Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 19 đến 63 - Năm học 2009-2010 - Lê Cao Quốc

 

 Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn (chuẩn bị kiểm tra )

 Ôn từ nhịp 1-25, học từ nhịp 26-35

 I) MỤC TIÊU:

- Thực hiện đúng kĩ thuật, đạt thành tích cao;

- Thuộc và thực hiện đúng động tác bài thể dục.

 II) ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 - Tập trên sân trường.

 - 3 đường chạy 60 m, 3 đôi bàn đạp, 2 đồng hồ bấm giây điện tử.

 - Học sinh: Trang phục học sinh gọn gàng.

 III) TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 19 đến 63 - Năm học 2009-2010 - Lê Cao Quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1, Thả lỏng các khớp, chân, tay, thân người. 2, Nhận xét buổi học 3, Bài tập về nhà: - Tập các động tác tâng cầu và phát cầu - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 1 lần 2 em 33 phút (27 phút) 1 lần 2 lần 1 lần (6 phút) 5 phút - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Gv hướng dẫn Hs khởi động - Lớp quan sát nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. x x x x x x x Gv x x x x x x x - Gv quan sát chỉnh sửa cho Hs - 2 em tâng và chuyền cầu tốt lên thực hiện, cả lớp quan sát x x x x x x x Gv 8-12m x x x x x x x - Gv quan sát chỉnh sửa cho Hs - Chia lớp thành 2 nhóm, nam nữ chạy riêng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Tháng 03 năm 2009 Tiết: 56 Thể thao tự chọn - Chạy bền I, Mục tiêu: * TTTC: Đá cầu: - Ôn Tâng cầu bằng đùi, mu giữa, má trong, má ngoài kết hợp chuyền cầu cho nhau; phát cầu cao và thấp chân bằng mu chính diện. - Học: Phát cầu Thấp chân nghiêng mình * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: - Thực hiện động tác tâng và phát cầu tương đối tốt. Nắm được kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình. - Chạy hết cự ly, thực hiện tốt các động tác thả lỏng II, Địa điểm phương tiện: - Tập trên sân trường. - Vệ sinh sân tập sạch sẽ; mỗi em 1 quả cầu, 2 bộ cọc lưới đá cầu. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III, Tiến Trình dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp A, Phần mở đầu 1, Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu buổi học. 2, Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng dọc, ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Chạy đá mu giữa, má trong, má ngoài 3, Bài cũ: Tâng và phát cầu B, Phần cơ bản. 1, Thể thao tự chọn: a, Tâng cầu: - Tâng cầu bằng đùi, mu giữa, má trong, má ngoài bàn chân, kết hợp chuyền cầu cho nhau. - Phát cầu thấp và cao chân bằng mu chính diện. - Hs phát cầu qua lại cho nhau cự ly từ 8 - 12m. + Gv củng cố kĩ thuật động tác phát cầu b, Học động tác phát cầu thấp chân nghiêng mình. - Gv phân tích kết hợp làm mẫu động tác 2, Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. Nam chạy 800m; Nữ 600m C, Phần kết thúc: 1, Thả lỏng các khớp, chân, tay, thân người. 2, Nhận xét buổi học 3, Bài tập về nhà: - Tập các động tác tâng cầu và phát cầu - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 1 lần 2 em 33 phút (27 phút) 2 lần 2 lần (6 phút) 5 phút - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Gv hướng dẫn Hs khởi động - Lớp quan sát nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. x x x x x x x Gv x x x x x x x - Gv quan sát chỉnh sửa cho Hs x x x x x x x Gv 8-12m x x x x x x x - Hs thực hiện động tác không có cầu. - Học sinh vào phát cầu qua lưới. - Chia lớp thành 2 nhóm, nam nữ chạy riêng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Tháng 03 năm 2009 Tiết: 57 Thể thao tự chọn - Chạy bền I, Mục tiêu: * TTTC: Đá cầu: - Ôn tâng và chuyền cầu cho nhau; phát cầu cao và thấp chân bằng mu chính diện; Phát cầu Thấp chân nghiêng mình kết hợp đỡ và đá cầu qua lưới. * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: - Biết kết hợp các kĩ thuật để tâng cầu, phát cầu, đỡ cầu tương đối tốt. - Chạy hết cự ly, thực hiện tốt các động tác thả lỏng II, Địa điểm phương tiện: - Tập trên sân trường. - Vệ sinh sân tập sạch sẽ; mỗi em 1 quả cầu, 2 bộ cọc lưới đá cầu. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III, Tiến Trình dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp A, Phần mở đầu 1, Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu buổi học. 2, Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng dọc, ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Chạy đá mu giữa, má trong, má ngoài 3, Bài cũ: Phát cầu thấp và cao chân bằng mu chính diện, phát cầu nghiêng mình. B, Phần cơ bản. 1, Thể thao tự chọn: a, Tâng cầu kết hợp chuyền cầu: - Tâng cầu bằng đùi, mu giữa, má trong, má ngoài bàn chân, kết hợp chuyền cầu cho nhau cự ly 2-3m b, Phát cầu kết hợp đỡ cầu qua lưới. - Phát cầu thấp và cao chân bằng mu chính diện. - Phát cầu thấp chân nghiêng mình. - Hs phát cầu qua lại cho nhau cự ly từ 8 - 12m. + Gv củng cố động tác phát cầu 2, Chạy bền: * Luyện tập chạy bền. Nam chạy 800m; Nữ 600m. - Gv lưu ý một số điều cơ bản trong và sau khi chạy. C, Phần kết thúc: 1, Thả lỏng các khớp, chân, tay, thân người. 2, Nhận xét buổi học 3, Bài tập về nhà: - Tập các động tác tâng cầu và phát cầu - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 1 lần 2 em 33 phút (27 phút) 2 lần (6 phút) 5 phút - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Gv hướng dẫn Hs khởi động - Lớp quan sát nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. x x x x x x x Gv x x x x x x x - Gv quan sát chỉnh sửa cho Hs x x x x x x x Gv 8-12m x x x x x x x - Học sinh vào phát cầu qua lưới. - Chia lớp thành 2 nhóm vào sân phát cầu, nhóm 1 vào sân phát cầu, nhóm 2 tự ôn luyện, sau đó chuyển đổi. - Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ chạy riêng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Tháng 03 năm 2009 Tiết: 58 Thể thao tự chọn - Chạy bền I, Mục tiêu: * TTTC: Đá cầu: - Ôn tâng cầu; phát cầu cao và thấp chân bằng mu chính diện; Phát cầu Thấp chân nghiêng mình kết hợp đỡ và đá cầu qua lưới. - Giới thiệu luật đá cầu: * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: - Biết kết hợp các kĩ thuật để tâng cầu, phát cầu, đỡ cầu tương đối tốt. - Hiểu và nắm vững luật, biết vận dụng trong thi đấu và tập luyện. - Chạy hết cự ly, thực hiện tốt các động tác thả lỏng. II, Địa điểm phương tiện: - Tập trên sân trường. - Vệ sinh sân tập sạch sẽ; mỗi em 1 quả cầu, 2 bộ cọc lưới đá cầu. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III, Tiến Trình dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp A, Phần mở đầu 1, Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu buổi học. 2, Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng dọc, ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Chạy đá mu giữa, má trong, má ngoài 3, Bài cũ: Phát cầu thấp và cao chân bằng mu chính diện, phát cầu nghiêng mình. B, Phần cơ bản. 1, Thể thao tự chọn: a, Luật đá cầu: - Gv giới thiệu những nội dung cơ bản thường gặp trong tập luyện và thi đấu. b, Tâng cầu kết hợp chuyền cầu: - Tâng cầu bằng đùi, mu giữa, má trong, má ngoài bàn chân, kết hợp chuyền cầu cho nhau cự ly 2-3m c, Phát cầu kết hợp đỡ cầu qua lưới. - Phát cầu thấp và cao chân bằng mu chính diện. - Phát cầu thấp chân nghiêng mình. - Hs phát cầu qua lại cho nhau cự ly từ 8 - 12m. + Gv củng cố động tác phát cầu 2, Chạy bền: * Luyện tập chạy bền. Nam chạy 800m; Nữ 600m. - Gv lưu ý một số điều cơ bản trong và sau khi chạy. C, Phần kết thúc: 1, Thả lỏng các khớp, chân, tay, thân người. 2, Nhận xét buổi học 3, Bài tập về nhà: - Tập các động tác tâng cầu và phát cầu - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 1 lần 2 em 33 phút (27 phút) 2 lần (6 phút) 5 phút - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Gv hướng dẫn Hs khởi động - Lớp quan sát nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. - Gv phân tích luật ngắn gọn kết hợp dẫn chứng thực tế trên sân - Hs lắng nghe Gv giới thiệu về luật. x x x x x x x Gv x x x x x x x - Gv quan sát chỉnh sửa cho Hs x x x x x x x Gv x x x x x x x - Học sinh vào phát cầu qua lưới theo 2 nhóm chuyển đổi vào sân phát cầu. - Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ chạy riêng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Tháng 03 năm 2009 Tiết: 59 63 Thể thao tự chọn - Chạy bền I, Mục tiêu: * TTTC: Đá cầu: - Ôn tâng cầu, phát và đỡ cầu bằng các kĩ thuật đã học. - Giới thiệu luật đá cầu ( Tiếp phần còn lại ) - Tổ chức thi đấu đá cầu. * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: - Biết kết hợp các kĩ thuật đá cầu, phát cầu đồng thời nắm vững luật, biết vận dụng trong thi đấu và tập luyện. - Chạy hết cự ly, thực hiện tốt các động tác thả lỏng. II, Địa điểm phương tiện: - Tập trên sân trường. - Vệ sinh sân tập sạch sẽ; mỗi em 1 quả cầu, 2 bộ cọc lưới đá cầu. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III, Tiến Trình dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp A, Phần mở đầu 1, Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu buổi học. 2, Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng dọc, ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Chạy đá mu giữa, má trong, má ngoài 3, Bài cũ: Phát cầu thấp và cao chân bằng mu chính diện, phát cầu nghiêng mình kết hợp đỡ cầu. B, Phần cơ bản. 1, Thể thao tự chọn: a, Luật đá cầu: - Gv giới thiệu tiếp những nội dung còn lại. b, Tâng cầu kết hợp chuyền cầu bằng các bộ phận đã học: c, Phát cầu bằng các kĩ thuật đã học, kết hợp đỡ cầu qua lưới. + Gv củng cố những động tác Hs còn mắc nhiều sai lầm. d, Tổ chức thi đấu. - Hs sinh thi đấu trên 2 sân. 2, Chạy bền: * Luyện tập chạy bền. Nam chạy 800m; Nữ 600m. - Gv lưu ý một số điều cơ bản trong và sau khi chạy. C, Phần kết thúc: 1, Thả lỏng các khớp, chân, tay, thân người. 2, Nhận xét buổi học 3, Bài tập về nhà: - Tập các động tác tâng cầu và phát cầu - Thi đấu đá cầu. - Luyện tập chạy bền 7 phút 2x8 nhịp 1 lần 1 lần 4em 33 phút (27 phút) 2 lần (6 phút) 5 phút - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - Gv hướng dẫn Hs khởi động - Lớp quan sát nhận xét, Gv bổ sung cho điểm. - Gv phân tích luật ngắn gọn kết hợp dẫn chứng thực tế trên sân - Hs lắng nghe Gv giới thiệu về luật. x x x x x x x Gv x x x x x x x - Gv quan sát động viên, chỉnh sửa cho Hs. Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ chạy riêng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD.doc