Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 56: Bật nhảy đá cầu - Thiềm Giang Hà

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Bật nhảy:

- Kiến thức : biết cỏch thực hiện đá lăng trước, đà một bước đá lăng, đà 1 bước giậm nhảy-đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Kĩ năng : thực hiện được đá lăng trước, đà một bước đá lăng, đà 1 bước giậm nhảy-đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

ĐÁ CẦU:

- Kiến thức : biết cỏch thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bằng chõn.

- Kĩ năng : thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, phát cầu thấp chân chớnh diện bằng mu bằng chõn.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Sân bãi sạch, phẳng, xà, nệm, cầu .

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 56: Bật nhảy đá cầu - Thiềm Giang Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết:56 NS: 17/3/2012 ND: 21/3/2012 I/ Mục ĐíCH – YÊU CầU: Bật nhảy: - Kiến thức : biết cỏch thực hiện đỏ lăng trước, đà một bước đỏ lăng, đà 1 bước giậm nhảy-đỏ lăng, chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà,chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. - Kĩ năng : thực hiện được đỏ lăng trước, đà một bước đỏ lăng, đà 1 bước giậm nhảy-đỏ lăng, chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà,chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. ĐÁ CẦU: Kiến thức : biết cỏch thực hiện tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bằng chõn. Kĩ năng : thực hiện được tõng cầu bằng đựi, tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn, phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bằng chõn. II/ Địa điểm - Phương tiện - Sân bãi sạch, phẳng, xà, nệm, cầu . III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đ.L Phương pháp-tc A/ PHầN Mở ĐầU: Nhận lớp: Phổ biến nội dung Kiểm tra sức khoẻ 4. Khởi động: Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối.ộp dọc, ộp ngang 5. KTBC: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà B/ Phần cơ bản 1/ Bật Nhảy : ễn một số động tỏc bổ trợ Đỏ lăng trước Đà 1 bước đỏ lăng -Đà 1 bước – giậm nhảy đỏ lăng Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà CB: đứng vuụng gốc với xà cỏch điểm giậm nhảy khoảng 3-5-7 bước( điểm giậm nhảy cỏch xà một cỏnh tay) ĐT:chạy đà tự nhiờn khoảng 3-5-7 bước,đặt một chõn vào điểm giậm nhảy rồi giậm nhảy thật mạnh, phối hợp với chõn kia đỏ lăng lờn cao về trước, hai tay đỏnh nõng người lờn ( hai tay ngang vai , khuỷu tay hơi khuỳn ra). Tiếp theo co chõn giậm nhảy và hơi ngả thõn về trước để bay wua xa2trong như người ngồi xổm. Sau đú đưa tiếp chõn giậm nhảy về với chõn lăng rồi cả hai chõn cựng rơi xuống chạm cỏt . Khi chạm cỏt, co hai chõn để giảm chỏn động và vươn hai tay tự nhiờn để giữ thăng bằng Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà CB:đứng chõn lăng trước, cả 2 chõn chạm đất, mũi bàn chõn cỏch điểm giậm nhảy 3 hoặc 5 bước, chõn giậm phớa sau hơi co, mũi bàn chõn chạm đất, hai tay buụng tự nhiờn, trọng tõm dồn vào chõn trước, mặt hướng về phớa xà( xà cao 0,3 – 0,5m). Điểm giậm nhảy cỏch xà hụn độ dài của chõn lăng một chỳt. ĐT: chạy 3 hoặc 5 bướcđà- giậm nhảy, chõn lăng đỏ mạnh ra trước-lờn cao, phới hợp với đỏnh hai tay từ sau ra trước-lờn cao.Tiếp theo giữ chõn lăng thẳng, co chõn giậm và hơi ngả thõn trờn trờn ra trước để qua xà, sau đú đưa chõn giậm nhảy chạm cỏt trước, phối hợp với hai tay để giữ thăng bằng Củng cố: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà 2/ Đỏ cầu: ễn một số động tỏc bổ trợ - đỏ lăng 2 chõn - Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn ( khụng cầu) Tõng cầu bằng mu Chuyền cầu bằng bàn chõn mu bàn chõn - Kết hợp đấu tập Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn Củng cố: Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng :rũ tay, rũ chân, hít vào thở ra 2. Nhận xét giờ học: - Tuyên dương những em tích cực tập luyện và co động tac kỉ thuật tốt - Phê bình và nhắc nhở nhưng em lười tập 3. Dặn dò : về nhà ôn lại kiến thức vừa học 4. Xuống lớp (6-8p) 1-2 hs (28-30p) 15p 1-2hs 15p 2lx8n 2lx8n 1-2HS (5-7p) Đội hỡnh tập € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV Đội hỡnh tập € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV Đội hỡnh tập Nam Nữ cựng tập Nhúm Nữ tập € € € € € € € € € € € € € € Nhúm nam tập sau đú đổi nội dung Người soạn Thiềm Giang Hà Rỳt kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an thi GV gioi huyen.doc