Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Vũ Xuân Quang

I/ MỤC TIÊU:

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về môn Thể dục.

- Học sinh nắm được các các yêu cầu của môn học.

- Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Lớp học.

- SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT.

III/ TIẾN TRÌNH:

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Vũ Xuân Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghiệm:................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. NS: NG: Ôn tập và kiểm tra học kì bài thể dục I/ Mục tiêu: Đánh giá sự tiếp thu và thực hành các kỹ năng của học sinh trong bài TD. Thực hiện được đầy đủ các động tác thể dục Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân tập TDTT Còi, cờ. III/ Tiến trình: 1. Ma trận: Chuẩn chuơng trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL Bài TD phát triển chung 9 động tác - Tập hoàn thiện 9 đt TD - Động tác chuẩn. - Đẹp 4đ 2đ 2đ 2đ Tổng: 10đ 6đ 2đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 9 động tác 3. Bảng điểm: 9 - 10 Thực hiện được 9 động tác thể dục. Động tác đẹp thành thạo. Không ngập ngừng. 7 - 8 Thực hiện được 9 động tác thể dục Không ngập ngừng. Động tác chưa được thành thạo và đẹp. 5 - 6 Thực hiên động tác thể dục còn sai. Ngâp ngừng. Động tác chưa được đẹp. < 4 Thực hiện động tác thể dục còn sai nhiều. Động tác thực hiện yếu. 4. Nội dung: A. Phần mở đầu: - ổn định lớp: . Kiểm tra sĩ số: . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đức biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập. . Đọc điểm. C. Phần kết thúc: . Nhận xét. . Thả lỏng . HDVN IV/ Rút kinh nghiệm:................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: NG: Ôn tập và kiểm tra học kì bài thể dục I/ Mục tiêu: Đánh giá sự tiếp thu và thực hành các kỹ năng của học sinh trong bài TD. Thực hiện được đầy đủ các động tác thể dục Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân tập TDTT Còi, cờ. III/ Tiến trình: 1. Ma trận: Chuẩn chuơng trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL Bài TD phát triển chung 9 động tác - Tập hoàn thiện 9 đt TD - Động tác chuẩn. - Đẹp 4đ 2đ 2đ 2đ Tổng: 10đ 6đ 2đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 9 động tác 3. Bảng điểm: 9 - 10 Thực hiện được 9 động tác thể dục. Động tác đẹp thành thạo. Không ngập ngừng. 7 - 8 Thực hiện được 9 động tác thể dục Không ngập ngừng. Động tác chưa được thành thạo và đẹp. 5 - 6 Thực hiên động tác thể dục còn sai. Ngâp ngừng. Động tác chưa được đẹp. < 4 Thực hiện động tác thể dục còn sai nhiều. Động tác thực hiện yếu. 4. Nội dung: A. Phần mở đầu: - ổn định lớp: . Kiểm tra sĩ số: . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đức biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập. . Đọc điểm. C. Phần kết thúc: . Nhận xét. . Thả lỏng . HDVN IV/ Rút kinh nghiệm:................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: NG: kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy nhanh I/ Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện kỹ năng chạy nhanh của hoc sinh. Thông thạo và vận dụng các kỹ năng chạy nhanh. - Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác. II/ Địa điểm phương tiện: Sân trường Còi, đồng hồ, cờ. III/ Tiến trình: 1. Ma trận: Chuẩn chuơng trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chạy nhanh. - Thực hiện được đủ cự li chạy nhanh. - Động tác chạy đẹp đúng kỹ thuật. - Đạt tiêu chuẩn RLTT 4đ 4đ 2đ Tổng: 10đ 8đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra chạy nhanh 60m kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. 3. Bảng điểm: 9 - 10 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt 7 - 8 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: 5 - 6 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: < 4 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy chưa đúng kỹ thuật . 4. Nội dung: A. Phần mở đầu: - ổn định lớp: . Kiểm tra sĩ số: . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra chạy nhanh 60m - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập. IV/ Rút kinh nghiệm:................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. NS: NG: kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy nhanh I/ Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện kỹ năng chạy nhanh của hoc sinh. Thông thạo và vận dụng các kỹ năng chạy nhanh. - Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác. II/ Địa điểm phương tiện: Sân trường Còi, đồng hồ, cờ. III/ Tiến trình: 1. Ma trận: Chuẩn chuơng trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chạy nhanh. - Thực hiện được đủ cự li chạy nhanh. - Động tác chạy đẹp đúng kỹ thuật. - Đạt tiêu chuẩn RLTT 4đ 4đ 2đ Tổng: 10đ 8đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra chạy nhanh 60m kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. 3. Bảng điểm: 9 - 10 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt 7 - 8 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: 5 - 6 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: < 4 Thực hiện được hết cự li chạy nhanh Động tác chạy chưa đúng kỹ thuật . 4. Nội dung: A. Phần mở đầu: - ổn định lớp: . Kiểm tra sĩ số: . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra chạy nhanh 60m - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập. IV/ Rút kinh nghiệm:................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dochoc ki 1.doc