Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21+22 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương

I . Mục tiêu:

1. Chạy ngắn:

*. Kiến thức: Ôn xuát phát cao chạy 60m

*. Kỹ năng: HS thực hiện tốt kt xuát phát cao chạy 60m

2. Thể dục:

*. Kiến thức: - Ôn các động tác đã học.

 - Học động tác diều hoà

*Kỹ năng: - HS thực hiện tốt và thuộc các động tác của bài thể dục

3. TháI độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Địa điểm ph¬ương tiện:

- Địa điểm: Sân TD tr¬ường,

- Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học

 HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ

 III. nội dung - phương pháp

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21+22 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/10/2013 Ngày dạy: 29/10/2013 Tiết:21 chạy ngắn - bài thể dục I . Mục tiêu: 1. Chạy ngắn: *. Kiến thức: Ôn xuát phát cao chạy 60m *. Kỹ năng: HS thực hiện tốt kt xuát phát cao chạy 60m 2. Thể dục: *. Kiến thức: - Ôn các động tác đã học. - Học động tác diều hoà *Kỹ năng: - HS thực hiện tốt và thuộc các động tác của bài thể dục 3. TháI độ: Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sân TD trường, Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ III. nội dung - phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) B.Phần cơ bản 3. Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác Bụng và phối hợp. 1. Chạy nhanh: - Ôn xuát phát cao chạy 60m chuẩn bị kiểm tra. 2. Bài Thể dục: Ôn các động tác đã học: a. Động tác Vươn thở: b. Động tác Tay: c. Động tác Chân: d. Động tác Lườn: e. Động tác Bụng: f. Động tác phối hợp: e. thăng bằng f. nhảy - Học động tác điều hoà. 5,6,7,8 như 1,2,3,4 Trò chơi: “Kéo vướng chân” C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 4 13 13 5(P) GV đánh giá và cho điểm HS GV hướng dẫn HS luyện tập. X x x x X x x x X x x x X x x x GV GV quan sỏt sửa sai Lớp chia 4 nhóm tập luyện. GV quan sát và chỉnh sửa cho HS. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) Giáo viên tổ chức,hướng dẫn và giám sát cho HS chơi giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) Ngày soạn: 28/10/2013 Ngày dạy: 31/10/2013 Tiết:22 kiểm tra chạy ngắn I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung chạy nhanh - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung tiết KT 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra chạy nhanh Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật ĐẠT Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật đúng KT xuất phát CĐ không đúng KT Tất cả các trường hợip còn lại 30 (P) Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS Mỗi em chạy một lần C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 5 - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Kết quả KT TCRLTT Lớp TSHS ĐẠT CĐ SL % SL % 7A

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 TUAN 111314.doc