Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37 đến 49 - Vũ Anh Tuấn

I. MỤC TIÊU

Củng cố chạy đà ba bước,giậm nhảy bằng một chân vào đệm hoặc cát. Nắm được nhảy bước bộ trên không.

Tập bài tập phát triển thể lực chung; luyện tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân. Chơi trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Trên sân trường

- Phương tiện: Chuẩn bị còi, đông hồ bấm giây, đệm.

III . TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

 

doc27 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37 đến 49 - Vũ Anh Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tay không X Từng học sinh khi đến lượt kiểm tra tiến vào khu vực phát cầu (do giáo viên gọi tên). Mỗi em thực hiện 3 lần động tác do giáo viên chỉ định Cách cho điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và cả ba lần phát cầu đều qua lưới sang sân đối phương( Không yêu cầu chính xác vào ô nào trên sân đối phương. Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật động tácvà trong 3 lần phát cầu có hai lần sang lưới đối phương Điểm 5-6: Thực hiệntương đối đúng kĩ thuật động tác và trong 3 lần phát cầu có 1 lần sang lưới đối Điểm3-4: Thực hiện 3 lần phát cầu, cả ba lần không sang lưới đối GV: Có thể kiểm tra các câu hỏi về luật đá cầu để nâng cao điểm cho những học sinh bị điểm 6 trở xuống. - GV - GV cho học sinh thả lỏng và hồi tĩnh X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Tiết:46 Ngày giảng: Bật nhảy-TTTC(Bóng đá) I. Mục tiêu Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết về luật và rèn luyện kĩ thuật cơ bản để rèn luyện sức khoẻ, phát triển sức mạnh và sức khéo léo của chân. Học sinh nắm vững các kĩ năng và các động tác đã học chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật động tác: Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. Biết và thực hiện tương đối đúng các kĩ thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng má trong và đá bóng bằng lòng bàn chân đã học ở lớp 6. Biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật dừng bóng bằng má trong , dẫn bóng bằng má ngoài và đá bóng bằng mu bàn chân. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị còi, đông hồ bấm giây, đệm và ván nhảy, bóng đá. III . Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Phương pháp, tổ chức 1. Phần mở đầu 1.1 GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến yêu cầu, nội dung bài học. 2. Phần cơ bản 1. Khởi động chung 2. Bật nhảy - Ôn: chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà - Học: Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2.1 TTTC( Bóng đá) - chơi một số trò chơi phát triển thể lực - Học dẫn bóng và chuyền bóng bằng má trong. 3 Phần kết thúc - HS thả lỏng và hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét đánh giá kết quả bài tập. - Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... 6 - 8' 28- 30' 5-7 Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ báo cáo sĩ số cho giáo viên X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV cho học sinh khởi đông theo đội hình vòng tròn tập các động tác thể dục tay không X - GV Cho học sinh ôn lại chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà GV quan sát sửa sai cho học sinh yêu cầu mỗi học sinh thực hiện 3 lần -GV hướng dẫn học sinh thực hiện Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. -GV miêu tả động tác. -GV thực hiện làm mẫu từ 3-5 lần, học sinh quan sát thực hiện. Giáo viên sửa sai cho học sinh - GV Hướng dẫn học sinh chơi một số trò: Đá bóng trúng đích. Dẫn bóng tiếp sức -GV Hướng dẫn luật chơi, làm mẫu , học sinh quan sát thực hành. -GV chia nhóm hướng dẫn học sinh -GV làm mẫu học sinh quan sát làm theo. - GV cho học sinh thả lỏng và hồi tĩnh X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Tiết:47 Ngày giảng: Bật nhảy-TTTC(Bóng đá)- Chạy bền I. Mục tiêu Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết về luật và rèn luyện kĩ thuật cơ bản để rèn luyện sức khoẻ, phát triển sức mạnh và sức khéo léo của chân. Học sinh nắm vững các kĩ năng và các động tác đã học chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà ,chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. Biết và thực hiện tương đối đúng các kĩ thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng má trong và đá bóng bằng lòng bàn chân. Biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật dừng bóng bằng má trong , dẫn bóng bằng má ngoài và đá bóng bằng mu bàn chân. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị còi, đông hồ bấm giây, đệm và ván nhảy, bóng đá. III . Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Phương pháp, tổ chức 1. Phần mở đầu 1.1 GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến yêu cầu, nội dung bài học. 2. Phần cơ bản 1. Khởi động chung 2. Bật nhảy - Ôn: chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2.1 TTTC( Bóng đá) - chơi một số trò chơi phát triển thể lực - Ôn dẫn bóng và chuyền bóng bằng má trong. - Học đá bóng bằng lòng bàn chân 2.3 Chạy bền: -Luyện tập chạy bền 3 Phần kết thúc - HS thả lỏng và hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét đánh giá kết quả bài tập. - Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... 6 - 8' 28- 30' 5-7 Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ báo cáo sĩ số cho giáo viên X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV cho học sinh khởi đông theo đội hình vòng tròn tập các động tác thể dục tay không X - GV Cho học sinh ôn lại chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà -GV cho học sinh thực hiện Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. GV quan sát sửa sai cho học sinh yêu cầu mỗi học sinh thực hiện 3 lần - học thực hiện. Giáo viên sửa sai cho học sinh - GV Hướng dẫn học sinh chơi một số trò: Đá bóng trúng đích. Dẫn bóng tiếp sức -GV chia nhóm hướng dẫn học sinh -GV miêu tả động tác. -GV làm mẫu học sinh quan sát làm theo. - học thực hiện. Giáo viên sửa sai cho học sinh - GV cho học sinh chạy vong quanh sân trường. Nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3 vòng. - GV cho học sinh thả lỏng và hồi tĩnh X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Tiết:48 Ngày giảng: Bật nhảy-TTTC(Bóng đá) - Chạy bền I. Mục tiêu Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết về luật và rèn luyện kĩ thuật cơ bản để rèn luyện sức khoẻ, phát triển sức mạnh và sức khéo léo của chân. Học sinh nắm vững các kĩ năng và các động tác đã học chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật động tác: Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. Biết và thực hiện tương đối đúng các kĩ thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng má trong và đá bóng bằng lòng bàn chân đã học ở lớp 6. Biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật dừng bóng bằng má trong , dẫn bóng bằng má ngoài và đá bóng bằng mu bàn chân. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị còi, đông hồ bấm giây, đệm và ván nhảy, bóng đá. III . Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Phương pháp, tổ chức 1. Phần mở đầu 1.1 GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến yêu cầu, nội dung bài học. 2. Phần cơ bản 1. Khởi động chung 2. Bật nhảy - Ôn: chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà - Học: Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2.1 TTTC( Bóng đá) - chơi một số trò chơi phát triển thể lực - Học dẫn bóng và chuyền bóng bằng má trong. 2.3 Chạy bền: Luyện tập chạy bền 3 Phần kết thúc - HS thả lỏng và hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét đánh giá kết quả bài tập. - Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... 6 - 8' 28- 30' 5-7 Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ báo cáo sĩ số cho giáo viên X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV cho học sinh khởi đông theo đội hình vòng tròn tập các động tác thể dục tay không X - GV Cho học sinh ôn lại chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà GV quan sát sửa sai cho học sinh yêu cầu mỗi học sinh thực hiện 3 lần -GV hướng dẫn học sinh thực hiện Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. -GV miêu tả động tác. -GV thực hiện làm mẫu từ 3-5 lần, học sinh quan sát thực hiện. Giáo viên sửa sai cho học sinh - GV Hướng dẫn học sinh chơi một số trò: Đá bóng trúng đích. Dẫn bóng tiếp sức -GV Hướng dẫn luật chơi, làm mẫu , học sinh quan sát thực hành. -GV chia nhóm hướng dẫn học sinh -GV làm mẫu học sinh quan sát làm theo. Nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3 vòng. - GV cho học sinh thả lỏng và hồi tĩnh X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Tiết:49 Ngày giảng: Bật nhảy-TTTC(Bóng đá) - Chạy bền I. Mục tiêu Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết về luật và rèn luyện kĩ thuật cơ bản để rèn luyện sức khoẻ, phát triển sức mạnh và sức khéo léo của chân. Học sinh nắm vững các kĩ năng và các động tác: Nhảy bước bộ trên không.Chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Biết và thực hiện tương đối đúng các kĩ thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng má trong và đá bóng bằng lòng bàn chân đã học ở lớp 6. Biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật dừng bóng bằng má trong , dẫn bóng bằng má ngoài và đá bóng bằng mu bàn chân. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị còi, đông hồ bấm giây, đệm và ván nhảy, bóng đá. III . Tiến trình dạy- học Nội dung Định lượng Phương pháp, tổ chức 1. Phần mở đầu 1.1 GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến yêu cầu, nội dung bài học. 2. Phần cơ bản 1. Khởi động chung 2. Bật nhảy - Ôn: Chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Học: Nhảy bước bộ trên không.Chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2.1 TTTC( Bóng đá) - chơi một số trò chơi phát triển thể lực - Học dẫn bóng và chuyền bóng bằng má trong. Thể lực: Bài tập phát triển sức mạnh chân 3 Phần kết thúc - HS thả lỏng và hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét đánh giá kết quả bài tập. - Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... 6 - 8' 28- 30' 5-7 Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ báo cáo sĩ số cho giáo viên X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV cho học sinh khởi đông theo đội hình vòng tròn tập các động tác thể dục tay không X - GV Cho học sinh ôn lại chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. GV quan sát sửa sai cho học sinh yêu cầu mỗi học sinh thực hiện 3 lần -GV hướng dẫn học sinh thực hiện Nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện, chân lăng duỗi thẳng qua xà. -GV miêu tả động tác. -GV thực hiện làm mẫu từ 3-5 lần, học sinh quan sát thực hiện. Giáo viên sửa sai cho học sinh - GV Hướng dẫn học sinh chơi một số trò: Đá bóng trúng đích. Dẫn bóng tiếp sức -GV Hướng dẫn luật chơi, làm mẫu , học sinh quan sát thực hành. -GV chia nhóm hướng dẫn học sinh -GV làm mẫu học sinh quan sát làm theo. Học sinh thực hiện. - GV cho học sinh thả lỏng và hồi tĩnh X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docthe duc 7(14).doc