Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 25 đến 30 - Bản đẹp 3 cột

A. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

- Ôn luyện 8 động tác đã học và học mới động tác điều hoà.

Yêu cầu: học sinh thực hiện đợc động tác mới.

- Giáo viên hướng dẫn trò chơi " lò cò, chọi gà".

- Đá lăng trước và đá lăng trước sau. Đá 1 bước giậm nhảy đá lăng.

- Luyện tập chạy bền.

B. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

-Địa điểm: Tập tại sân thể dục - vệ sinh sạch sẽ.

-Phương tiện: Cờ tay,còi

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 25 đến 30 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trước sau. Đá lăng trước, trò chơi. X X X X X X X X X X X X X X X X *GV - Dùng đội hình tập luyện để chơi. - GV làm trọng tài. - Sau 10; đổi nhóm tập. -Học sinh thực hiện - Nam chạy trước,Nữ chạy sau. *Gv - Cả lớp quan sát - nhận xét - GV bổ sung. iii. Phần kết thúc 1. Thả lỏng - Trò chơi chim bay cò bay. 2. Nhận xét giờ học - Ưu điểm - nhược điểm. 3. Về nhà - Ôn toàn bài thể dục. - Tập đá lăng. 5' Học sinh tự thực hiện. Gv nhận xét bài học. Gv nhắc nhở học sinh về nhà học bài và ôn bài ở nhà. Tiết 26. Bài Thể dục-bật nhảy - chạy bền a. Mục đích-yêu cầu. - Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác. - Luyện tập: + Đá lăng trước sau + Đá 1 - 3 bước giậm nhảy một chân vào cát. - Luyện tập chạy bền. b. Địa điểm – phương tiện. - Tập tại sân thể dục - vệ sinh sạch sẽ. - Cờ tay, mỗi em 2 cờ, hố cát c. Tiến trình dạy học. Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức i. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Học sinh báo cáo sĩ số - trang phục tập luyện. 2. Phổ biến nội dung bài mới. - Ôn tập 9 động tác thể dục với cờ. - Luyện tập đá lăng trước sau, đà 1 - 3 bước giậm nhảy 1 chân vào cát. - Luyện tập chạy bền. 3. Khởi động + Xoay các khớp, ép dây chằng ngang, dọc. + Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi. + Đá gót chạm mông. 4. Kiểm tra bài cũ - 2 em tập bài thể dục với cờ. ii. Phần cơ bản 1. Bài thể dục - Ôn luyện 9 động tác thểdục. 2. Bật nhảy - Luyện tập : + Đá lăng trước sau + Đà 1- 3 buớc giậm nhảy 1 chân vào cát 3. Chạy bền - Chạy rích rắc theo hàng cây trên sân trường + Nam: 5 vòng sân + Nữ: 4 vòng sân. 4. Củng cố + Tổ 1: lên thực hiện bài thể dục + Tổ 2: thực hiện đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào cát iii. Phần kết thúc 1. Thả lỏng - Rũ tay, chân. 2. Nhận xét giờ học - Ưu điểm - nhược điểm. 3. Về nhà: - Tập thuộc 8 bài thể dục. - Tập chạy đà 1 -3 bước giậm nhảy. 8’ 32’ 5' Học sinh tợp hợp báo cáo sĩ số. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *Gv - GV phổ biến nội dung bài Học sinh thực hiện. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *GV Học sinh lên thực hiện. Gv quan sát nhận xét,cho điểm. - GV quan sát nhắc nhở. GV Chia 2 nhóm tập luyện: + Nhóm 1: ôn bài TD 9 động tác với cờ. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *Gv + Nhóm 2: Luyện tập Đá lăng trước sau Đà 1 - 3 bước giậm nhảy 1 chân vào cát X X X X X X X X X X X X X X XXXXX *Gv Gv quan sát sửa sai. Đổi tổ thực hiện. Học sinh thực hiện *GV Gv quan sát nhắc nhở. Học sinht hực hiện. Gv quan sát sửa sai nhận xét. Học sinh tự thực hiện. Gv nhận xét bài học. Gv nhắc nhở học sinh về nhà học bài và ôn bài ở nhà. Tuần 14 Tiết 27. Soan ngày:10/11/2008. Bài Thể dục -bật nhảy - chạy bền a. Mụcđích-yêu cầu - Hoàn thiện bài tập thể dục - Luyện tập đá lăng trứơc - sau, đà 1 - 3 bớc giậm nhảy 1 chân vào cát. - Luyện tập chạy bền b. Địa điểm - phương tiện - Tập tại sân thể dục - vệ sinh sạch sẽ. - Cờ tay: mỗi em 2 cờ, cờ tiêu. c. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức i. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Học sinh báo cáo sĩ số - trang phục tập luyện. 2. Phổ biến bài mới. 3. Khởi động + Xoay các khớp, ép dây chằng ngang - dọc. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + Đá gót chạm mông. 4. Kiểm tra bài cũ:thực hiên lại bài thể dục. ii. Phần cơ bản 1. Bài thể dục - Ôn luyện 9 động tác thể dục. 2. Bật nhảy - Ôn luyện: + Đá lăng trước sau + Đà 1 - 3 buớc giậm nhảy một chân vào hố cát. 3. Chạy bền Nam500m,Nữ 400m. 4. Củng cố Thực hiện bài thể dục. Thực hiện đà 3 bước giậm nhảy vào cát. iil. Phần kết thúc 1. Thả lỏng:Rủ tay chân. 2. Nhận xét giờ học - Ưu điểm - nhược điểm. 3. Về nhà: - Thuộc bài thể dục. - Tập chạy đà 3 bước giậm nhảy. 8 - 10' 32’ 5' Học sinh tợp hợp báo cáo sĩ số X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * GV GV phổ biến bài học. Học sinh thực hiện. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *GV Gv quan sát nhắc nhở. Gv gọi 2 học sinh thực hiện. Gv nhận xét đánh giá,cho điểm. Chia 2 nhóm tập luyện: + Nhóm 1: ôn luyện bài TD. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *GV Gv quan sát sửa sai. + Nhóm 2: ôn luyện bật nhảy. ********* ********* ***** Đổi nhóm + Nhóm 2: ôn bài TD + Nhóm 1: ôn luyện bật nhảy. Học sinh thực hiện. *GV Gv quan sát sửa sai. - Cả lớp quan sát - nhận xét - GV bổ sung. Học sinh tự thực hiện. Gv nhận xét bài học. Gv nhắc nhở học sinh về nhà học bài và ôn bài ở nhà. Tiết 28. Bài Thể dục -bật nhảy - chạy bền a. Mục đích-yêu cầu. - Tiếp tục hoàn thiện bài thể dục với cờ - Luyện tập bật xa. Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát - Luyện tập chạy bền - thư giãn khi chạy bền. b. Địa điểm - phương tiện - Tập tại sân thể dục - vệ sinh sạch - cát đảm bảo. - Cờ tay. 1 em 2 cờ, hố nhảy,còi c. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức i. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - HS báo cáo sĩ số - trang phục tập luyện. 2. Giới thiệu bài mới 3. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc sau về 4 hàng ngang. + Xoay các khớp + ép dây chằng ngang - dọc + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 4. Kiểm tra bài cũ 2 em thực hiện bài thể dục ii. Phần cơ bản 1. Bài thể dục:Ôn bài thể dục với cờ. 2. Bật nhảy - Ôn luyện: + Bật xa + Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát 3. Chạy bền Nam 500m,Nữ 400m. 4. Củng cố - Nhóm (tổ) 4 lên tập bài thể dục. - Nhóm tổ 1 lên bật nhảy iii. Phần kết thúc 1.Thả lỏng :Rủ tay chân. 2. Nhận xét giờ học: 3. Về nhà: + Ôn luyện bài thể dục + Tập chạy đà 3 bước. 8’ 32’ 5' Học sinh tợp hợp báo cáo sĩ số X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * GV GV phổ biến bài học. Học sinh thực hiện. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *GV Gv quan sát nhắc nhở. Gv gọi 2 học sinh thực hiện. Gv nhận xét đánh giá,cho điểm GV chia 2 nhóm tập + Nhóm 1: Tập luyện bài thể dục X X X X X X X X X X X X X X *GV - Cán sự điều khỉên - GV sang hướng dẫn nhóm 2 + Nhóm 2: - Tập luyện bật xa - Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát ********* ********* ****** Gv quan sát sửa sai. Sau 13' đổi nhóm tập luyện. Học sinh thực hiện. *GV Gv quan sát sửa sai. - Cả lớp quan sát - nhận xét - GV bổ sung. Học sinh tự thực hiện. Gv nhận xét bài học. Gv nhắc nhở học sinh về nhà học bài và ôn bài ở nhà. Tuần 15 Soạn ngày:20/11/2008. Tiết 29. Bài Thể dục - bật nhảy - chạy bền a. Mục đích-yêu cầu. - Giúp học sinh hoàn thiện bài thể dục, chuẩn bị kiểm tra, tập động tác đúng biên độ nhịp điệu. - Giúp học sinh thực hiện tốt động tác bật nhảy qua trò chơi "khéo vướng chân" và "nhảy vào vòng tròn tiếp sức". - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. b. Địa điểm – phương tiện - Tập tại sân thể dục - vệ sinh sạch. - Cờ tay, 1 túi cát buộc dây. c. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức i. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - HS báo cáo sĩ số - Trang phục tập luyện. 2. Phổ biến: nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu bài học. 3. Khởi động + Xoay các khớp + ép dây chằng + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông + Đá lăng trước sau. 4. Kiểm tra bài cũ 2 em: thực hiện đà 3 bước. ii. Phần cơ bản 1. Bài thể dục - Ôn luyện bài thể dục với cờ. 2. Bật nhảy - Trò chơi: khéo vướng chân. -Trò chơi:nhảy vào vòng tròn tiếp sức. 3. Chạy bền - Luyện tập chạy với cự ly: + Nam: 4 vòng sân + Nữ: 3 vòng sân. 4. Củng cố - 3 em tập bài thể dục - 2 em nhắc lại: khi chạy bền cần phân phối sức như thế nào? iii. Phần kết thúc 1. Thả lỏng + Rung bắp cẳng chân, nhún, nhảy thả lỏng. 2. Nhận xét giờ học + Ưu điểm - khuyết điểm. 3. Về nhà + Ôn luyện bài thể dục cho tốt để giờ sau kiểm tra. 8’ 32’ 5’ Học sinh tợp hợp báo cáo sĩ số X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * GV GV phổ biến bài học. Học sinh thực hiện. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *GV Gv quan sát nhắc nhở. Gv gọi 2 học sinh thực hiện. Gv nhận xét đánh giá,cho điểm Học sinh thực hiện. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Q Gv - Cán sự điều khiển, GV quan sát nhắc nhở. Học sinh thực hiện. * Gv quan sát nhắc nhở. Học sinh thực hiện. *Gv GV quan sát nhắc nhở. Gv gọi học sinh thực hiện. Gv nhận xét đánh giá,cho điểm sinh thực hiện. Học sinh tự thực hiện. Gv nhận xét bài học. Gv nhắc nhở học sinh về nhà học bài và ôn bài ở nhà. Tiết 30. Kiểm tra bài thể dục với cờ a. Mục đích- yêu cầu - Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình; - Yêu cầu: thực hiện chuẩn bị các tư thế cơ bản, thuộc bài thể dục. b. Địa điểm - phương tiện - Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ - Cờ tay, mỗi em 2 cờ. c. Tiến trình kiểm tra i. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: Học sinh báo cáo sĩ số - trang phục tập luyện. 2. Phổ biến nội dung kiểm tra - Kiểm tra bài thể dục với cờ. 3. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc quanh sân thể dục sau về 4 hàng ngang cự ly rộng. - Xoay các khớp - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Ôn tập toàn bài thể dục 2x8 nhịp. ii. Phần cơ bản 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra bài thể dục với cờ. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần bài thể dục, mỗi động tác 2x8 nhịp (trường hợp đặc biệt giáo viên kiểm tra lần 2). Khi kiểm tra lần 2 dù thực hiện tốt cũng chỉ đạt điểm tối đa là 8 điểm. - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 học sinh. - Giáo viên hô nhịp để học sinh thực hiện động tác. 3. Cách cho điểm - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. + Điểm 9 - 10: tập đúng, đẹp, thuộc thứ tự bài thể dục. + Điểm 7 - 8: tập tương đối đúng, chưa đẹp. + Điểm 5 - 6: có từ 1 - 2 động tác tập sai. + Điểm 3 - 4: có từ 3 động tác tập sai trở lên. + Điểm 1-2:Sai bài thể dục. iii. Phần kết thúc 1.Giáo viên công bố điểm 2.Tuyên dương:các em có ý thức học tập đạt điểm cao. Động viên, khuyến khích các em chưa chăm tập điểm đạt chưa cao. 3.Về nhà: Các em tập bật cao - bật cóc 10m x2 lần; tập chạy vào buổi sáng tùy theo sức của mình.

File đính kèm:

  • docTd7T131415.doc