Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 27 - Bản đẹp 2 cột

I- Mục tiêu:

*Nhiệm vụ:

+ Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8 (tóm tắt)

+ Một số hướng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh (phần 1)

* Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học.

+ Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác.

 II - Địa điểm – Phương tiện:

- Địa điểm: + Học ở trên lớp.

- Phương tiện: + Giáo viên soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp.

 + Học sinh chuẩn bị sách vở để ghi bài.

III- Nội dung dạy học:

 

doc53 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 27 - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra kỹ thuật chạy ngăn * Hình thức kiểm tra : + Kiểm tra thực hành * Mức độ đành giá : + Xếp loại : Giỏi + Xếp loại : Khá + Xếp loại : TB + Xếp loại : yếu 30’ . ĐH Kiểm tra: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x r GV - GV gọi 2 hs lên thực hiện - Lần lượt HS lên thực hiện. - HS ở dưới quan sát và đành giá - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - GV công bố điểm. C-Phần kết thúc: 1- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 2-Nhận xét : 3- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:24 chạy ngắn – nhảy cao I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ - Nhảy cao: + Ôn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Học: Cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; Trò chơi và một số động tác bổ trợ.. - Chạy bền: + Luyện tập chạy bền.. * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học. + Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL A-Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy t/h bài thể dục phát triển chung? 2- Nhảy cao: + Ôn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Học: Cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; Trò chơi và một số động tác bổ trợ.. 3- Chạy bền: + Luyện tập chạy bền.. 30’ 3’ 14’ 13’ 3x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: x x x x x r GV x - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy t/h Một số trò chơi trong nhảy cao? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:25 chạy ngắn – nhảy cao I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ - Nhảy cao: + Ôn: Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà. + Học: Đo đà và điều chỉnh đà. - Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học. + Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL A-Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy t/h Một số trò chơi trong nhảy cao? 2- Nhảy cao: + Ôn: Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà. + Học: Đo đà và điều chỉnh đà. 3- Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 30’ 3’ 14’ 13’ 3x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: x x x x x r GV x - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy Đo đà và điều chỉnh đà.? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:26 chạy ngắn – nhảy cao I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ - Nhảy cao: + Ôn: Các ĐT bổ trợ chạy đà. + Học: Đặt chân giậm vào điểm giậm nhảy, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, giai đoạn qua xà. - Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học. + Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL A-Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy Đo đà và điều chỉnh đà.? 2- Nhảy cao: + Ôn: Các ĐT bổ trợ chạy đà. + Học: Đặt chân giậm vào điểm giậm nhảy, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, giai đoạn qua xà. 3- Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 30’ 3’ 14’ 13’ 3x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: x x x x x r GV x - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy Đo đà và điều chỉnh đà.? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:27 chạy ngắn – nhảy cao I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ - Nhảy cao: + Ôn: Các ĐT bổ trợ chạy đà, đặt chân giậm vào điểm giậm nhảy, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. + Học: Giai đoạn qua xà và tiếp đất nhảy cao “bước qua” - Chạy bền: + Trò chơi (do GV chọn) * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học. + Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL A-Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy Đo đà và điều chỉnh đà.? 2- Nhảy cao: + Ôn: Các ĐT bổ trợ chạy đà, đặt chân giậm vào điểm giậm nhảy, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. + Học: Giai đoạn qua xà và tiếp đất nhảy cao “bước qua” 3- Chạy bền: + Trò chơi (do GV chọn) 30’ 3’ 14’ 13’ 3x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: x x x x x r GV x - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy Đo đà và điều chỉnh đà.? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV

File đính kèm:

  • docgiao an theo ppct tinh ha giang.doc