Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 23+24 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương

I. Mục tiêu:

1. Bài thể dục: - Ôn bài the dục 9 động tác

*. Kiến thức: - Ôn bài the dục 9 động tác

*. Kỹ năng: HS thuộc các động tác đã học, tập tương đối đều

2. Bật nhảy:- Ôn một số động tác phát triển sức mạnh của chân

 *. Kiến thức:- Ôn một số động tác phát triển sức mạnh của chân

 *. Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ

 3. TháI độ:

- Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Địa điểm ph¬ương tiện:

 - Địa điểm: Sân TD tr¬ường,

- Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học

 HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ

III.nội dung - phương pháp

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 23+24 - Năm học 2013-2014 - Luyện Văn Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 4/11/2013 Ngày dạy: 7/11/2013 Tiết:23 bài thể dục - bật nhảy I. Mục tiêu: 1. Bài thể dục: - Ôn bài the dục 9 động tác *. Kiến thức: - Ôn bài the dục 9 động tác *. Kỹ năng: HS thuộc các động tác đã học, tập tương đối đều 2. Bật nhảy:- Ôn một số động tác phát triển sức mạnh của chân *. Kiến thức:- Ôn một số động tác phát triển sức mạnh của chân *. Kỹ năng: thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ 3. TháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sân TD trường, Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ III.nội dung - phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV B.Phần cơ bản 3.KT Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác Chân và Lườn. 1. Bài Thể dục: Ôn các động tác đã học: GV chú ý đến biên độ, nhịp độ, nhịp điệu động tác. 2. Bật nhảy: -Ôn một số động tác bổ trợ đã học + Đá lăng trước + Đá lăng sau + Đá lăng sang ngang + Đá lăng trước sau + bật xa tại chổ củng cố: Gọi 2 HS lên thực hiện động tácvươn thở ,tay, Chân và Lườn. 4 10 16 GV đánh giá và cho điểm HS GV hướng dẫn HS luyện tập. Lớp chia 4 nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV. GV hướng dẫn HS luyện tập. Lớp chia nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) Nhóm trưởng hướng dẫn và tổ chức cho nhóm luyện tập. Hs nhận xét gv bổ sung giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5 Ngày soạn: 9/11/2013 Ngày dạy: 12/11/2013 Tiết:24 bài thể dục - bật nhảy I . Mục tiêu: Thể dục: - Ôn hoàn thiện bài thể dục *. Kiến thức: HS - Ôn hoàn thiện bài thể dục *. Kỹ năng: HS thực hiện tốt và thuộc bài thẻ dục Bật nhảy: - Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân. - Trò chơi “Khéo vướng chân” *. Kiến thức: - Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân. - Trò chơi “Khéo vướng chân” *. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt kỹ thuật bật nhẩy 3. TháI độ: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Sân TD trường, - Phương tiện: GV: chuẩn bị các thiết bị dạy học HS: Giầy, trang phục gọn gàng, cờ nội dung - phương pháp Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. . 2 8 - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) B.Phần cơ bản *. Kt Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác Bụng và phối hợp 1. Bài Thể dục: Ôn Ôn hoàn thiện bài thể dục. a. Động tác Vươn thở: b. Động tác Tay: c. Động tác Chân: d. Động tác Lườn: e. Động tác Bụng: f. Động tác phối hợp: g Thăng bằng h. nhẩy i. điều hoà * HS chia nhóm tự thay nhau lên hô, tối thiểu 1 em 1 lần 2. Bật nhảy: - Ôn một số động tác bổ trợ đã học + Đá lăng trước + Đá lăng sau + Đá lăng sang ngang + Đá lăng trước sau + bật xa tại chổ. Trò chơi: “Kéo vướng chân” 4 12 14 GV đánh giá và cho điểm HS GV hướng dẫn HS luyện tập. Tập chung toàn lớp 5 lần Lớp chia 4 nhóm tập luyện. GV quan sát và chỉnh sửa cho HS. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) GV hướng dẫn và tổ chức cho lớp luyện tập. Lớp chia 4 nhóm ôn luyện. Giáo viên quan sát và sữa sai cho HS Giáo viên tổ chức,hướng dẫn và giám sát cho HS chơi - giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ (GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 TUAn 121314.doc