Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 16 đến Tiết 20

1. Chạy nhanh:

- Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m.

Yêu cầu:

- Rèn luyện tính tích cực, phát triển sức nhanh trong tập luyện.

- Thực hiện tốt kĩ thuật xuất phát cao phát huy được tốc độ trong chạy nhanh.

2. Bóng chuyền:

- Học tư thế chuẩn bị, di chuyển ( đi bước thường, di chuyển ngang)

Yêu cầu:

- Học sinh nắm được kĩ thuật động tác và thực hiện đúng kỹ thuật động tác

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 16 đến Tiết 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Gọi 2 hs lên thực hiện lại động tác. *Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 Lụựp\ngaứy daùy 73 74 Vaộng Tuần: 9 Tiết: 17 CHẠY NHANH- TTTC ( BểNG CHUYỀN)- CHẠY BỀN I.Mục tiêu CAÀN ẹAẽT 1. Chạy nhanh: - Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh. Yêu cầu: - Rèn luyện tính tích cực, phát triển sức nhanh trong tập luyện. - Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật. 2. TTTC ( bóng chuyền ) - . Ôn tập các bước di chuyển , học đệm bóng. Yêu cầu: - Biết và thực hiện tương đối chính xác động tác 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: - Tích cực, chạy hết cự li. Biết phân phối sức đều trên đường chạy, khắc phục thở và đau sóc trên đường chạy. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập 2.Phương tiện: Bàn đạp xuất phát thấp, đồng hồ bấm giây, bóng chuyền, còi, tranh ảnh. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A.Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động Chung: Tập bài TD tay không. CM: Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 hs lên thực hiện tư thế chuẩn bị và các bước di chuyển trong bóng chuyền B.Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 30-32P * Cán sự tập trung báo cáo. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 5 - Gv phổ biến nội dung bài. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động GV nhận xét cho điểm học sinh HS thực hiện theo phương pháp **Trò chơi phát triển sức nhanh: Lò cò tiếp sức *Bài tập PT sức nhanh nâng cao đùi tại chỗ nam 1 phút nữ 30s 2. TTTC (bóng chuyền) - Ôn tư thế chuẩn bị, di chuyển ( đi bước thường, di chuyển ngang) - Học đệm bóng * Củng cố: GV củng cố tư thế chuẩn bị đệm bóng và đệm bóng 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền cự li 350-400m nam, nữ. C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Hít thở sâu,lắc bắp đùi,rung bắp cẳng chân,nhún nhảy thả lỏng,rũ tay 2.Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3.Hớng dẫn về nhà: - Ôn các động tác Đứng vai hớng chạy-xuất phát. Ngồi –xuất phát. Tư thế sẵn sàng-xuất phát.Chạy cự li 450m vào buổi sáng. Tư thế chuẩn bị, các bước di chuyển trong bóng chuyền 20P 2-3Lần 7P 5p 5P phân nhóm quay vòng theo dòng nước chảy. - GV quan sát hs thực hiện trò chơi x x x x x x x x nam x x x x x x x x nữ GV nhắc lại kỹ thuật động tác. Đội hình tập luyện xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Gọi 2 hs lên thực hiện lại động tác. GV quan sát học sinh chạy *Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 Lụựp\ngaứy daùy 73 74 Vaộng Tuần: 9 Tiết: 18 CHẠY NHANH- TTTC ( BểNG CHUYỀN) I.Mục tiêu CAÀN ẹAẽT 11. Chạy nhanh: - Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh 30-40m. Yêu cầu: - Thực hiện tốt một số động tác bổ trợ, biết thực hiện tương đối đúng ĐT kĩ thuật, nâng cao thành tích. 2. Bóng chuyền: - Ôn tư thế chuẩn bị, di chuyển ( đi bước thường, di chuyển ngang), đệm bóng Yêu cầu: - Học sinh nắm được kĩ thuật động tác và thực hiện đúng kỹ thuật động tác. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập 2.Phương tiện: Bàn đạp xuất phát thấp, đồng hồ bấm giây, bóng chuyền, còi, tranh ảnh. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A.Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động Chung: Tập bài TD tay không. CM: Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy 3. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra B.Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 30-32P * Cán sự tập trung báo cáo. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 5 - Giáo viên phổ biến nội dung bài. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động HS thực hiện theo phương pháp *Luyện tập nâng cao kĩ năng - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. *Xuất phát cao – chạy nhanh 30m. (nội dung thực hiện nh sách HDGV Thể dục 6,7) 2. TTTC (bóng chuyền) - Học tư thế chuẩn bị, di chuyển ( đi bước thường, di chuyển ngang) * Củng cố: GV củng cố tư thế chuẩn bị, các bước di chuyển C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Hít thở sâu,lắc bắp đùi,rung bắp cẳng chân,nhún nhảy thả lỏng,rũ tay 2.Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3.Hớng dẫn về nhà: - Ôn các động tác Đứng vai hớng chạy-xuất phát. Ngồi –xuất phát. Tư thế sẵn sàng-xuất phát.Chạy cự li 450m vào buổi sáng. Tư thế chuẩn bị, các bước di chuyển trong bóng chuyền 20P 2-3Lần 10-12P 2p 5P phân nhóm quay vòng theo dòng nước chảy. - GV quan sát sửa sai 2-4HS/1L. x x x x x x x xI------------------4I x x x x x x x xI------------------4I GV thị phạm phân tích kỹ thuật động tác. Đội hình tập luyện xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Gọi 2 hs lên thực hiện lại động tác. *Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 Lụựp\ngaứy daùy 73 74 Vaộng Tuần: 10 Tiết: 19 CHẠY NHANH- TTTC ( BểNG CHUYỀN)- CHẠY BỀN I.Mục tiêu CAÀN ẹAẽT 1. Chạy nhanh: - Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh 30-40m. Yêu cầu: - Thực hiện tốt một số động tác bổ trợ và kĩ thuật chạy, đạt thành tích cao 2. TTTC ( bóng chuyền ) - . Ôn tập đệm bóng, và phổ biến một số luật trong bóng chuyền mini Yêu cầu: - Biết và thực hiện tương đối chính xác động tác 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: - Chạy hết cự li, biết phân phối sức trên đường chạy, đạt thành tích cao. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập 2.Phương tiện: Bàn đạp xuất phát thấp, đồng hồ bấm giây, bóng chuyền, còi, tranh ảnh. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A.Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động Chung: Tập bài TD tay không. CM: Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 hs lên thực hiện tư thế đệm bóng B.Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 30-32P * Cán sự tập trung báo cáo. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 5 - Gv phổ biến nội dung bài. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động GV nhận xét cho điểm học sinh HS thực hiện theo phương pháp *Ôn các động tác bổ trợ: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. *Xuất phát cao – chạy nhanh30-40m 2. TTTC (bóng chuyền) - Ôn tư thế chuẩn bị, di chuyển ( đi bước thường, di chuyển ngang) - Học đệm bóng * Củng cố: GV củng cố tư thế chuẩn bị đệm bóng và đệm bóng, Xuất phát cao – chạy nhanh30-40m 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền cự li 350-400m nam, nữ. C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Hít thở sâu,lắc bắp đùi,rung bắp cẳng chân,nhún nhảy thả lỏng,rũ tay 2.Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3.Hớng dẫn về nhà: - Tư thế chuẩn bị, các bước di chuyển trong bóng chuyền, đệm bóng, 20P 2-3Lần 7P 5p 5P phân nhóm quay vòng theo dòng nước chảy. HS thực hiện 4HS/1L chạy. GV quan sát - sửa sai- nhận xét GV nhắc lại kỹ thuật động tác. Đội hình tập luyện xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Gọi 2 hs lên thực hiện lại động tác. GV quan sát học sinh chạy *Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 Lụựp\ngaứy daùy 73 74 Vaộng Tuần: 10 Tiết: 20 CHẠY NHANH- TTTC ( BểNG CHUYỀN) I.Mục tiêu CAÀN ẹAẽT 11. Chạy nhanh: - Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh 30-40m. Yêu cầu: - Thực hiện tốt một số động tác bổ trợ, biết thực hiện tương đối đúng ĐT kĩ thuật, nâng cao thành tích. 2. Bóng chuyền: - Ôn tư thế chuẩn bị, di chuyển ( đi bước thường, di chuyển ngang), đệm bóng - Học chuyền bóng cao tay bằng hai bàn tay Yêu cầu: - Học sinh nắm được kĩ thuật động tác và thực hiện đúng kỹ thuật động tác. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: Sân trường THCS Tân Lập 2.Phương tiện: Bàn đạp xuất phát thấp, đồng hồ bấm giây, bóng chuyền, còi, tranh ảnh. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A.Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. 2. Khởi động Chung: Tập bài TD tay không. CM: Xoay các khớp. Tập các động tác bổ trợ cho chạy 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 hs lên thực hiện tư thế đệm bóng B.Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh 8-10P 4Lx8N 2Lx8N 30-32P * Cán sự tập trung báo cáo. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 5 - Gv phổ biến nội dung bài. - Cán sự hướng dẫn lớp khởi động GV nhận xét cho điểm học sinh HS thực hiện theo phương pháp *Ôn các động tác bổ trợ: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. *Xuất phát cao – chạy nhanh30-40m 2. TTTC (bóng chuyền) - Ôn đệm bóng - Học chuyền bóng cao tay bằng hai bàn tay * Củng cố: GV củng cố chuyền bóng cao tay bằng hai bàn tay C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Hít thở sâu,lắc bắp đùi,rung bắp cẳng chân,nhún nhảy thả lỏng,rũ tay 2.Nhận xét: - Đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương và phê bình. 3.Hớng dẫn về nhà: - Tư thế chuẩn bị, các bước di chuyển trong bóng chuyền, đệm bóng, chuyền bóng cao tay. 20P 2-3Lần 7P 5p 5P phân nhóm quay vòng theo dòng nước chảy. HS thực hiện 4HS/1L chạy. GV quan sát - sửa sai- nhận xét GV nhắc lại kỹ thuật động tác. Đội hình tập luyện xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Gọi 2 hs lên thực hiện lại động tác. *Giáo viên hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực. *Hướng dẫn về nhà. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5

File đính kèm:

  • doc16-20.doc