Giáo án Thể dục lớp 7 - Tiết 44 đến 57 - Năm học 2012-2013

I, mục tiêu bài giảng

1,kiến thức:

- Ôn tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác

- Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa.nhảy bước bộ trên không

- chạy bền chơi chò chơi chạy bền

- trò chơi "nhảy vào vòng tiếp sức"

2, kĩ năng:

- yêu cầu thực hiện các động tác đều đẹp đúng nhịp

- Yêu cầu thực hiện được mức hình thành động tác bật nhảy

- Biết cách chơi trò chơi "nhảy vòng tiếp sức"

3,Thái độ

- Nghiên túc tích cực tự giác chủ động trong khi tập

II, Địa điểm và phương tiện:

- Địa điểm: trên sân trường,vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện: SGV, 2 cờ/ HS,đệm mút,1 còi

 

doc29 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 7 - Tiết 44 đến 57 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n theo sự hướng dẫn của GV Nhóm1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Nhóm 3 €€€€ €€€€ - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện chuyền cầu bằng mu bàn chân. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vòng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5-7 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút Đội hình xuống lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ ∆ GV Ngày soạn :...../......./2012 Ngày dạy :........./....../2012 Tiết 54 : BẬT NHẢY ĐÁ CẦU I, Mục tiêu bài giảng: 1, Kiến thức: - Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập 2, Kĩ năng : - Biết và thực hiện được kỹ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - chân lăng duỗi thẳng qua xà.; Biết và thực hiện được tương đối đúng động tác tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân. - Qua tập luyện HS nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật , yêu thích môn học . Biết vận dụng để có thể tự tập hằng ngày. 3, Thái độ : - Nghiêm túc tích cực tự giác tập luyện: II, Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: tại sân trường, vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: SGV giáo án,còi.cầu III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I, Phần mở đầu: 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ * chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông 3, Kiểm tra bài cũ: - Tâng cầu 8 -10phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. - Đội hình nhân lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ ∆ GV - GV phổ biến ngắn gọn - Đội hình khởi động €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ € ∆ GV - Gọi 1-2 HS lên kiểm tra - GV nhận xét đánh giá - Đội hình kiểm tra €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ € ∆ GV II, Phần cơ bản 1. Bật nhảy : - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Đá cầu : - Ôn tâng cầu , chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Học : Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. + Chuẩn bị : Đứng chân đá trước, mũi bàn chân cách biên ngang khỏang một bàn chân, cả bàn chân chạm đất. Chân sau, chạm đất bằng nữa bàn chân trên. + Động tác : Bước chân trụ ra trước một bước, dồn trọng tâm lên chân trụ, kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao – về trước một khỏang vừa tầm chân đá. Tiếp theo co chân, dùng mu bàn chân đá mạnh cầu sang sân đối phương. Khi phát cầu và sau khi phát cầu, trọng tâ, cơ thể không nâng lên cao, bàn chân đá cầu không nâng quá đầu gối. - Một số điểm trong luật đá cầu : + Sân – lưới . + Nội dung thi đấu 3. Củng cố ( Đá cầu ) III,PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 28-30 phuùt 14 phút 9 phút 5 phút 13 phút 5 phút 5 phút 1-3 phút 5-7 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút - GV hướng dẫn cho HS thực hiện 2-3 lần -Đội hình: €€€€€GV € → - GV gọi 2-3 HS lên thực hiện - GV quan sát sửa sai - HS thực hiện lần lượt -GV phân tích và thị phạm 1-2 lần cho học sinh quan sát và hiểu và điều khiển các em tập - Phân nhóm tập luyện theo sự hướng dẫn của GV Nhóm1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Nhóm 3 €€€€ €€€€ - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện chuyền cầu bằng mu bàn chân. Lớp quan sát nhận xét. Đội hình xuống lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ ∆ GV Ngày soạn :...../......./2012 Ngày dạy :........./....../2012 Tiết 55 : BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I, Mục tiêu bài giảng: 1, Kiến thức: - Bật nhảy: Ôn Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 2, Kĩ năng: - Biết và thực hiện được kỹ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Đá cầu : Biết và thực hiện được tương đối đúng động tác tâng cầu – chuyền cầu bằng mu bàn chân.Biết và thực hiện tốt các động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự tập và kiên trì tập luyện để phát triển sức bền. - Qua tập luyện HS nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật , yêu thích môn học . Biết vận dụng để có thể tự tập hằng ngày. 3, Thái độ: - Nghiêm túc tích cực tự giác tập luyện: II, Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: tại sân trường, vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: SGV giáo án,còi.cầu, hố cát , sào III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chúc I, Phần mở đầu: 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ * chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông 8 -10phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. - Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ∆ GV - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ € ∆ GV II, Phần cơ bản 1. Bật nhảy : - Ôn bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật ở trên cao; - Trò chơi “ Lò cò tiếp sức ”. 2. Đá cầu : - Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, - Chuyền cầu bằng mu bàn chân; - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Đấu tập. 3. Củng cố ( Đá cầu ) 4. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. Nam 5 vòng Nữ 4 vòng 28-30 phuùt 10-12 phút 7 phút 5 phút 10-12 phút 2 phút 2 phút 4 phút 5 phút 1-2 phút 3-5 phút Gv phaân nhóm tập luyện BN – ĐC sau đổi nội dung địa điểm - Gv hướng dẫn HS luyện tập GV quan sát sửa sai - Gv phổ biến nội dung trò chơi“ Lò cò tiếp sức ” và cho hs tiến hành chơi. GV nhận xét, đánh giá trò chơi. - Gv hướng dẫn HS luyện tập GV quan sát sửa sai Nhoùm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Nhoùm.3 €€€€ €€€€ - Phaân nhoùm đấu taäp theo söï höôùng daãn cuûa GV. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện chuyền cầu bằng mu bàn chân. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vòng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. III,PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5-7 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút Đội hình xuống lớp: €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ ∆ GV Ngày soạn :...../......./2012 Ngày dạy :...../....../2012 Tiết 57 BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I, Mục tiêu bài giảng: 1, Kiến thức: - Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao hoặc do GV chọn - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 2, Kĩ năng: Bật nhảy : Biết và thực hiện được kỹ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật ở trên cao;Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. - Đá cầu : Biết và thực hiện được tương đối đúng động tác tâng cầu bằng mu bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân. - Qua tập luyện HS nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, yêu thích môn học . Biết vận dụng để có thể tự tập hằng ngày. 3, Thái độ: - Nghiêm túc tích cực tự giác tập luyện: II, Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: tại sân trường, vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: SGV giáo án,còi.cầu, hố cát , sào III. Nội dung và phương pháp lên lớp: I, Phần mở đầu: 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ * chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông 8-10 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. - Đội hình nhân lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ∆ GV - GV phổ biến ngắn gọn - Đội hình khởi động €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ € ∆ GV II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Bật nhảy : - Ôn hạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Ôn bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật ở trên cao; - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. 2. Đá cầu : - Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân; - Chuyền cầu bằng mu bàn chân; - Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân. - Đấu tập. 3. Củng cố ( Đá cầu ) 28-30 phuùt 12-14 phút 4 phút 5 phút 5 phút 12-14 phút 2 phút 3 phút 3 phút 5 phút 1-3 phút - GV hướng dẫn cho HS thực hiện 2-3 lần -Đội hình: €€€€€GV € → - GV gọi 2-3 HS lên thực hiện - GV quan sát sửa sai - HS thực hiện lần lượt - Gv phổ biến nội dung trò chơi“ Lò cò tiếp sức ” và cho hs tiến hành chơi. GV nhận xét, đánh giá trò chơi. -GV phân tích và thị phạm 1-2 lần cho học sinh quan sát và hiểu và điều khiển các em tập - Phân nhóm tập luyện theo sự hướng dẫn của GV .Nhóm1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Nhóm 3 €€€€ €€€€ - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện chuyền cầu bằng mu bàn chân. Lớp quan sát nhận xét. III,PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5-7 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút Đội hình xuống lớp: €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ∆ GV

File đính kèm:

  • docthe duc lop 7(1).doc