Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Trường THPT Bình Phú

I/. Mục Tiêu:

- Bật nhảy:

+ On: Chạy đà nhảy xa kiểu ngồi.

+ Học: Bật nhảy bằng hai chân tay với vật trên cao.

- Ném bóng:

+ On: Tung và bắt bóng bằng hai tay. Ngồi xổm tung bắt bóng.

+ Học: Đứng dậy hướng ném, xoay người ném bóng.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

II/. Địa Điểm, Thiết Bị Dạy Học:

- Sân trường, hố cát, ván, bóng ném, còi.

III/. Hoạt Động Của GV Và HS:

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Trường THPT Bình Phú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ường, trụ, xà, cầu III/ Hoạt động của GV và HS. NỘI DUNG LTĐ PP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp, báo cáo xỉ số, kiểm tra bài cũ, phổ biến nhiệm vụ. 2. Khởi động: -Xoay các khớp tay, chân, gối, hông. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II/ CƠ BẢN 1. Kiểm tra bật nhảy, chạy đà chính , giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. TTTC: Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV 3.Chạy bền: nam 500m, nữ 300m Luyện tập chạy bền. III.KẾT THÚC: -Củng cố. -Thả lỏng -Nhận xét -Dặn dò 15’ 2lx8n 2lx15m 1 lần 5’ 2lx8n ĐH: nhận lớp, khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐH: Bật nhảy. GV x x x Hố cát x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cách cho điểm: 9 -10: cả hai lần nhảy điều đúng động tác và đạt mức giỏi. 7 – 8: Trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức khá. 5 – 6: Cả hai lần nhảy động tác tương đối đúng và thành tích đạt. 3 – 4: Chưa đạt ĐH: Đá cầu: x x x x x x x x GV x x x x x x x x Tâng cầu bằng mu bàn chân Tâng cầu bằng đùi. Thi tâng cầu bằng mu bàn chân. HS: biết phân phối sức trong khi chạy thực hiện hết cự ly. ĐH: Thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ngày tháng năm Tổ trưởng duyệt Người dạy GIÁO ÁN 28 (PPCT: 55 – 56) Ngày dạy: Tuần 28 Đối tượng: Học sinh lớp 7 Thời gian: 90’ I/. Mục tiêu: TTTC: Đá cầu. +Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. +Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II/. Địa Điểm Thiết Bị Dạy Học: Sân trường, cầu, còi. III/. Hoạt Động Của GV Và HS: NỘI DUNG LVĐ PP TỔ CHỨC I/. MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp, báo cáo sỉ số, kiểm tra bài củ, phổ biến nhiệm vụ. 2.Khởi động: Xoay các khớp cổ, tay, chân, gối, hông. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II/. CƠ BẢN: 1.Ôn đá cầu 2.Tư thế chuẩn bị và di chuyển. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Nam 500m, nữ 30m -Củng cố III/. KẾT THÚC: -Thả lỏng -Nhận xét -Dặn dò 15’ 2lx8n 2lx15m 70’ 10l 1 lần 2HS 5’ 2lx8n ĐH: Nhận lớp khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐH: Đá cầu x x x x x x x x GV x x x x x x x x HS: Tâng cầu bằng mu bàn chân Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân theo nhóm. ĐH: Chuẩn bị và di chuyển x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x HS: Biết phân phối sức trong khi chạy -Đá cầu ĐH: Thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ngày tháng năm Tổ trưởng duyệt Người dạy GIÁO ÁN 29 (PPCT: 57 – 58) Ngày dạy: Tuần 29 Đối tượng: Học sinh lớp 7 Thời gian: 90’ I/. Mục tiêu: -TTTC: Đá cầu Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV -Chạy bền. II/. Địa điểm thiết bị dạy học: Sân trường, cầu, còi. III/. Họat động của GV và HS: NỘI DUNG LVD PP TỔ CHỨC I/. MỞ ĐẦU 1-Nhận lớp, báo cáo sỉ số, kiểm tra bài cũ. -Phổ biến nhiệm vụ. 2-Khởi động -Xoay các khớp cổ, tay, gối, chân, hông. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II/. CƠ BẢN 1-TTTC: Đá cầu Ôn: -Giới thiệu sân đá ba. -Đấu tập 2.Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Nam 500m, nữ 300m -Củng cố III/. KẾT THÚC: -Thả lỏng -Nhận xét -Dặn dò 15’ 2lx8n 2lx15m 70’ 20l 5l 1 lần 2HS 5’ 2lx8n ĐH: Nhận lớp, khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐH: Đá cầu. x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x HS: Thực hiện -Tư thế chuẩn bị và di chuyển. -Chuyền cầu bằng má trong bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. ĐH: x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS: biết phân phối sức trong khi chạy thực hiện hết cự ly. ĐH: Thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ngày tháng năm Tổ trưởng duyệt Người dạy GIÁO ÁN 30 (PPCT: 59 – 60) Ngày dạy: Tuần 30 Đối tượng: Học sinh lớp 7 Thời gian: 90’ I/. Mục tiêu: TTTC: Đá cầu. Ôn: Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. -Chạy bền II/. Địa điểm thiết bị dạy học: -Sân trường, cầu, còi. III/. Hoạt động của GV và HS: NỘI DUNG LVĐ PP TỔ CHỨC I/. MỞ ĐẦU 1-Nhận lớp, báo cáo sỉ số, kiểm tra bài cũ. -Phổ biến nhiệm vụ. 2-Khởi động -Xoay các khớp cổ, tay, gối, chân, hông. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II/. CƠ BẢN 1-TTTC: Đá cầu 2.Giới thiệu lưới. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Nam 500m, nữ 300m -Củng cố III/. KẾT THÚC: -Thả lỏng -Nhận xét -Dặn dò 15’ 2lx8n 2lx15m 70’ 20L 20L 20L 20L 1 lần 2HS 5’ 2lx8 ĐH: Nhận lớp, khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐH: Đá cầu. x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x HS: Thực hiện -Tư thế chuẩn bị và di chuyển. -Chuyền cầu (mu, má trong, đùi, mu bàn chân) -Phát cầu thấp chân chính diện bằngmu bàn chân -Phát cầu cao chính diện bằng mu bàn chân HS: biết phân phối sức trong khi chạy thực hiện hết cự ly. ĐH: Thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ngày tháng năm Tổ trưởng duyệt Người dạy GIÁO ÁN 31 (PPCT: 61 – 62) Ngày dạy: Tuần 31 Đối tượng: Học sinh lớp 7 Thời gian: 90’ I/. Mục tiêu: TTTC: Ôn đá cầu, kế hoạch giảng dạy của GV -Chạy bền II/. Địa điểm thiết bị dạy học: -Sân trường, cầu, còi. III/. Hoạt động của GV và HS NỘI DUNG LVĐ PP TỔ CHỨC I/. MỞ ĐẦU 1-Nhận lớp, báo cáo sỉ số, kiểm tra bài cũ. -Phổ biến nhiệm vụ. 2-Khởi động -Xoay các khớp cổ, tay, gối, chân, hông. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II/. CƠ BẢN 1-TTTC: Đá cầu 2.Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Nam 500m, nữ 300m. -Củng cố III/. KẾT THÚC: -Thả lỏng -Nhận xét -Dặn dò 15’ 2lx8n 2lx15m 70’ 20L 20L 20L 2HS 5’ 2lx8 ĐH: Nhận lớp, khởi động x x x x x x x x x x x x z x x x x x x x x x x x x z GV ĐH: Đá cầu. x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x HS: Thực hiện -Phát cầu thấp chân -Phát cầu cao chân phối gợp chuyền cầu bằng mu, má trong bàn chân. -Tâng cầu bằng mu bàn chân HS: biết phân phối sức trong khi chạy thực hiện hết cự ly. -Đá cầu ĐH: Thả lỏng, xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ngày tháng năm Tổ trưởng duyệt Người dạy GIÁO ÁN 32 (PPCT: 63 – 64) Ngày dạy: Tuần 32 Đối tượng: Học sinh lớp 7 Thời gian: 90’ I/. Mục tiêu: -Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên cự li 500m. -Kiểm tra: TTTC: Nội dung kiểm tra do GV xác định II/. Địa điểm thiết bị dạy học: -Sân trường, cầu, còi. III/. Hoạt động của GV và HS: NỘI DUNG LVĐ PP TỔ CHỨC I/. MỞ ĐẦU 1-Nhận lớp, báo cáo sỉ số, kiểm tra bài cũ. -Phổ biến nhiệm vụ. 2-Khởi động -Xoay các khớp cổ, tay, gối, chân, hông. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II/. CƠ BẢN 1-Kiểm tra: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 2-Kiểm tra: TTTC -Đá cầu: Tâng cầu III/. KẾT THÚC: -Thả lỏng -Nhận xét -Dặn dò 15’ 2lx8n 2lx15m 70’ 5’ 2lx8 ĐH: Nhận lớp, khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐH: Kiểm tra chạy bền x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x Cách cho điểm: 9 – 10: Chạy đạt thành tích mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT. 7 –8: Chạy đạt thành tích mức khá theo tiêu chuẩn RLTT. 5 –6: Chạy hết cự li qui định không tính thời gian. ĐH: Kiểm tra đá cầu. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x Cách cho điểm: 9 – 10: Tâng cầu được 20 cái. 7 – 8: Tâng cầu được 18 – 19 cái. 5 – 6: Tâng cầu dưới 15 cái. Tâng cầu dưới 10 cái không đạt. ĐH: Thả lỏng, xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ngày tháng năm Tổ trưởng duyệt Người dạy GIÁO ÁN 33, 34 (PPCT: 65 – 68) Ngày dạy: Tuần 33. 34 Đối tượng: Học sinh lớp 7 Thời gian: 90’ I/. Mục tiêu: -Ôn tập và kiểm tra cuối năm: Nội dung kiểm tra do GV chọn một trong các môn đã học trong học kỳ II. II/. Địa điểm thiết bị dạy học: -Sân trường, còi, hố cát. III/. Hoạt động của GV và HS: NỘI DUNG LVĐ PP TỔ CHỨC I/. MỞ ĐẦU 1-Nhận lớp, báo cáo sỉ số, kiểm tra bài cũ. -Phổ biến nhiệm vụ. 2-Khởi động -Xoay các khớp cổ, tay, gối, chân, hông. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II/. CƠ BẢN 1-Ôn: Bật nhảy 2-Thi Học kỳ II (bật nhảy) III/. KẾT THÚC: -Thả lỏng -Nhận xét -Dặn dò 15’ 2lx8n 2lx15m 70’ 5’ 2lx8 ĐH: Nhận lớp, khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐH: Ôn GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS: Thực hiện theo nhóm, theo khẩu lệnh của cán sự lớp. ĐH: Thi GV x x x x x x x x x x x x x Cách cho điểm: 9 – 10: Cả hai lần nhảy điều đạt thành tích mức giỏi 7 – 8: Trong hai lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức khá. 5 – 6: Tương đối được. 3 – 4: Không đạt. ĐH: Thả lỏng, xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ngày tháng năm Tổ trưởng duyệt Người dạy GIÁO ÁN 35 (PPCT: 69 – 70) Ngày dạy: Tuần 35 Đối tượng: Học sinh lớp 7 Thời gian: 90’ I/. Mục tiêu: - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. - Kiểm tra những HS chưa đạt. II/. Địa điểm và thiết bị dạy học: Sân trường III/. Hoạt động của GV và HS: Tổng hợp những HS chưa đạt cho kiểm tra lại.

File đính kèm:

  • docGiao An TD 7 HKII - Huong.doc