Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 12 đến Tuần 15 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Phê

I/ MỤC TIÊU :

1.Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà.

+ Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà.

+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà.

2.Bật nhảy: Đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Đá lăng sang ngang. Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"

+ Kiến thức: Biết cách thực hiện Đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Đá lăng sang ngang. Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"

+ Kĩ năng: - Thực hiện được Đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Đá lăng sang ngang.

 - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi "Nhảy ô tiếp sức".

3.Chạy bền: Chạy theo địa hình qui định .Nhảy dây bền, tâng cầu bền.

+ Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên và Nhảy dây bền, tâng cầu bền.

 + Kĩ năng: Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên và Nhảy dây bền, tâng cầu bền.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – còi – vạch xuất phát, đích – Đường chạy .

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 12 đến Tuần 15 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Phê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nội dung – yêu cầu trò chơi . + Tổ chức cho HS chơi ở đội hình sau . ▲ GV * * * * * * 1,5m * * * * * * + GV phát lệnh , theo dỏi nhắc nhở . + Gọi 1 em lên tập 9 động tác TD các em còn lại quan sát nhận xét.GV nhận xét chung - Tập đồng loạt - GV quan sát nhắc nhở. - GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích ▲ XP - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ Tuần : 13 Tiết : 25+26 Ngày soạn :18 / 11 / 2010 Ngày dạy : 19/ 11 / 2010 GIÁO ÁN SỐ : 13 BÀI : BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1.Bài TD: Ôn các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy. + Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. + Kĩ năng: Thực hiện đúng các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. 2.Bật nhảy: Ôn đá lăng sang ngang. Học: Đà một bước giậm nhảy vào hố cát. Trò chơi "Lò cò tiếp sức" + Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện Đà một bước giậm nhảy vào hố cát. Đá lăng sang ngang. Trò chơi "Lò cò tiếp sức" + Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản Đà một bước giậm nhảy vào hố cát. Đá lăng sang ngang. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi "Lò cò tiếp sức" 3.Chạy bền: Chạy theo địa hình qui định + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Kĩ năng: Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – còi – vạch xuất phát, đích – Hố nhảy, đệm . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1/ Bài thể dục với cờ : + Ôn : Động tác vươn thở, tay , động tác chân , lườn, bụng , phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. 2/ Bật nhảy : + Ôn đá lăng sang ngang . + Học: Đà một bước giậm nhảy vào hố cát. + Trò chơi : “ Lò cò tiếp sức .” 3/ Chạy bền : + Luyện tập * Nam : 600m . * Nữ : 400m . PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : + Ôn bài thể dục với cờ . + Ôn chạy bền : Nam 1000m, Nữ 800m . 10 phút Mỗi động tác 2l*8n Mỗi động tác 2l*10m 72 phút Mỗi động tác 3 lần 3 lần 8 phút - Đội hình 4 hàmg ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X ********. ******** ******** ******** ▲ + GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . + GV hô HS tập phối hợp 9 động tác - GV quan sát sửa sai . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + Từng tổ tự tập theo sự hướng dẩn của cán sự tổ - GV quan sát giúp đở . + Từng tổ tập các tổ còn lại quan sát nhận xét – GV nhận xét chung .(Cán sự tổ điều khiển ) - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - Học sinh tập ở ĐH sau theo hiệu lệnh của cán sự . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + GV làm mẫu + GT ngắn gon KTĐT. + HS tập ở đội hình sau * * * * * * * * * * * * * * * ▲ * * * * * * * * * * + GV nêu nội dung – yêu cầu trò chơi . + Tổ chức cho HS chơi ở đội hình sau . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở . ▲ XP * H/S chú ý thả lỏng sau khi chạy - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ Tuần : 14 Tiết : 27+28 Ngày soạn :25 / 11 / 2010 Ngày dạy : 26 / 11 / 2010 GIÁO ÁN SỐ : 14 BÀI : BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - BẬT NHẢY I/ MỤC TIÊU : 1.Bài TD: Ôn các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy. + Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. + Kĩ năng: Thực hiện đúng các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. 2.Bật nhảy: Học: Nhảy bước bộ. Trò chơi: “Khéo vướng chân” + Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện Nhảy bước bộ. Trò chơi “Khéo vướng chân”. + Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản Đà một bước giậm nhảy vào hố cát. Đá lăng sang ngang. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi "Lò cò tiếp sức" II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – còi – vạch xuất phát, đích – Hố nhảy, đệm . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1/ Bài thể dục với cờ : + Ôn : Động tác vươn thở, tay , động tác chân , lườn, bụng , phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. 2/ Bật nhảy : Học: Nhảy bước bộ. Trò chơi: “Khéo vướng chân” 3/ Chạy bền : + Luyện tập * Nam : 600m . * Nữ : 400m . PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : + Ôn bài thể dục với cờ . + Ôn động tác nhảy bước bộ trên không. + Ôn chạy bền : Nam 1000m, Nữ 800m . 10 phút Mỗi động tác 2l*8n Mỗi động tác 2l*10m 72 phút Mỗi động tác 3 lần 3 lần 8 phút - Đội hình 4 hàmg ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X ********. ******** ******** ******** ▲ + GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . + GV hô HS tập phối hợp 9 động tác - GV quan sát sửa sai . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + Từng tổ tự tập theo sự hướng dẩn của cán sự tổ - GV quan sát giúp đở . + Từng tổ tập các tổ còn lại quan sát nhận xét – GV nhận xét chung .(Cán sự tổ điều khiển ) + GV làm mẫu + GT ngắn gon KTĐT. + HS tập ở đội hình sau * * * * * * * * * * * * * * * ▲ * * * * * * * * * * + GV nêu nội dung – yêu cầu trò chơi . + Tổ chức cho HS chơi – GV quan sát nhắc nhở. - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở . ▲ XP * H/S chú ý thả lỏng sau khi chạy - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ Tuần : 15 Tiết : 29+30 Ngày soạn :02 / 12 / 2010 Ngày dạy : 03 / 12 / 2010 GIÁO ÁN SỐ : 15 BÀI : BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1.Bài TD: Ôn các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy. + Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. + Kĩ năng: Thực hiện đúng các động tác Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. 2.Bật nhảy: Ôn: Nhảy bước bộ. Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” + Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện Nhảy bước bộ. Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. + Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng Nhảy bước bộ. Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. 3. Chạy bền : Nhảy dây bền, tâng cầu bền. + Kiến thức: Biết cách thực hiện nhảy dây bền, đá cầu bền. + Kĩ năng: Thực cơ bản đúng nhảy dây bền, đá cầu bền. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường - Dây nhảy – còi – vạch xuất phát, đích – Hố nhảy, đệm III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1/ Bài thể dục với cờ : + Ôn : Động tác vươn thở, tay , động tác chân , lườn, bụng , phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. 2/ Bật nhảy : Ôn: Nhảy bước bộ. Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Củng cố: 3/ Chạy bền : + Luyện tập * Nam : 600m . * Nữ : 400m . PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : + Ôn bài thể dục với cờ . + Ôn động tác nhảy bước bộ trên không. + Ôn chạy bền : Nam 800m, Nữ 600m . 10 phút Mỗi động tác 2l*8n Mỗi động tác 2l*10m 70 phút Mỗi động tác 3 lần 3 lần 10 phút - Đội hình 4 hàmg ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X ********. ******** ******** ******** ▲ + GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . + GV hô HS tập phối hợp 9 động tác - GV quan sát sửa sai . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + Từng tổ tự tập theo sự hướng dẩn của cán sự tổ - GV quan sát giúp đở . + Từng tổ tập các tổ còn lại quan sát nhận xét – GV nhận xét chung .(Cán sự tổ điều khiển ) + GV nêu nội dung - yêu cầu tập luyện. + HS tập ở đội hình sau * * * * * * * * * * * * * * * ▲ * * * * * * * * * * - GV quan sát sửa sai. + GV nêu nội dung – yêu cầu trò chơi . + Tổ chức cho HS chơi – GV quan sát nhắc nhở. ▲ GV * * * * * * 1,5m * * * * * * + Gọi 2 em 1 nam 1 nữ thực hiện động tác nhảy bước bộ trên không các em còn lại quan sát nhận xét. GV nhaanjxets chung. - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở . ▲ XP * H/S chú ý thả lỏng sau khi chạy - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲

File đính kèm:

  • docGiao an TD7tuan 1215.doc