Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ; nghiêm nghỉ, quay trái, phải, sau; cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.

 - Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, tay, ngực.

2. Kỹ năng:

 - ĐHĐN: HS biết và thực hiện được ở mức tương đối chính xác, không chen lấn xô đẩy nhau các động tác theo từng khẩu lệnh cụ thể: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; nghiêm nghỉ, quay trái, phải, sau; cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.

 - Bài TD: HS thực hiện đúng 3 động tác: vươn thở, tay, ngực về phương hướng, biên độ và biết kết hợp với thở.

3. Thái độ: HS nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện, đảm bảo kỷ luật giờ học.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Bản Phùng

2. Thiết bị dạy học: Còi TD, tranh vẽ bài TD lớp 6.

III. NÔI DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ay, ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. Trò chơi. - Chạy bền: HS phân phối sức hợp lý khi chạy đều. 3. Thái độ: HS chú ý tập luyện theo yêu cầu của GV, tập luyện tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn tập luyện. II. địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Bản Phùng 2. Thiết bị dạy học: Còi, Cờ, bóng chuyền. iii. Nôi dụng và phương pháp lên tổ chức Nội dung Đl Phương pháp - tổ chức A. Phần mở đầu * Mục tiêu: Giúp cơ thể làm quen với vận động, phong tránh chấn thương trong tập luyện. 1. Nhận lớp. - GVnhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến yêu cầu & ND giờ học. 2. Khởi động. - Học sinh chạy nhẹ nhàng . - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp tay, chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng: ngang, dọc. - Di chuyển bước thường. - Di chuyển bước ngang. - Di chuyển : Chạy. 8' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - ĐHKĐ: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV B. Phần cơ bản 1. Bóng chuyền : * Mục tiêu : HS thực hiện được động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay. *Nội dung : - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. + Chuyền bóng hai người. + Chuyền bóng theo nhóm 4-5 người. - Ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. * Trò chơi : ‘‘ Chuyền bóng qua người ở giữa ’’ * Củng cố : Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ; ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu ; SLTM và cách sửa. 2. Chạy bền: * Mục tiêu : HS biết cách hít thở, phân phối sức khi chạy đều. * Chạy bền trên địa hình tự nhiên: - Nam: 500m - Nữ: 450m 32' 26' 6' ĐHTL1 : € € € € € € € GV € € € € € € € ĐHTL2: € € € € € - GV quan sát sửa sai cho HS. ĐHTC: €€€ € €€€ a b €€€ € €€€ 3m - GV gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu kỹ thuật, cả lớp quan sát nhận xét. - HS chạy bền theo hớng dẫn của GV - Chạy theo nhóm sức khoẻ. C. Phần kết thúc * Mục tiêu: Tổng kết các nội dung đã học, thả lỏng đa cơ thể về trạng thái bình thờng. 1. Thả lỏng : 2. Nhận xét tình thần học tập của học sinh: 3. Xuống lớp : 5' - Đội hình xuống lớp. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và CS làm thủ tục xuống lớp Ngày soạn: 21/ 11/ 2010 Ngày giảng: 6A:22 / 11/ 2010 6B:26 / 11/ 2010 Tiết 29: Bóng chuyền - chạy bền I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bóng chuyền: HS biết tên và cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay, ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Bóng chuyền: HS thực hiện được động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay, ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. - Chạy bền: HS phân phối sức hợp lý khi chạy đều. 3. Thái độ: HS chú ý tập luyện theo yêu cầu của GV, tập luyện tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn tập luyện. II. địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Bản Phùng 2. Thiết bị dạy học: Còi, Cờ, bóng chuyền. iii. Nôi dụng và phương pháp lên tổ chức Nội dung Đl Phương pháp - tổ chức A. Phần mở đầu * Mục tiêu: Giúp cơ thể làm quen với vận động, phong tránh chấn thương trong tập luyện. 1. Nhận lớp. - GVnhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến yêu cầu & ND giờ học. 2. Khởi động. - Học sinh chạy nhẹ nhàng . - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp tay, chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng: ngang, dọc. - Di chuyển bước thường. - Di chuyển bước ngang. - Di chuyển : Chạy. 3. Kiểm tra bài cũ : Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ? 10' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - ĐHKĐ: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - 2 HS thực hiện, GV quan sát, nhận xét và cho điểm. B. Phần cơ bản 1. Bóng chuyền : * Mục tiêu : HS thực hiện được động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay, ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. *Nội dung : - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. + Chuyền bóng hai người. + Chuyền bóng theo nhóm 4-5 người. - Ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. * Củng cố : Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ; ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu ; SLTM và cách sửa. 2. Chạy bền: * Mục tiêu : HS biết cách hít thở, phân phối sức khi chạy đều. * Chạy bền trên địa hình tự nhiên: - Nam: 500m - Nữ: 450m 30' 24' 6' ĐHTL1 : € € € € € € € GV € € € € € € € ĐHTL2: € € € € € - GV quan sát sửa sai cho HS. - GV gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu kỹ thuật, cả lớp quan sát nhận xét. - HS chạy bền theo hớng dẫn của GV - Chạy theo nhóm sức khoẻ. C. Phần kết thúc * Mục tiêu: Tổng kết các nội dung đã học, thả lỏng đa cơ thể về trạng thái bình thờng. 1. Thả lỏng : 2. Nhận xét tình thần học tập của học sinh: 3. Xuống lớp : 5' - Đội hình xuống lớp. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và CS làm thủ tục xuống lớp Ngày soạn: 26/ 11/ 2010 Ngày giảng: 6A:27 / 11/ 2010 6B:29 / 11/ 2010 Tiết 30: Bóng chuyền - chạy bền I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bóng chuyền: HS biết tên và cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay, ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Bóng chuyền: HS thực hiện được động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay, thực hiện cơ bản đúng ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. - Chạy bền: HS phân phối sức hợp lý khi chạy đều. 3. Thái độ: HS chú ý tập luyện theo yêu cầu của GV, tập luyện tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn tập luyện. II. địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Bản Phùng 2. Thiết bị dạy học: Còi, Cờ, bóng chuyền, tranh bóng chuyền. iii. Nôi dụng và phương pháp lên tổ chức Nội dung Đl Phương pháp - tổ chức A. Phần mở đầu * Mục tiêu: Giúp cơ thể làm quen với vận động, phong tránh chấn thương trong tập luyện. 1. Nhận lớp. - GVnhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến yêu cầu & ND giờ học. 2. Khởi động. - Học sinh chạy nhẹ nhàng . - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp tay, chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng: ngang, dọc. - Di chuyển bước thường. - Di chuyển bước ngang. - Di chuyển : Chạy. 3. Kiểm tra bài cũ : Ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu? 10' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - ĐHKĐ: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - 2 HS thực hiện, GV quan sát, nhận xét và cho điểm. B. Phần cơ bản 1. Bóng chuyền : * Mục tiêu : HS thực hiện được động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay, thực hiện cơ bản đúng ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. *Nội dung : - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. + Chuyền bóng hai người. + Chuyền bóng theo nhóm 4-5 người. + Chuyền bóng song song với lưới - Ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu. * Củng cố : Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ; ném bóng trúng đích bằng hai tay trên đầu ; SLTM và cách sửa. 2. Chạy bền: * Mục tiêu : HS biết cách hít thở, phân phối sức khi chạy đều. * Chạy bền trên địa hình tự nhiên: - Nam: 500m - Nữ: 450m 30' 24' 6' ĐHTL1 : € € € € € € € GV € € € € € € € ĐHTL2: € € € € € - GV quan sát sửa sai cho HS. - GV gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu kỹ thuật, cả lớp quan sát nhận xét. - HS chạy bền theo hướng dẫn của GV - Chạy theo nhóm sức khoẻ. C. Phần kết thúc * Mục tiêu: Tổng kết các nội dung đã học, thả lỏng đưa cơ thể về trạng thái bình thường. 1. Thả lỏng : 2. Nhận xét tình thần học tập của học sinh: 3. Xuống lớp : 5' - Đội hình xuống lớp. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và CS làm thủ tục xuống lớp Ngày soạn: 28/ 11/ 2010 Ngày giảng: 6A:29 / 11/ 2010 6B:03 / 12/ 2010 Tiết 31: Bóng chuyền - chạy bền I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bóng chuyền: HS biết tên và cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Bóng chuyền: HS thực hiện cơ bản đúng động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Chạy bền: HS phân phối sức hợp lý khi chạy đều. 3. Thái độ: HS chú ý tập luyện theo yêu cầu của GV, tập luyện tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn tập luyện. II. địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Bản Phùng 2. Thiết bị dạy học: Còi, Cờ, bóng chuyền. iii. Nôi dụng và phương pháp lên tổ chức Nội dung Đl Phương pháp - tổ chức A. Phần mở đầu * Mục tiêu: Giúp cơ thể làm quen với vận động, phong tránh chấn thương trong tập luyện. 1. Nhận lớp. - GVnhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến yêu cầu & ND giờ học. 2. Khởi động. - Học sinh chạy nhẹ nhàng . - Bài thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp tay, chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng: ngang, dọc. - Di chuyển bước thường. - Di chuyển bước ngang. - Di chuyển : Chạy. 3. Kiểm tra bài cũ : Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ? 8' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - ĐHKĐ: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - 2 HS thực hiện, GV quan sát, nhận xét và cho điểm. B. Phần cơ bản 1. Bóng chuyền : * Mục tiêu : HS thực hiện được động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay. *Nội dung : - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. + Chuyền bóng hai người. + Chuyền bóng theo nhóm 4-5 người. + Chuyền bóng song song với lưới. + Chuyền bóng vào vòng tròn xác định trên tường. * Củng cố : Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ; SLTM và cách sửa. 2. Chạy bền: * Mục tiêu : HS biết cách hít thở, phân phối sức khi chạy đều. * Chạy bền trên địa hình tự nhiên: - Nam: 500m - Nữ: 450m 30' 24' 6' ĐHTL1 : € € € € € € € GV € € € € € € € ĐHTL2: € € € € € - GV quan sát sửa sai cho HS. - GV gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu kỹ thuật, cả lớp quan sát nhận xét. - HS chạy bền theo hướng dẫn của GV - Chạy theo nhóm sức khoẻ. C. Phần kết thúc * Mục tiêu: Tổng kết các nội dung đã học, thả lỏng đa cơ thể về trạng thái bình thường. 1. Thả lỏng : 2. Nhận xét tình thần học tập của học sinh: 3. Xuống lớp : 5' - Đội hình xuống lớp. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và CS làm thủ tục xuống lớp

File đính kèm:

  • doctd6.doc