Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 68

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu được nội dung, yêu cầu chương trình học tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp.

- Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ đó các em say sưa luyện tập.

II. NỘI DUNG.

1. Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8.

Chương trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chương trình lớp 9.

 Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

 Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

 Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu.

 

doc155 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 68, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: GVphổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực. II. Phần cơ bản. .2. Đá cầu: - Ôn: Đỡ cầu bằng ngực. - Đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. - Chiến thuật phát cầu cao xa. - Chuẩn bị - Động tác. GV phân tích làm mẫu. - Giới thiệu một số điều luật thi đấu. - Đấu tập : “Hình thức đôi”. 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8/ 32/ 5/ - ĐHNL 4 hàng tập hợp. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV biên chế tổ tập luyện , tập luyện theo phương pháp đồng loạt , sau đó chuyển sang cho HS tập luyện theo nhóm, tổ và cá nhân. - Chú ý : Thực hịên nghiêm túc đúng kỹ thuật động tác. - Chạy 600m nữ - 700m nam. - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học. ******************** tuần 32: Tiết 63: đá cầu - chạy bền i.Chuẩn bị: 1. Mục đích- yêu cầu: - Đá cầu : Ôn m ột số kỹ thuật đã học, đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, chiến thuật phát cầu cao sâu. Giới thiệu một số điều luật.Đấu tập . - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 2.Địa điểm – phương tiện: Tại sân tập thể dục của trường, 15 quả cầu, đồng hồ TT, một còi, đường chạy. ii. Quá trình lên lớp NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: GVphổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển. II. Phần cơ bản. 1. Đá cầu: - Ôn: Đỡ cầu bằng ngực. - Đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. - Chiến thuật phát cầu cao xa. - Chuẩn bị - Động tác: GV phân tích làm mẫu triển khai đội hình tập luyện cho HS. - Giới thiệu một số điều luật thi đấu. Đấu tập : “Hình thức đôi”. 3.Chạy bền : - Luyện tập chạy bền. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8’ 32/ 5/ - ĐHNL 4 hàng tập hợp. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV biên chế tổ tập luyện , tập luyện theo phương pháp đồng loạt , sau đó chuyển sang cho HS tập luyện theo nhóm, tổ và cá nhân. - Chú ý : Thực hịên nghiêm túc đúng kỹ thuật động tác. - Chạy 600m nữ - 700m nam. - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học. ********************* Tiết 64 : kiểm tra – đá cầu i.Chuẩn bị: 1. Mục đích- yêu cầu: Kiểm tra kĩ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân .Yêu cầu trong quá trình kiểm tra học sinh thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên đề ra. 2. Địa điểm – phương tiện: Tại sân tập thể dục của trường. 15 quả cầu, còi TT. ii. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. Chạy bớc nhỏ Nâng cao đùi - Chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra Kiểm tra kĩ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. 2. Cách cho điểm: Điểm 9 –10: Thực hiện đúng kĩ thuật ,chính xác động tác dứt khoát, thành tích đạt mức “Giỏi” Điểm 7 –8:Thực hiện đúng kĩ thuật ,chính xác động tác dứt khoát, thành tích đạt mức “Khá” Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng kĩ thuật nhng cha chính xác, động tác cha dứt khoát , thành tích đạt mức “Đạt” Điểm 3 –4: Thực hiện kỹ thuật động tác cha đúng còn sai sót, thanh tích không “Đạt” III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. Thực hiện một số động tác hồi tĩnh, chạy nhẹ nhàng ,đi lại hít thở. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra. - GV đọc điểm cho học sinh. 8/ 32/ 5/ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL ********** ********** ********** ********** 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV tổ chức đội hình kiểm tra cho HS. - Môĩ học sinh thực hiện 3lần và lấy thành tích ở lần thực hiện tốt nhất , nếu ngay lần thực hiện đầu tiên thực hiện tốt không thực hiện lần tiếp theo. - HS thực hiện theo hiêụ lệnh của GV . -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra ĐHXL ********** ********** ********** 5m GV ******************** tuần 33: Tiết 65: nhảy xa i.Chuẩn bị: 1. Mục đích- yêu cầu: - Nhảy xa :Bước đàu hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Trò chơi . “ bật nhảy tiếp sức” 2.Địa điểm – phương tiện: Tại sân tập thể dục của trường , hổ cát tơi xốp, đồng hồ TT ,một còi , đường chạy. ii. Quá trình lên lớp NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: GV nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhang nhàng 2 vong sân : - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trớc sau. II. Phần cơ bản. 1. Nhảy xa: - Bớc đầu hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi , phối hợp thuần thục cả 4 giai đoạn. - Ôn: Chạy đà 5-7 bớc giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bớc giậm nhảy bước bộ trên không. - Kỹ thuật trên không và tiếp đất. - Chú ý: - kỷ thuật chạy đà và giậm nhảy,thực hiện nghiêm túc. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8’ 30/ 5/ - ĐHNL 4 hàng ngang tập hợp. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học. *********************** Tiết 66: nhảy xa i.Chuẩn bị: 1. Mục đích- yêu cầu: - Nhảy xa :Bước đàu hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Trò chơi . “ Nhảy giây bền” 2.Địa điểm - phương tiện: Tại sân tập thể dục của trường , đồng hồ TT ,một còi , đường chạy. ii. Quá trình lên lớp NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: GV nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhang nhàng 2 vòng sân. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1. Nhảy xa: - Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi , phối hợp thuần thục cả 4 giai đoạn. - Ôn: Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. - Kỹ thuật trên không và tiếp đất. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. 8’ 32/ 5/ - ĐHNL 4 hàng ngang tập hợp. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học. tuần 34: Tiết 67: nhảy xa i.Chuẩn bị: 1. Mục đích- yêu cầu: - Nhảy xa : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 2.Địa điểm – phương tiện: Tại sân tập thể dục của trường, đồng hồ TT ,một còi , đường chạy. ii. Quá trình lên lớp NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: GV nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhang nhàng 2 vòng sân : - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1. Nhảy xa: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi , phối hợp thuần thục cả 4 giai đoạn. - Chú ý: - kỷ thuật chạy đà và giậm nhảy,thực hiện nghiêm túc. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: - Thực hiện một số động tác hồi tĩnh ,chạy nhẹ nhàng ,đi lại hít thở , cúi ngời thả lỏng . - Nhận xét kết quả giờ học. 8’ 32/ 5/ - ĐH nhận lớp 4 hàng ngang tập hợp. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học Tiết 68: kiểm tra - học kỳ (Nội dung nhảy xa) i.Chuẩn bị: 1. Mục đích- yêu cầu: - Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. Yêu cầu trong quá trình kiểm tra học sinh thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên đề ra. 2.Địa điểm - phương tiện: Hố cát nhảy xa, cuốc, thước đo, còi tt ii. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra 2. Khởi động. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. Chạy bước nhỏ Nâng cao đùi, - Chạy đạp sau di chuyển. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra nhảy xa : Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích 2. Cách cho điểm: Điểm 9 –10: Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 2,8m(nữ),3,2m(nam) Điểm 7 –8: Thực hiện đúng 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – trên không,kỹ thuật tiếp đất còn sai sót. thành tích 2,2m-2,8m(nữ). 2,9m – 3,2m(nam) Điểm 5 – 6: Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Thành tích 2,2m –2,5m(nữ),2,6m –2,9m(nam) Điểm 3 –4: không hình thành đợcgiai đoạn trên không.Thành tích2,2m( nữ), 2,6m( nam) III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra. - Giao bài tập về nhà. 8/ 32/ 5/ - Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang tập hợp. - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Mỗi học sinh nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5-6 học sinh Đ HKT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra ĐHXL ********** ********** ********** ********** 5m GV

File đính kèm:

  • docTD 8 CA NAM.doc