Giáo án Hoạt động ngoài giờ Lên Lớp 7 - Chủ điểm tháng 9 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương

I/ Mục tiêu : Giúp học sinh

- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện

- Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động

II/ Nội dung và hình thức hoạt động

1/ Nội dung :

- Lớp trưởng tỏng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ sau một năm hoạt động

- Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới

2/ Hình thức hoạt động :

- Nghe báo cáo và thảo luận

- Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết

III/ Chuẩn bị hoạt động :

1/ Phương tiện :

- GV hướng dẫn viết báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt :

+ Nề nếp của lớp : truy bài đầu giờ 15 phút , các hoạt động giữa giờ , .

+ Về học tập

+ Về lao động

- Phiếu bầu

- Một số tiết mục văn nghệ

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ Lên Lớp 7 - Chủ điểm tháng 9 - Năm học 2012-2013 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 9 truyền thống nhà trường Ngày soạn : 08/09/2012 Ngày dạy : 11/09/2012 Tiết : 1: Bầu cán bộ lớp I/ Mục tiêu : Giúp học sinh - Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện - Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động II/ Nội dung và hình thức hoạt động 1/ Nội dung : Lớp trưởng tỏng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ sau một năm hoạt động Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới 2/ Hình thức hoạt động : - Nghe báo cáo và thảo luận Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết III/ Chuẩn bị hoạt động : 1/ Phương tiện : - GV hướng dẫn viết báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt : + Nề nếp của lớp : truy bài đầu giờ 15 phút , các hoạt động giữa giờ , . + Về học tập + Về lao động Phiếu bầu Một số tiết mục văn nghệ 2/ Về tổ chức: - GVCN hội ý với cán bộ lớp để đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học vừa qua, thống nhất chương trình hoạt động Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp Người điều khiển chương trình Thư ký Phân công người chuẩn bị phiếu Phân công chuẩn bị văn nghệ Trang trí lớp IV/ Tiến hành hoạt động : Hát tập thể bài hát : Vui tới trường Lớp trưởng cũ tuyên bố lý do giới thiệu chương trình ,người điêù khiển,thư ký Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng cũ đọc báo cáo tổng kết hoạt động,phương hướng hoạt động cho năm học tới và đọc đơn xin từ chức Lớp phát biểu ý kiến Người điều khiển tổng kết các ý kiến Bầu cán bộ mới + người điều khiển mời GVCN nêu các tiêu chuẩn của cán bộ lớp + Các thành viên trong lớp giới thiệu các bạn có đủ năng lực ,thư ký viết danh sách những bạn ứng cử , đề cử lên bảng + Tiến hành bầu theo qui định + Tổ kiểm phiếu làm việc , tuyên bố những người trúng cử Người điều khiển chúc mừng và mời GVCN lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp mới được bầu Một đại diện cho đội ngũ cán bộ lớp mới lên đọc lời hứa , cảm ơn sự tín nhiệm của lớp Cả lớp hát bài : Lớp chúng ta kết đoàn, huặc một bài hát bất kỳ. V/ Kết thúc hoạt động Người điều khiển tuyên bố kết thúc chương trình làm việc , chúc mừng cán bộ lớp mới Chúc cả lớp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động VI / Rút kinh nghiệm GVCN Kết luận. Ngày soạn : 22/09/2012 Ngày dạy:25/09/2012 Tiết: 2: thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học I/ Mục tiêu : Giúp HS hiểu Nội qui , nhiệm vụ năm học và ý nghĩa của nó Tự giác thực hiện , nhắc nhở nhau cùng thực hiện tốt nội qui đã học II/ Chuẩn bị hoạt động 1/ Phương tiện : Văn bản nội qui và nhiệm vụ năm học Một số câu hỏi về nội qui , ý nghĩa của nội qui ,nhiệm vụ năm học , việc chấp hành nội qui của trường của lớp trong năm qua : Câu 1: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội qui nhà trường ? Câu 2: Việc tự giác thực hiện nội qui của nhà trường , của lớp được thực hiện như thế nào ? Câu 3 : Theo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội qui ? Câu 4 : Theo bạn việc thực hiện nội qui của nhà trường và của lớp ta trong năm học vừa qua ntn? Câu 5: Trong năm học này theo bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì? Câu 6 : Theo bạn mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực tốt nhiệm vụ năm học Một số tiết mục văn nghệ 2/ Về tổ chức : GVCN : + Phổ biến yêu cầu ,nội dung kế hoạch hoạt động + Yêu cầu từng HS nghiên cứu nội qui của trường và việc thực hiện nội qui cảu bản thân , của tập thể trong năm học vừa qua + Giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án Lớp thảo luận thống nhất nội quy, chương trình và hình thức hoạt động , phân công cụ thể Tổ 3 trang trí Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ III/ Tiến hành hoạt động : Hát tập thể bài hát: Vui tới trường ( hay bài hát tùy ý) Người điều khiển tuyên bố lý do ,giới thiệu đại biểu , chương trình hoạt động Sau đó nêu từng câu hỏi cho cả lớp thảo luận Dựa vào đáp án người điều khiển tổng két lại từng vấn đề đã được thảo luận xen kẽ các tiết mục văn nghệ IV/ Kết thúc hoạt động Người điều khiển động viên cả lớp tự giác phấn đấu thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học V/ Rút kinh nghiệm: - GVCN nhắc lại các vẫn đề cần thực hiện, động viên HS hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

File đính kèm:

  • docHDNGLL 7 THANG 9.doc