Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 55+56 - Năm học 2012-2013

I: Mục Tiêu:

1, ĐC:

- Kiến thức: Ôn một số kỹ thuật đá cầu đã học “do Gv chọn”.

- Học: kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, giới thiệu một số điều luật cơ bản trong luật đá cầu.

- Kiến thức:

 - Thực hiện tương đối tốt động tác kỹ thuật tấn công bằng mu bàn chân

2, TTTC:

- Kiến thức: Ôn tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Phát bóng cao tay chín diện.

- Kỹ năng:

 - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật.

3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, khéo léo, chính xác và tăng cường thể lực

II: Địa Điểm – Phương Tiện:

1, Địa điểm:

 Sân trường.

2, Phương tiện:

- Gv: Còi, cầu trinh, bóng chuyền, lưới.

 - Hs: Vệ sinh sân đá cầu, vệ sinh sân bóng chuyền.

III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức:

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 55+56 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/3/2013 Ngày Dạy: 16/3/2013 Tiết 55: đá cầu – thể thao tự chọn (bóng chuyền) I: Mục Tiêu: 1, ĐC: - Kiến thức: Ôn một số kỹ thuật đá cầu đã học “do Gv chọn”. - Học: kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, giới thiệu một số điều luật cơ bản trong luật đá cầu. - Kiến thức: - Thực hiện tương đối tốt động tác kỹ thuật tấn công bằng mu bàn chân 2, TTTC: - Kiến thức: Ôn tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Phát bóng cao tay chín diện. - Kỹ năng: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật. 3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, khéo léo, chính xác và tăng cường thể lực II: Địa Điểm – Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, cầu trinh, bóng chuyền, lưới. - Hs: Vệ sinh sân đá cầu, vệ sinh sân bóng chuyền. III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức: Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2’ 8’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: 1, ĐC: - Ôn kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mau bàn chân. - Học: kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, - Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong luật đá cầu. 2, TTTC: - Ôn tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Phát bóng cao tay chín diện. 15’ 15’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập đá cầu, một nhóm tập bóng chuyền. Sau thời gian nhất định, hai nhóm đổi nội dung tập x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập ĐC - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập toàn bộ kỹ thuật: Tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mau bàn chân. - Gv giảng giải và làm mẫu kỹ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - Gv tập chung Hs: Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong luật đá cầu. x x x x x x x x x x Đội hình tập BC - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện luyện tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Phát bóng cao tay chính diện. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau + Tập các ký thuật: tâng cầu, phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân + Tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, phát bóng cao tay, đệm bóng 5’ Ngày soạn: 18/3/2013 Ngày Dạy: 21/3/2013 Tiết 56: đá cầu – thể thao tự chọn (bóng chuyền) I: Mục Tiêu: 1, ĐC: - Kiến thức: - Ôn kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Học: Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong luật đá cầu. - Kỹ năng: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật 2, TTTC: - Thực hiện theo kế hoạch của Gv. => Yêu cầu: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật. 3. thái độ: - Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, khéo léo, chính xác và tăng cường thể lực II: Địa Điểm – Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, cầu trinh, bóng chuyền, lưới. - Hs: Vệ sinh sân đá cầu, vệ sinh sân bóng chuyền. III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức: Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2’ 8’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: 1, ĐC: - Ôn kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Học: Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong luật đá cầu. 2, TTTC: - Ôn tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Phát bóng cao tay chín diện. 15’ 15’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập đá cầu, một nhóm tập bóng chuyền. Sau thời gian nhất định, hai nhóm đổi nội dung tập x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập ĐC - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập toàn bộ kỹ thuật: Tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mau bàn chân. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - Gv tập chung Hs: Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong luật đá cầu. x x x x x x x x x x Đội hình tập BC - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện luyện tập phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Phát bóng cao tay chính diện. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - Hs thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học + Tập các động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau + Tập các ký thuật: tâng cầu, phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân 5’

File đính kèm:

  • docTD 8 TUAN 29(1).doc