Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 43: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Bật nhảy bằng 1,2 chõn – tay với vật trờn cao, Học đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

 - Nộm búng: ễn: Như nội dung tiết 42; Học: Vặn mỡnh chuyền búng từ tay nọ sang tay kia.

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dây, hố nhảy xa, còi

 thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 43: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn:2/03/2007 Baứi daùy : bật nhảy – ném bóng - chạy bền Tuaàn: 22 Tieỏt: 43 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: Bật nhảy bằng 1,2 chõn – tay với vật trờn cao, Học đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. - Nộm búng: ễn: Như nội dung tiết 42; Học: Vặn mỡnh chuyền búng từ tay nọ sang tay kia. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm, thước dõy, hố nhảy xa, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm quay vòng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - GV chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 - 4 em lờn thực hiện kỹ thuật Đứng vai hướng nộm, xoay người nộm búng. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: Luyện tập: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. - ễn: Bật nhảy bằng 1 chõn, tay với vào vật trờn cao. - Học: Đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. 2. Nộm búng: ễn: Tung búng từ tay nọ sang tay kia, cỳi người chuyền búng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chõn. - Vặn mỡnh chuyền búng từ tay nọ sang tay kia. 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 34’ 14’ 14’ 6’ 4-8 6-9 3-5 5-8 4-8 1L - Luyện tập: Bật nhảy bằng hai chõn – tay với vật trờn cao. * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý, cố gắng bật cao nắm và thực hiện đúng động tác, nghiêm túc tập luyện, Khi rơi xuống co 2 chõn giảm chấn động, cố gắng bật cao, an toàn. - ễn: Bật nhảy bằng 1 chõn, tay với vào vật trờn cao. * Yêu cầu : Tích cực cố gắng, khụng đựa nghịch, tớch cực, nghiờm tỳc, thực hiện đỳng kỹ thuật, cố gắng bật cao, an toàn trong giờ học.Chỳ ý . - Chuẩn bị: đứng vuụng gúc với xà và cỏch điểm giậm nhảy 3, 7, 9 bước đà (đà lẻ). - Động tỏc: Chạy đà tự nhiờn 3, 5, 7 bước đà, đặt 1 chõn vào điểm giậm nhảy nhảy thật mạnh tư thế giống như bước bộ trờn khụng, 2 tay phối hợp tự nhiờn. Rơi xuống bằng 2 chõn ở tư thế ngồi xổm. * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực nghiờm tỳc, giỳp HS xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng bật cao, an toàn (chỳ ý bước đà lẻ). - ễn: Tung búng từ tay nọ sang tay kia, cỳi người chuyền búng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chõn. * Yờu cầu: Nghiờm tỳc, tớch cực, đỳng động tỏc, chỳ ý tập từng động tỏc, tư thế đỳng kỹ thuật, an toàn, cố gắng khụng để búng rơi. - Chuẩn bị: Đứng 2 chõn rộng bằng vai, 2 tay dang ngang, bàn tay hướng trước. Tay phải cầm búng. - Động tỏc: Vặn mỡnh sang trỏi, tay phải đưa búng ra trước – sang ngang đến tay trỏi và chuyền búng sau đú quay ngược về tư thế ban đầu. Tay trỏi thực hiện động tỏc tương tự. * Yờu cầu: Đỳng động tỏc, tớch cực nghiờm tỳc, khi vặn mỡnh khụng đựơc xoay 2 bàn chõn và húp bụng, khuỵu gối, cố gắng , an toàn. - Cho các em nam chạy (600m) vòng sân tập rộng, các em nữ chạy (550m) vòng sân TDTT rộng. * Yêu cầu : Tích cực tập luyện, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhip nhàng giữa bước chạy và nhịp thở. Khi chạy xong đi bộ thả lỏng tay, chân, hít thở sâu, không nên dừng lại đột ngột. Biết phân phối sức hợp lý. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Giáo viên thị phạm, sau đó cho các em thực hiện. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Giáo viên thị phạm, sau đó cho các em thực hiện. € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Giáo viên phổ biến, sau đó cho các em thực hiện. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý và ra bài tập về nhà. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Bật nhảy – nộm búng – chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện kỹ thuật: Bật nhảy bằng 1, 2 chõn với vật trờn cao. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. . Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc43 giao an7.43.doc