Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2010-2011

I . Mục tiêụ :

- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

- Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT và cung cấp cho HS những hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT .

- Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.

II.Phương pháp giảng dạy – Tập luyện : thuyết trình, hỏi đáp, nêu vấn đề.

III . Tiến trình dạy học :

 

doc120 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€ € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp š › š › œ  š ›œ  Tuần: 30 Tiết : 57 BẬT NHẢY- ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Ngày soạn : Ngày dạy : I . Mục tiêụ :- Bật nhảy: Ôn : Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức” hoac do GV chọn - Thực hiện giậm nhảy có lực, bật theo chiều thẳng đứng - Đá cầu : Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn. Đấu tập - Thực hiện tích cực, cầu tiếp xúc thẳng góc với đùi hoặc bàn chân, Hình thành kỹ thuật tâng cầu,phát cầu thấp chân chính diện, nắm được một số điểm cơ bản trong Luật Đá cầu - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, đoàn kết, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. II. Địa điểm – Phương tiện : III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bật nhảy: - Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao Trò chơi: “nhảy ô tiếp sức” 2/ Đá cầu : - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - Đấu tập 3/ Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Nam: 3 vòng, Nữ : 2 vòng C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học - Ra bài tập về nhà 7 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 8 - 10 p 12 - 14 p 5-7p 5 – 7 p (4 x 8 ) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ĐH Giậm nhảy - Thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm 2 – 3 em học sinh - ĐH Phát cầu và đấu tập ĐH Chạy bền € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp š › š › œ  š ›œ  Tuần: 30 Tiết : 58 BẬT NHẢY- ĐÁ CẦU Ngày soạn : Ngày dạy : I . Mục tiêụ :- Bật nhảy: Ôn : Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xa, Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao, Trò chơi: “nhảy ô tiếp sức” - Thực hiện giậm nhảy có lực, chân lăng duỗi thẳng tự nhiên, bật cao và tiếp đất hoãn xung tốt - Đá cầu : Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn. Đấu tập - Thực hiện tích cực, cầu tiếp xúc thẳng góc với đùi hoặc bàn chân, Hình thành kỹ thuật tâng cầu,phát cầu thấp chân chính diện, nắm được một số điểm cơ bản trong Luật Đá cầu - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, đoàn kết, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. II. Địa điểm – Phương tiện : III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bật nhảy: - Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà - Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao Trò chơi: “nhảy ô tiếp sức” 2/ Đá cầu : - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - Đấu tập C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học - Ra bài tập về nhà 7 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 8 - 10 p 12 - 14 p 5-7p 5 – 7 p (4 x 8 ) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động Hố nhảy (đệm) €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ĐH Giậm nhảy €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ĐH Giậm nhảy - Thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm 2 – 3 em học sinh - ĐH Phát cầu và đấu tập - Đấu tập trên sân, hs khác tập làm trọng tài € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp š › š › œ  š ›œ  Tuần: 31 Tiết : 59 BẬT NHẢY- ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Ngày soạn : Ngày dạy : I . Mục tiêụ :- Bật nhảy: Ôn : Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xa, Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao, Trò chơi: “nhảy ô tiếp sức” - Thực hiện giậm nhảy có lực, chân lăng duỗi thẳng tự nhiên, bật cao và tiếp đất hoãn xung tốt - Đá cầu : Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn. Đấu tập - Thực hiện tích cực, cầu tiếp xúc thẳng góc với đùi hoặc bàn chân, Hình thành kỹ thuật tâng cầu,phát cầu thấp chân chính diện, nắm được một số điểm cơ bản trong Luật Đá cầu - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, đoàn kết, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. II. Địa điểm – Phương tiện : III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bật nhảy: - Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà - Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao Trò chơi: “nhảy ô tiếp sức” 2/ Đá cầu : - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - Đấu tập 3/ Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Nam: 3 vòng, Nữ : 2 vòng C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học - Ra bài tập về nhà 7 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 8 - 10 p 12 - 14 p 5-7p 5 – 7 p (4 x 8 ) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động Hố nhảy (đệm) €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ĐH Giậm nhảy €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ĐH Giậm nhảy - Thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm 2 – 3 em học sinh - ĐH Phát cầu và đấu tập - Đấu tập trên sân, hs khác tập làm trọng tài ĐH Chạy bền € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp š › š › œ  š ›œ  Tuần: 31 Tiết : 60 BẬT NHẢY- ĐÁ CẦU Ngày soạn : Ngày dạy : I . Mục tiêụ :- Bật nhảy: Ôn : chạy đà tự do Nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi: Nhảy vào vòng tròn tiếp sức - Thực hiện giậm nhảy có lực, tạo được tư thế “bước bo”ä trên không, tiếp đất hoãn xung tốt - Đá cầu : Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn. Có thể kiểm tra thử; Đấu tập - Thực hiện tích cực, cầu tiếp xúc thẳng góc với đùi hoặc bàn chân, Hoàn thiện kỹ thuật tâng cầu,phát cầu thấp chân chính diện - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, đoàn kết, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. II. Địa điểm – Phương tiện : III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bật nhảy: - Chạy đà tự do Nhảy xa - Nhảy “bước bộ” trên không Trò chơi: Nhảy vào vòng tròn tiếp sức 2/ Đá cầu : - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - Đấu tập C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học - Ra bài tập về nhà 7 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 8 - 10 p 12 - 14 p 5 – 7 p (4 x 8 ) €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động Hố nhảy (đệm) €€€€€ €€€€€ €€€€€ ĐH nhảy xa, bước bộ trên không - Thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm 2 – 3 em học sinh - Đấu tập trên sân, hs khác tập làm trọng tài € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ LT€ €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp

File đính kèm:

  • docGA TD 7 CHUAN KTKN 2010.doc