Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 -Năm học 2009-2010 - Hoàng Ngọc Toàn

I. Mục tiêu – Yêu cầu

1. Bài thể dục

 - Nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản

- Biết thực hiện các động tác theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu

- Biết vận dụng để tự tập hằng ngày

2.Bật nhảy

- Nhằm rèn luyện các nhóm cơ chi dưới của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung

-Thực hiên tương đối chính xác kỉ thuật đông tc đá lăng

-Nắm bắt và thực hiện tốt trò chơi.

3.Chạy bền

-Hoàn thanh tương dối tốt cự li được giao;

II. Địa điểm – Phương tiện

- Sân thể dục

- Sân trường đảm bảo vệ sinh, an toàn

30 cờ xéo

III. Nội dung – Phương pháp

 

doc85 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 -Năm học 2009-2010 - Hoàng Ngọc Toàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hóm cho hs -Hs thực hiện -Gv quan sát hướng dẩn thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv Tuần 32 Ngày soạn: 19/4/2010 Tiết 64 Ngày dạy: 20,22/4/20 BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I. Mục tiêu – Yêu cầu 1.Bật nhảy -Thực hiện tương đối hoàn chỉnhø kỉ thuật nhảy “bước bộ”trên không -Thực hiện được động tác chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” -Nắm bắt và thực hiện tốt trò chơi 2.Chạy bền -Hoàn thành tốt cự li được giao II. Địa điểm – Phương tiện Sân thể dục Sân trường đảm bảo vệ sinh, an toàn III. Nội dung – Phương pháp NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học 2. Khởi động: a Khởi động chung: -Chạy nhẹ hai vòng sân,sau đó tập hợp về vòng tròn khởi động các động tác và xoay tất cả các khớp : cổ, tay, hông, gối , chân. - Eùp dọc, ép ngang. b khởi động chuyên môn: -Chạy bước nhỏ -Chạy nưng cao đùi. II. PHẦN CƠ BẢN 1.Bật nhảy: b.Ôn nhảy “bước bộ”ä trên không b. Trò chơi: “ Nhảy vượt rào tiếp sức” *Chuẩn bị: - Một một viên phấn và vẽ như hình bên -Tập hợp lớp thành 2-3 đội chơi số lương hs bằng nhau *Cách chơi: GV hướng dẩn c.Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” 2 .Chạy bền Nam chạy 450m Nữ chạy 400m III. PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 7’ 2’ 5’ 3’ 2’ 33’ 23’ 10’ 5’ * * * * * * * * * Đội hình tập * * * * * * * * * hợp * * * * * * * * * Cự li hẹp * * * * * * * * * GV -Từ đội hình tập hợp GV cho HS khai triển đội hình khởi động * * * * * x LT * GV * * -Lớp trưởng cho lơp khởi động.GV quan sát và ổn định -Gv phổ biến nội dung bài tập và gọi 1-3 em lên thưc hiện lai và quan sát sửa sai -Hs quan sát * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự tưng em -Gv quan sat sữa sai - GV phổ biến nội dung và yêu cầu của trò chơi ø ****** ****** ****** X gv -HS thực hiện -GV làm trọng tài -Đội về sau thua sẽ bị phạt cõng đội bạn hai vòng -Gv phổ biến nội dung bài tập -Hs quan sát * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự tưng em -Gv quan sat sữa sai -Gv phổ biến và chia nhóm cho hs -Hs thực hiện -Gv quan sát hướng dẩn thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv Tuần 33 Ngày soạn: 26/04/2010 Tiết 65 Ngày dạy :27,29/4/2010 BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I. Mục tiêu – Yêu cầu 1.Bật nhảy -Thực hiện tương đối hoàn chỉnhø kỉ thuật nhảy “bước bộ”trên không -Thực hiện được động tác chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” -Nắm bắt và thực hiện tốt trò chơi 3Chạy bền -Hoàn thành tốt cự li được giao II. Địa điểm – Phương tiện Sân thể dục Sân trường đảm bảo vệ sinh, an toàn III. Nội dung – Phương pháp NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học 2. Khởi động: a Khởi động chung: -Chạy nhẹ hai vòng sân,sau đó tập hợp về vòng tròn khởi động các động tác và xoay tất cả các khớp : cổ, tay, hông, gối , chân. - Eùp dọc, ép ngang. b khởi động chuyên môn: -Chạy bước nhỏ -Chạy nưng cao đùi. II. PHẦN CƠ BẢN 1.Bật nhảy: b.Ôn nhảy “bước bộ”ä trên không b. Trò chơi: “ Nhảy vượt rào tiếp sức” *Chuẩn bị: - Một một viên phấn và vẽ như hình bên -Tập hợp lớp thành 2-3 đội chơi số lương hs bằng nhau *Cách chơi: GV hướng dẩn c.Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” 2 .Chạy bền Nam chạy 450m Nữ chạy 400m III. PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 7’ 2’ 5’ 3’ 2’ 33’ 23’ 10’ 5’ * * * * * * * * * Đội hình tập * * * * * * * * * hợp * * * * * * * * * Cự li hẹp * * * * * * * * * GV -Từ đội hình tập hợp GV cho HS khai triển đội hình khởi động * * * * * x LT * GV * * -Lớp trưởng cho lơp khởi động.GV quan sát và ổn định -Gv phổ biến nội dung bài tập và gọi 1-3 em lên thưc hiện lai và quan sát sửa sai -Hs quan sát * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự tưng em -Gv quan sat sữa sai - GV phổ biến nội dung và yêu cầu của trò chơi ø ****** ****** ****** X gv -HS thực hiện -GV làm trọng tài -Đội về sau thua sẽ bị phạt cõng đội bạn hai vòng -Gv phổ biến nội dung bài tập -Hs quan sát * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS thựchiện theo thứ tự tưng em -Gv quan sat sữa sai -Gv phổ biến và chia nhóm cho hs -Hs thực hiện -Gv quan sát hướng dẩn thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv Tuần 33 Ngày soạn: 26/04/2010 Tiết 66 Ngày dạy :27,29/4/2010 KIỂM TRA BẬT NHẢY I .Mục tiêu – yêu cầu -Đánh giá chất lượng dạy và học của GV và HS -Thực hiện nghiêm túc. lớp trật tự II.Chuẩn bị -Sân kiểm tra sạch sẽ . -Thước dây -Kẻ sân III.Nội dung và phương pháp 1 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích động tác”Nhảy bước bộ trên không” 2Phương pháp tổ chức: -Mỗi HS chỉ thực hiên hai lần nhảy lấy thành tích và kỉ thuật lần tốt nhất -Kiểm tra thành nhiều đợt mổi đợt 5-6 em .mỗi hs không nhảy hai lần không liên tiêpù nhau IV.Cách cho điểm: §iĨm kiĨm tra cho theo møc ®é kÜ thuËt vµ thµnh tÝch häc sinh thùc hiƯn. - §iĨm 9-10 : Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt,Thµnh tÝch ®¹t møc giái (RLTT). - §iĨm 7-8 : Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt , thµnh tÝch ®¹t møc kh¸ ( RLTT ). - §iĨm 5-6 : Thùc hiƯn được những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt ở mức “Đạt” hoặc kĩ thuật thực hiện tương đối chính xác, nhưng thành tích không ®¹t møc Đ¹t ( RLTT ). - §iĨm 3-4 : Bật để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức “Đạt” * TËp trung líp th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê kiĨm tra. Tiết 67 Ngày soạn: 22/4/08 Tuần 34 Ngày dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ II BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu – Yêu cầu -Thực hiện được các động tác đã học. - Biết thực hiện các động tác theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu II. Địa điểm – Phương tiện Sân thể dục Sân trường đảm bảo vệ sinh, an toàn 50 cờ xéo III. Nội dung – Phương pháp NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học 2. Khởi động: a Khởi động chung: -Chạy nhẹ hai vòng sân,sau đó tập hợp về vòng tròn khởi động các động tác và xoay tất cả các khớp : cổ, tay, hông, gối , chân. - Eùp dọc, ép ngang. b khởi động chuyên môn: -Chạy bước nhỏ -Chạy nưng cao đùi. II. PHẦN CƠ BẢN Bài thể dục: a.Ôn 9 đông tác Vươn thở ,Tay,Chân ,Lườn Bụng Phối hợp thăng bằng ,nhảy và điều hòa: III. PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng Nhận xét Dặn dò 7’ 2’ 5’ 3’ 2’ 33’ 33’ * * * * * * * * * Đội hình tập * * * * * * * * * hợp * * * * * * * * * Cự li hẹp * * * * * * * * * GV -Từ đội hình tập hợp GV cho HS khai triển đội hình khởi động * * * * * x LT * GV * * -Lớp trưởng cho lơp khởi động.GV quan sát và ổn định -Gv phổ biến nội dung ôn tập -Cả lớp ôn 1-2 lần -Hs ôn 9 động tác theo từng hàng * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Gv cho hs ôn theo nhóm 5-7 em -Gv quan sát sữa sai gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Gv Tiết 68 - 69 Ngày soạn: 27/4/08 Tuần 34 - 35 Ngày dạy : KIỂM TRA HỌC KÌ II THỂ DỤC LỚP 7 A:TRẮC NGHIỆM(2đ) Câu 1.Bài thể dục phát triển chung gồm bao nhiêu động tác? a. 5 b. 7 c. 8 d. 9 Câu 2.Kỉ thuật bật nhảy phải sử dụng chân nào? a.Chân Phải b.Một chân c.Hai chân d.Chân trái Câu 3.Lớp 7 đã được học bao nhiêu kỉ thuật tâng cầu? a. 3 b. 4 c. 6 d. 7 câu 4.Em hảy cho biết trong chạy bền ,khi mới xuất phát đã chạy nhanh thì thường xẩy ra tình trạng nào sau đây? a.Đau ở vùng mạng sườn(đau sóc) b.Đau ở vùng bụng c.Đau ở vùng thắt lưng d.Đau ở vùng ngực B .THỰC HÀNH (8đ) 1.Néi dung kiĨm tra. KiĨm tra toµn bé bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung: 2. C¸ch cho ®iĨm : - §iĨm kiĨm tra cho theo møc ®é thùc hiƯn ®éng t¸c cđa tõng HS. - §iĨm 9-10. Hoµn thiƯn c¶ 9 ®éng t¸c, ®ĩng, ®Ịu , đẹp. - §iĨm 7-8. Thùc hiƯn ®ĩng c¶ 9 ®éng t¸c, nh­ng ch­a ®Đp. -§iĨm 5-6. Cã 1-2 ®éng t¸c sai, 7 ®éng t¸c cßn l¹i thùc hiƯn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. -§iĨm 3-4. Cã 3 ®éng t¸c trë lªn sai. * GV : TËp trung líp th¶ láng. ĐÁP ÁN Câu 1 .d (0,5đ) Câu 2.c(0,5đ) Câu 3. b(0,5đ) Câu 4 .a(0,5đ) Tiết 70 Ngày soạn: 27/4/08 Tuần 35 Ngày dạy : KIỂM TRA TC RLTT THỂ DỤC LỚP 7 I .Mục tiêu – yêu cầu -Đánh giá chất lượng dạy và học của GV và HS -Thực hiện nghiêm túc. lớp trật tự II.Chuẩn bị -Sân kiểm tra sạch sẽ . -Thước dây -Kẻ sân III.Nội dung và phương pháp 1 Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy bền -Nam chạy 450m -nữ chạy 350m 2Phương pháp tổ chức: -Mỗi HS chỉ thực hiên 1 lần -Kiểm tra thành nhiều đợt mổi đợt 5-6 em . IV.Cách cho điểm: §iĨm kiĨm tra cho theo møc ®é kÜ thuËt vµ thµnh tÝch häc sinh thùc hiƯn. - §iĨm 9-10 : Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt,Thµnh tÝch ®¹t møc giái (RLTT). - §iĨm 7-8 : Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt , thµnh tÝch ®¹t møc kh¸ ( RLTT ). - §iĨm 5-6 : Thùc hiƯn được những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt ở mức “Đạt” hoặc kĩ thuật thực hiện tương đối chính xác, nhưng thành tích không ®¹t møc Đ¹t ( RLTT ). - §iĨm 3-4 : Chạy để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức “Đạt” * TËp trung líp th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê kiĨm tra.

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 chuan(1).doc