Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tấn Tài

I- Mục tiêu :

Giúp HS :

 - Biết mục tiêu, nội dung chương trình thể dục (TD) lớp 7

- Cho HS biết cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT)

- Một số nội qui, qui định khi học tập môn thể dục.

II- Địa điểm phương tiện :

 -Trong lớp

 - GV : Giáo án

 - HS : Giấy bút ghi chép

 III- Các bước tiến hành :

 

doc26 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tấn Tài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng thấp tay chín diện. c/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Còi. IV/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vòng sân trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình và xoay các khớp. b.Khởi động chuyên môn: 2.Kiểm tra bài củ. (Không) 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) * Tự chọn bống chuyền. -Ôn kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật đệm bống thấp tay. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) 3. Bài mới: Giáo viên cho học sinh chơi - Trß ch¬i '' KhÐo v­íng ch©n '' *Ôn phát bống thấp tay. *Học kĩ thuật chuyền bống cao tay Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. 4. Củng cố: -GV củng cố lại toàn bộ nội dung của tiết học. -GV gọi học sinh lên thực hiện. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN: Ôn cách đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 3 phút 38 phút 6-8 phút 30 phút 4 phút 3 phút 38 phút 10 phút 15 phút -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 3 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. Tuần 15 Ngày soạn:29/11/2010 Ngài dạy 30/11/2010 Tiết 29– 30 Bài: TTTC (BỐNG CHUYỀN) CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: a/Kiến thức: a/ Thể thao tự chọn (bống chuyền) -Biết cách thực hiện đệm bóng thấp tay bằng 2 tay chuyền bống cao tay. Thực hiện các động tác bổ trợ, phát bống thấp tay chín diện c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. b/Kĩ năng -Thực hiện được đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, chuyền bống cao tay bằng 2tay.các động tác bổ trợ. - Thực hiện được phát bống thấp tay chín diện. c/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Còi. IV/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vòng sân trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình và xoay các khớp. b.Khởi động chuyên môn: 2.Kiểm tra bài củ. (Không) 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) * Tự chọn bống chuyền. -Ôn kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật đệm bống thấp tay. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) 3. Bài mới: Giáo viên cho học sinh chơi - Trß ch¬i '' Hoàng yến Hoàng anh '' *Ôn phát bống thấp tay. *Học kĩ thuật chuyền bống cao tay Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. 4. Củng cố: -GV củng cố lại toàn bộ nội dung của tiết học. -GV gọi học sinh lên thực hiện. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN: Ôn cách đệm bống thấp tay bằng 2 tay. 3 phút 38 phút 6-8 phút 30 phút 4 phút 3 phút 38 phút 10 phút 15 phút -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 3 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. Tuần 16 Ngày soạn:6/12/2010 Ngài dạy 7/12/2010 Tiết 31– 32 Bài: TTTC (BỐNG CHUYỀN) CHẠY BỀN KIỂM TRA TỰ CHỌN I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: a/Kiến thức: a/ Thể thao tự chọn (bống chuyền) -Biết cách thực hiện đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, phát bống thấp tay chín diện c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. b/Kĩ năng -Thực hiện được cơ bản đúng đệm bóng thấp tay bằng 2 tay,phát bống thấp tay chín diện. c/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Còi. IV/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vòng sân trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình và xoay các khớp. b.Khởi động chuyên môn: 2.Kiểm tra bài củ. (Không) 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) * Tự chọn bống chuyền. -Ôn kĩ thuật đệm bống thấp tay bằng 2 tay. * Phát bống thấp tay chính diện 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật đệm bống thấp tay. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 7av 7bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) 3. Bài mới: * Kiểm tra phát bống thấp tay và đệm bống thấp tay. -Mỗi em thực hiện một nội dung 5 quả -Nam kiểm tra trước. Nữ kiểm tra sau. Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. 4. Củng cố: -GV củng cố lại toàn bộ nội dung của tiết học. -GV gọi học sinh lên thực hiện. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN: công bố kết quả kiểm tra. 3 phút 38 phút 6-8 phút 30 phút 3 phút 38 phút -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 3 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên phân tích kĩ thuật động tác. µ GV € € € € € € € € € € € -Gv quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện học sinh thực hiện đúng từng động tác. - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng µ GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Giáo viên quan sát cho điểm -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an td7 co hinh ckt den tuan 16.doc