép các nước đi của cờ Vua. - GV quan sát và hướng dẫn các em thi đấu với nhau. C. PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố lại nội dung đã học cờ Vua. - GV nhận xét, đánh giá tiết dạy: khen thưởng HS tập luyện tích cực, nhắc nhỡ HS chưa nghiêm túc. - Dặn dò về nhà tự tập luyện để nâng cao kĩ thuật đánh cờ và bật xa. - Xuống lớp. 12-15 phút - GV gọi một số em lên thực hiện các kĩ thuật đã học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x K GV - HS nghiêm túc chú ý GV nhận xét và dặn dò về nhà. - Giải tán. TUẦN 33 TIẾT 65 Soạn ngày 24 - 04 -2010 Bài dạy: CỜ VUA I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1. Mục tiêu: Cờ Vua: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra. 2. Yêu cầu: - Học sinh hoàn thành nội dung bài học một cách tích cực. - Tập luyện tích cực và nghiêm túc trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM- THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân. Các tranh ảnh có trong thiết bị III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐÀU: 1. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ bài học. 2. Kiểm tra bài củ:Thực hiện một số nước đi trong cờ Vua và cách ghi biên bản. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp - Gọi từ 3-4 em HS lên thực hiện các động tác trên. B.PHẦNCƠ BẢN: Tiết 63: Cờ Vua Ôn tập các nội dung cờ Vua Đã học. - Tập chiếu hết bằng quân nhẹ. - Tập chiếu hết bằng quân nặng. - Ôn các đòn chiến thuật, cờ tàn cuộc Cho HS xếp cờ vua vào bàn cờ và thi đấu với nhau. - Tập thi đấu. K K 32-35 phút - GV vừa thực hành vừa giải thích cho học sinh hiểu cách ghi biên bản. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. - Các em học sinh thi đấu với nhau có ghi biên bản. K K K K - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm C. PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố lại nội dung đã học cờ Vua. - GV nhận xét, đánh giá tiết dạy: khen thưởng HS tập luyện tích cực, nhắc nhỡ HS chưa nghiêm túc. - Dặn dò về nhà tự tập luyện để nâng cao kĩ thuật đánh cờ và bật xa. - Xuống lớp. 12-15 phút - GV gọi một số em lên thực hiện các kĩ thuật đã học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 66666666 K GV - HS nghiêm túc chú ý GV nhận xét và dặn dò về nhà. - Giải tán. TUẦN 33 - TIẾT 66 Soạn ngày 24/04/2010 KIỂM TRA CỜ VUA I/ MỤC TIÊU-YÊU CẦU: 1.Mục tiêu:Các bài tập về Cờ Vua: + Cách chiếu hết một mình vua trên bàn cờ. + Chiếu hết bằng xe. + Chiếu hết bằng Hậu. + Chiếu hết bằng hai Tượng. + Nước đi của các quân cờ. + Kí hiệu cờ Vua. Yêu cầu: HS thực hiện nghiên túc, không lộn xộn trong giờ kiểm tra. Mỗi em HS được thực hiện kiểm tra 45 phút. - HS thực hiện nghiêm túc. II/ ĐỊA ĐIỂM- THIẾT BỊ DẠY HỌC: Sân trường THCS Đức Tân. Hai em một bộ cờ Vua. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ kiểm tra. 8-10 phút - Cán sự tập hợp lớp điểm số báo cáo. - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp B. PHẦNCƠ BẢN: Tiết 53 : 1. Nội dung kiểm tra : Các bài tập về Cờ Vua: + Cách chiếu hết một mình vua trên bàn cờ. + Chiếu hết bằng xe. + Chiếu hết bằng Hậu. + Chiếu hết bằng hai Tượng. + Nước đi của các quân cờ. + Kí hiệu cờ Vua. 2. Biểu điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện tốt và hoàn thành các bài tập cờ vua đúng thời gian qui định. - Điểm 7-8: Thực hiện đạt kết quả đúng từ 4 nội dung trở lên. - Điểm 5-6: Thực hiện đạt kết quả đúng từ 3 nội dung trở lên - Điểm 3-4 : Thực hiện đạt kết quả đúng từ 2 đến 3 nội dung. - Điểm 1-2: Thực hiện đúng từ 1 nội dung trở xuống. 30-32 phút - Chia 2 em thành một trên bàn cờ và cùng kiểm tra làm bài. - GV đi từng bàn cờ quan sát HS thực hiẹn kiểm tra. K K K K - Chia 2 em thành một trên bàn cờ và cùng kiểm tra làm bài. - GV đi từng bàn cờ quan sát HS thực hiẹn kiểm tra. K K K K . C. PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố lại nội dung đã kiểm tra. - Cho HS thả lỏng toàn thân. - GV nhận xét, đánh giá tiết kiểm tra: khen thưởng HS tập luyện tích cực, nhắc nhỡ HS chưa nghiêm túc. - Dặn dò về nhà tự tập luyện để nâng cao kĩ thuật chơi cờ Vua. - Xuống lớp. 5-6 phút €€€€€€€ - Cán sự tập hợp €€€€€€€ lớp chú ý GV cũng €€€€€€€ cố bài học và thả €€€€€€€ lỏng toàn thân. - Hướng dẫn HS tự tập luyện. - Giải tán €GV

File đính kèm:

  • docGiáo án TD 7 BThuan.doc