Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 3+4 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương

I. Mục tiêu:

1.: ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm,

nghĩ, quay các hư¬ớng.

* Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm,

nghĩ, quay các hư¬ớng.

 * Kỹ năng:

- Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học ở lớp 6 và thực hiện tư¬ơng đối linh hoạt các nội dung đó.

2. Chạy nhanh: Trò chơi: “Chạy tiếp sức chuyển vật” , tập bổ trợ

* Kiến thức:

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật” động tác bổ

 trợ phát triển sức nhanh.

* kỹ năng: thực hiện t¬ương đối tốt động tác bổ trợ, để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền trong vận động.

3. TháI độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Địa điểm ph¬ương tiện:

địa điểm: sân trư¬ờng

Ph¬ương tiện: GV: chuẩn bị thiết bị dạy học

HS: giầy

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 3+4 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/8/2013 Ngày dạy: 27/8/2013 TIẾT 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NHANH I. Mục tiêu: 1.: ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghĩ, quay các hướng. * Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghĩ, quay các hướng. * Kỹ năng: - Giúp HS nắm lại những kiến thức đã học ở lớp 6 và thực hiện tương đối linh hoạt các nội dung đó. 2. Chạy nhanh: Trò chơi: “Chạy tiếp sức chuyển vật” , tập bổ trợ * Kiến thức: - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật” động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. * kỹ năng: thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ, để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền trong vận động. 3. TháI độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: địa điểm: sân trường Phương tiện: GV: chuẩn bị thiết bị dạy học HS: giầy Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) B.Phần cơ bản 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học Tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách chỉ huy. Tư thế nghiêm, nghĩ. Quay phải, quay trái, quay sau 2. Chạy nhanh: -Trò chơi phát triển sức nhanh: “Chạy tiếp sức” “Chạy tiếp sức chuyển vật” - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 3. Củng cố: gọi 2 em lên thực hiện - Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 15 15 Lớp chia thành 4 nhóm thực hiện GV quan sát và chỉnh sửa KT cho HS GV tổ chức cho HS thực hiện Chia lớp thành 4 tổ thi đấu GV Hướng dẫn và làm trọng tài x x x x x x x x x x x x x x x x GV Giáo viên phân tích lại và làm mẫu cho HS quan sát. Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho cả lớp quan sát. Gọi 2-3 HS nhận xét động tác bạn vừa thực hiện. Lớp tập luyện - giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá Ngày soạn: 26/08/2013 Ngày dạy: 29/08/2013 Tiết:04 Đội hình đội ngũ – chạy nhanh I. mục tiêu; 1. ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghĩ, quay các hướng, điểm số; Học: Biến đổi đội hình 0-2-4 * Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghĩ, quay các hớng, điểm số; Học: Biến đổi đội hình 0-2-4 * Kỹ năng: thực hiên tương đối tốt cách thức tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghĩ, quay các hướng, điểm số; Biến đổi đội hình 0-2-4 2. Chạy ngắn: Trò chơi phát tiển sức nhanh, động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, gót chạm mông * Kiến thức: - Ôn tập Trò chơi phát tiển sức nhanh, động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, Chạy bớc nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, gót chạm mông. * Kỹ năng: thực hiên tương đối tốt Chạy bớc nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, gót chạm mông. 3. Thái độ; - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - địa điểm: sân trường - Phương tiện: GV: chuẩn bị thiết bị dạy học HS: giầy nội dung - phương pháp Nội dung Đ L Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học Triển khai cự ly rộng 1 dang tay Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x H (GV) B.Phần cơ bản 3. Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi. 1. ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và cách chỉ huy Tư thế nghiêm, nghĩ. Quay phải, quay trái, quay sau Học: Biến đổi đội hình 0-2-4. 2. Chạy nhanh: -Trò chơi phát triển sức nhanh: “Chạy tiếp sức” - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Chạy gót chạm mông. 3. Củng cố: gọi 2 em lên + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Chạy gót chạm mông. 3 12 15 HS nhận sét GV cho điểm GV tổ chức cho HS thực hiện X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x (GV) Lớp chia thành 4 nhóm thực hiện GV quan sát và chỉnh sửa KT cho H - GV phân tích kỹ thuật - GV tổ chức cho lớp thực hiện. - Lớp chia 4 nhóm thực hiện, HS thay nhau lên điều khiển. Giáo viên quan sát và chỉnh sửa KT cho HS Chia lớp thành 4 tổ thi đấu GV hướng dẫn và làm trọng tài cho HS chơi GV tổ chức cho HS tập luyện. Lớp chia nhóm luyện tập. GV quan sát và sửa sai cho HS - giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x (GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 TUAn 2 20132014.doc