Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 61 đến 70 - Bản đẹp 2 cột

2/Phần cơ bản:

b/ Thể thao tự chọn: Đá cầu .

- Ôn TTCB và di chuyển .Tâng cầu bằng đùi ,bằng má trong bàn chân ,bằng mu bàn chân theo nhóm chuyền cầu .

- Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân :

+ Chuẩn bị : Đứng chân cúng với tay cầm cầu mũi bàn chân cách biên ngang một bàn chân

+ Động tác : B¬ớc chân trụ ra tr¬ớc một b¬ớc dồn trong tâm lên chân trụ ,kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao - về tr¬ớc một khoảng vừa tầm chân đá và dùng mu bàn chân đá cầu đi sang sân đối ph¬ơng .

 - Giới thiệu : Sân đá ba:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 61 đến 70 - Bản đẹp 2 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đá ba: - Gọi 1-2HS lên thực hiện. - ← ← ↓ ↑ → XP +Đ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) -GV gọi 1-2 HS nhắc lại. + Sân thi đấu ba: Đờng biêndọc13,40m, Đường biên ngang 6,10m ,Đường phân đôi sân - Đấu tập. - Tập thể lực : Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân 20lần . - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu - Chạy Bền : luyện tập chạy bền : 500m - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hớng dẫn HS cách ôn luyện 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi ngời thả lỏng, + Duỗi chân thả lỏng, + Rũ vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Môn TTTC, chạy bền. 4. Củng cố : 5 . *Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Ôn tập : Bật nhảy. Ném bóng. chạy bền. 6 . Rút kinh nghiệm : Tuần : 32 ns : Tiết : 63 - 64 nd : MÔN TTT CHỌN - CHẠY BÊN . I/ Mục tiêu: - Thể thao Tự chọn: Ôn t thế chuẩn bị và di chuyển ,Tâng cầu bằng đùi ,bằng má trong bàn chân ,bằng mu bàn chân theo nhóm chuyền cầu ;Yêu cầu HS thực hiện các động tác tơng đối đúng. Giới thiệu : Quả cầu ,sân đá Ba; Yêu cầu: HS nắm đợc những nội dung cơ bản.Tập thể lực ;Yêu cầu HS nần cao đợc thể lực. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân ; Yêu cầu HS thchiện các động tác tơng đối đúng.Đầu tập .Yêu cầu :HS biết áp dung những nội dung đá học vào đấu tập - Chạy bền : 500m Yêu cầu: HS TB ,yếu chạy hết cự li ,HS khá giỏi chạy nầng cao dần thành tích. II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: Đồng hồ ,cầu ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phơng pháp lên lớp . Hoạt động NỘI DUNG € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV hớng dẫn HS ôn luyện. - GVquan sát sửa sai cho HS -Chia nhóm tập luyện(theo tổ) - GV giảng giải và làm mẫu nội dung học mới . - GV cho HS ôn luyện . 2/Phần cơ bản: b/ Thể thao tự chọn: Đá cầu . - Ôn TTCB và di chuyển .Tâng cầu bằng đùi ,bằng má trong bàn chân ,bằng mu bàn chân theo nhóm chuyền cầu . - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân : + Chuẩn bị : Đứng chân cúng với tay cầm cầu mũi bàn chân cách biên ngang một bàn chân + Động tác : Bớc chân trụ ra trớc một bớc dồn trong tâm lên chân trụ ,kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao - về trớc một khoảng vừa tầm chân đá và dùng mu bàn chân đá cầu đi sang sân đối phơng . - Giới thiệu : Sân đá ba: - Gọi 1-2HS lên thực hiện. - ← ← ↓ ↑ → XP +Đ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) -GV gọi 1-2 HS nhắc lại. + Sân thi đấu ba: Đờng biêndọc13,40m, Đường biên ngang 6,10m ,Đường phân đôi sân - Đấu tập. - Tập thể lực : Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân 20lần . - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu - Chạy Bền : luyện tập chạy bền : 500m - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hớng dẫn HS cách ôn luyện 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi ngời thả lỏng, + Duỗi chân thả lỏng, + Rũ vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Môn TTTC, chạy bền. 4. Củng cố : 5 . *Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Ôn tập : Bật nhảy. Ném bóng. chạy bền. 6 . Rút kinh nghiệm : Tuần : 33 ns : Tiết : 65 - 66 nd : MÔN TTT CHỌN - CHẠY BÊN . I/ Mục tiêu: - Thể thao Tự chọn: Ôn t thế chuẩn bị và di chuyển ,Tâng cầu bằng đùi ,bằng má trong bàn chân ,bằng mu bàn chân theo nhóm chuyền cầu ;Yêu cầu HS thực hiện các động tác tơng đối đúng. Giới thiệu : Quả cầu ,sân đá Ba; Yêu cầu: HS nắm đợc những nội dung cơ bản.Tập thể lực ;Yêu cầu HS nần cao đợc thể lực. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân ; Yêu cầu HS thchiện các động tác tơng đối đúng.Đầu tập .Yêu cầu :HS biết áp dung những nội dung đá học vào đấu tập - Chạy bền : 500m Yêu cầu: HS TB ,yếu chạy hết cự li ,HS khá giỏi chạy nầng cao dần thành tích. II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: Đồng hồ ,cầu ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phơng pháp lên lớp . Hoạt động NỘI DUNG € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV hớng dẫn HS ôn luyện. - GVquan sát sửa sai cho HS -Chia nhóm tập luyện(theo tổ) - GV giảng giải và làm mẫu nội dung học mới . - GV cho HS ôn luyện . 2/Phần cơ bản: b/ Thể thao tự chọn: Đá cầu . - Ôn TTCB và di chuyển .Tâng cầu bằng đùi ,bằng má trong bàn chân ,bằng mu bàn chân theo nhóm chuyền cầu . - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân : + Chuẩn bị : Đứng chân cúng với tay cầm cầu mũi bàn chân cách biên ngang một bàn chân + Động tác : Bớc chân trụ ra trớc một bớc dồn trong tâm lên chân trụ ,kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao - về trớc một khoảng vừa tầm chân đá và dùng mu bàn chân đá cầu đi sang sân đối phơng . - Giới thiệu : Sân đá ba: - Gọi 1-2HS lên thực hiện. - ← ← ↓ ↑ → XP +Đ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) -GV gọi 1-2 HS nhắc lại. + Sân thi đấu ba: Đờng biêndọc13,40m, Đường biên ngang 6,10m ,Đường phân đôi sân - Đấu tập. - Tập thể lực : Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân 20lần . - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu - Chạy Bền : luyện tập chạy bền : 500m - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hớng dẫn HS cách ôn luyện 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi ngời thả lỏng, + Duỗi chân thả lỏng, + Rũ vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Môn TTTC, chạy bền. 4. Củng cố : 5 . *Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Ôn tập : Bật nhảy. Ném bóng. chạy bền. 6 . Rút kinh nghiệm : Tuần : 34 ns : Tiết : 67- 68 nd : KIỂM TRA ĐÁ CẦU – KIỂM TRA NÉM Bóng 1. Mục tiêu. a. Về kiến thức - Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên và một số ĐT hồi tĩnh sau khi chạy. b. Về kỹ năng . - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập bổ trợ. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. c. Về thái độ hành vi . - Có ý thức tự giác học môn TD. - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, rượu hút thuốc lá và dùng các chất ma túy. 2. Chuẩn bị của GVvà HS a. Chuẩn bị của G/V - Giáo án, còi T/D, tranh mô phỏng. b. Chuẩn bị của HS - Vệ sinh Sân tập sạch sẽ trang phục gọn gàng đúng quy định. - Bóng ném bằng ca su. 3. Tiến trình bài dạy I. Phần mớ đầu: 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung bài học. 2. Khởi động: ĐT tay cao, vặn mình ,tay ngực, bước với, bụng, chân, phối hợp . xoay khớp cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay bả vai, hông, đầu gối, ép các dây chằng dọc, ngang. 3 . Bài mới : Hoạt động NỘI DUNG Giáo viên cho học sinh kiểm tra Ném bóng Học sinh tiến hành kiểm tra Giáo viên cho học sinh kiểm tra Chạy bền Học sinh tiến hành kiểm tra 1 . Kiểm tra Ném bóng * Biểu điểm : - Điểm Giỏi: Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn, thành tích đạt tối thiểu 45m (Nam) và 30m (Nữ). - Điểm Khá : Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn, thành tích đạt tối thiểu 40m (Nam) và 25m (Nữ) - Điểm Trung bình :Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy đà bước cuối cùng, thành tích đạt tối thiểu 35m (Nam) và 20m (Nữ). - Điểm Yếu : Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt dưới 30m(Nam)và25m (Nữ) 1 . Kiểm tra : Chạy bền * Biểu điểm : - Điểm Giỏi: Thực hiện đúng kĩ , thành tích đạt tối thiểu 3 P (Nam) và 5 P (Nữ). - Điểm Khá : Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt tối thiểu 4P (Nam) và 6P (Nữ) - Điểm Trung bình :Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật thành tích đạt tối thiểu 5 P (Nam) và7 P (Nữ). - Điểm Yếu : Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt dưới 6 P(Nam)và 8P (Nữ) III. Phần kết thúc. 4. Củng cố: Hồi tĩnh thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học 5 . Dặn dò : Giao bài tập về nhà, hướng dẫn tập ở nhà Tập động tác bật xa. Tập nhảy dây. Xuống lớp 6 . Rút kinh nghiệm : Tuần : 35 ns : Tiết : 69 - 70 nd : Ôn tập KIỂM TRA CUỐI NĂM I. MỤC TIÊU. - Biết cách luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa. - Nâng cao thành tích. - Thực hiện được 4 giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa phối hợp được 4 giai đoạn. - Nâng cao thành tích. - Có ý thức tự giác học môn TD. - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, rượu hút thuốc lá và dùng các chất ma túy. II. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung bài học. 2. Khởi động: ĐT tay cao, vặn mình ,tay ngực, bước với, bụng, chân, phối hợp . xoay khớp cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay bả vai, hông, đầu gối, ép các dây chằng dọc, ngang. 3 . Bài mới : Hoạt động NỘI DUNG G/V giới thiệu N/D bài dạy G/V củng cố N/D học tổ chức cho HS ôn GV cho tập bổ trợ theo đội hình hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Đội hình tập luyện GV cho HS tập ném bóng 2 em một lượt ném GV cho tập theo hàng dọc. ****** * ****** * hướng ném Đội hình tập luyện GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như: Chạy đà còn chậm, chưa biết phói kết hợp tay và 4 bước cuối Ra sức cuối cùng không thực hiện tư thế ưỡn thân để ném bóng. G/V gọi 4 - 6 HS lên trả lời H/S còn lại nghe và nhận xét, GV nhận xét bổ xung. II. PHẦN CƠ BẢN: Giới thiệu N/D bài học 1. Tự chọn ném bóng. - Tập một số bài tập bổ trợ + Tại chỗ vai xoay người ném bóng. + Ươn thân gập mình. + Vai hướng ném. - Luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa và nâng cao thành tích. 4. Củng cố: ? Em hãy thực hiện chạy chạy đà 4 bước cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa. 5 . Dặn dò : Giao bài tập về nhà, hướng dẫn tập ở nhà Tập động tác bật xa. Tập nhảy dây. Xuống lớp 6 . Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docGa td 7 tuan 3135.doc